Sổ sách kế toán hộ kinh doanh cá thể

Menu

Dịch vụ lập sổ sách kế toán, kê khai thuế hộ kinh doanh

11:56:50 25-12-2021 | Lượt xem: 7739

Từ năm 2022, với sự ra đời của thông tư 40/2021/TT-BTC và Thông tư số 88/2021/TT-BTC, việc kê khai thuế, lập sổ sách kế toán hộ kinh doanh có rất nhiều điểm mới. Hộ kinh doanh không còn đơn thuần áp dụng phương pháp khoán. Thay vào đó, có 2 phương pháp kê khai thuế hộ kinh doanh đó là phương pháp kê khai và phương pháp khoán.
Đối với hộ kinh doanh cá thể áp dụng phương pháp khoán, việc mua hóa đơn từ chi cục thuế sẽ có rất nhiều ràng buộc so với năm 2021 trở về trước, với hàng loạt yêu cầu mà đa số hộ kinh doanh không đáp ứng được. Chính vì thế, đa số hộ kinh doanh đã lựa chọn phương pháp kê khai để có thể chủ động xuất hóa đơn cho khách hàng được dễ dàng hơn.

Vậy, hộ kinh doanh phương pháp kê khai là gì?

Căn cứ vào khoản 5, điều 51 Luật Quản Lý thuế 2019 và khoản 3, điều 3 Nghị định 40/2021/TT-BTC, thì phương pháp kê khai là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh theo kỳ tháng hoặc quý.

>>> Xem thêm: các phương pháp kê khai thuế hộ kinh doanh từ 2022

Trường hợp nào hộ kinh doanh phải sử dụng phương pháp kê khai?

Theo Điều 5 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định về hộ kinh doanh sử dụng phương pháp kê khai như sau:
 • Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh có quy mô lớn và hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.
 • Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế theo tháng (trừ trường hợp hộ kinh doanh mới ra kinh doanh và hộ kinh doanh đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý theo Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).
 • Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định.
 • Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hộ kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế. 
Việc kê khai thuế theo quý/tháng và lập sổ sách kế toán của hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai đã gây ra không ít khó khăn cho các chủ hộ kinh doanh (vì từ xưa đến nay chỉ nộp thuế khoán). Hiểu được những khó khăn mà HKD đang gặp phải, từ tháng 01/2022, dịch vụ kế toán Song Kim đã chính thức cung cấp dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh tại TPHCM. Sau đây, mời quý anh/chị cùng Song Kim tìm hiểu chi tiết về dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh mà chúng tôi đang cung cấp.

Báo giá dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể

Dịch vụ lập sổ sách kế toán, kê khai thuế hộ kinh doanh

Dịch vụ kê khai thuế, lập sổ sách hộ kinh doanh ngành nghề thương mại

Đối với các ngành nghề khác nhau, việc kê khai thuế, lập sổ sách kế toán cũng có độ khó khác nhau. Sau đây, Song Kim xin gởi đến các bạn báo giá dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh, nhóm ngành thương mại.
STT TỔNG SỐ HÓA ĐƠN/QUÝ
(Hóa đơn mua hàng + hóa đơn bán hàng)
PHÍ DỊCH VỤ/QUÝ
(Đơn vị tính: đồng)
1 Không phát sinh 900.000
2 Từ 01 đến 15 hóa đơn 2.400.000
3 Từ 16 đến 30 hóa đơn 3.300.000
4 Từ 31 đến 45 hóa đơn 3.900.000
5 Từ 46 đến 60 hóa đơn 4.500.000
6 Từ 61 đến 90 hóa đơn 5.100.000
7 Từ 91 đến 120 hóa đơn 5.700.000
8 Từ 121 đến 150 hóa đơn 6.300.000
9 Từ 151 đến 180 hóa đơn 6.900.000
10 Trên 180 hóa đơn Thỏa thuận

Báo giá dịch vụ kế toán trọn gói dành cho hộ kinh doanh nhà hàng, quán ăn, sản xuất

Đối với các nhóm ngành như: quán ăn, nhà hàng hoặc hộ kinh doanh sản xuất, việc hạch toán, khai báo thuế sẽ có nhiều khó khăn hơn. Chính vì thế, dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh ở các nhóm ngành này, sẽ có giá cao hơn đối với các hộ kinh doanh ngành thương mại. Chi tiết như sau:
STT TỔNG SỐ HÓA ĐƠN/QUÝ
(Hóa đơn mua hàng + hóa đơn bán hàng)
PHÍ DỊCH VỤ/QUÝ
(Đơn vị tính: đồng)
1 Không phát sinh 900.000
2 Từ 01 đến 15 hóa đơn 3.000.000
3 Từ 16 đến 30 hóa đơn 3.600.000
4 Từ 31 đến 45 hóa đơn 4.500.000
5 Từ 46 đến 60 hóa đơn 5.100.000
6 Từ 61 đến 90 hóa đơn 5.700.000
7 Từ 91 đến 120 hóa đơn 6.300.000
8 Từ 121 đến 150 hóa đơn 6.900.000
9 Từ 151 đến 180 hóa đơn 7.500.000
10 Trên 180 hóa đơn Thỏa thuận
Ghi chú:
 • Báo giá đã bao gồm dịch vụ lập sổ sách kế toán
 • Báo giá trên đã bao gồm phí in sổ sách kế toán hàng năm

Chi tiết về dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể

Dịch vụ lập sổ sách kế toán, kê khai thuế hộ kinh doanh

Chúng tôi cung cấp 1 dịch vụ trọn gói, toàn diện cho hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai. Bao gồm:

 • Tập hợp hóa đơn chứng từ hàng tháng/quý
 • Lập và nộp báo cáo thuế hộ kinh doanh cá thể theo tháng/quý
 • Báo cáo số tiền thuế phải nộp dựa trên số liệu đã báo cáo
 • Lập các loại sổ sách liên quan đến hoạt động của hộ kinh doanh
 • In và bàn giao sổ sách kế toán hàng năm

Căn cứ pháp lý khi cung cấp dịch vụ kế toán  hộ kinh doanh

 • Thông tư 88/2021/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
 • Luật kế toán 2015 số 88/2015/QH13.
 • Thông tư 40/2021/TT-BTC Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Vậy, vì sao chủ hộ kinh doanh cá thể cần thuê dịch vụ lập sổ sách kế toán do Song Kim cung cấp?

Tổ chức kế toán ở hộ kinh doanh cá thể

Theo Điều 3 Thông tư 88/2021/TT-BTC quy định về chế độ kế toán ở hộ kinh doanh cá thể, bắt buộc hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai phải bố trí người làm kế toán với các yêu cầu như sau:
 • Việc bố trí người làm kế toán của hộ kinh doanh do người đại diện hộ kinh doanh quyết định. Có thể bố trí thành viên hộ gia đình làm kế toán cho hộ kinh doanh hoặc bố trí người làm các nhiệm vụ, công việc khác tại hộ kinh doanh kiêm nhiệm làm kế toán cho hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh thực hiện chế độ kế toán hướng dẫn tại Thông tư 88/2021/TT-BTC hoặc được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cho phù hợp với nhu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh áp dụng các quy định tại Điều 41 Luật Kế toán 2015 và các Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 để bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán nhằm phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế và công tác quản lý của hộ kinh doanh.

Các loại sổ sách của hộ kinh doanh cá thể

Dịch vụ lập sổ sách kế toán, kê khai thuế hộ kinh doanh
Theo Điều 5 Thông tư 88/2021/TT-BTC quy định về sổ sách kế toán của hộ kinh doanh cá thể như sau
 • Nội dung sổ kế toán, việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán của hộ kinh doanh được vận dụng theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 Luật Kế toán 2015 và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 2 “Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư  88/2021/TT-BTC..
 • Hộ kinh doanh được vận dụng các quy định về việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử theo quy định tại Điều 26 Luật Kế toán 2015 để thực hiện cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh được vận dụng các quy định về việc sửa chữa sổ kế toán tại Điều 27 Luật Kế toán 2015 để thực hiện cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây:
(Tham khảo các mẫu sổ tại Phụ lục 2 Thông tư 88/2021/TT-BTC  -  Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán)
STT Tên sổ kế toán Ký hiệu
1 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ Mẫu số S1- HKD
2 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số S2-HKD
3 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu số S3-HKD
4 Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN Mẫu số S4-HKD
5 Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động Mẫu số S5-HKD
6 Sổ quỹ tiền mặt Mẫu số S6-HKD
7 Sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu số S7-HK
 

Quy định về việc sử dụng hóa đơn cho hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai từ 2022

Căn cứ vào Điều 6 Thông tư 78/2021/TT-BTC, từ ngày 01/07/2022, hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Trừ các trường hợp sau đây chưa áp dụng hóa đơn điện tử có mã:
 • Trường hợp hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế.
 • Hộ kinh doanh thuộc diện trên được sử dụng hóa đơn giấy trong thời gian tối đa 12 tháng.
 • Đối với hộ kinh doanh đang hoạt động từ trước 01 tháng 7 năm 2022, thời gian 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.
 • Đối với hộ kinh doanh mới thành lập từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 thì thời gian 12 tháng tính từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn.
Như vậy Nhà nước quy định hộ kinh doanh sử dụng phương pháp kê khai phải lập chứng từ và ghi sổ kế toán. Hệ thống sổ kế toán của hộ kinh doanh đơn giản và dễ sử dụng không yêu cầu cao về trình độ chuyên môn. Nhưng nếu bạn không đủ thời gian để thực hiện việc lập sổ sách kế toán và kê khai thuế hộ kinh doanh, liên hệ ngay với dịch vụ thành lập công ty TPHCM để được tư vấn và phục vụ.

Một số câu hỏi liên quan đến dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh thường gặp

Sau đây, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh TPHCM xin gởi đến quý anh/chị một số câu hỏi liên quan đến dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh thường gặp.
Hỏi: HKD của tôi ở TPHCM, làm sao tôi có thể biết được, hộ kinh doanh của mình áp dụng theo phương pháp kê khai nào?
Đáp: Việc hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai thuế theo phương pháp khoán hoặc kê khai sẽ được cơ quan thuế thông báo trực tiếp. Tại TP.HCM, vào cuối năm 2021, nếu hộ kinh doanh của anh/chị bị thu hồi các hóa đơn của thuế đã cấp trước đó. Và cơ quan thuế hướng dẫn HKD của anh/chị mua hóa đơn trực tiếp từ nhà cung cấp hóa đơn điện tử thì HKD của anh/chị đang áp dụng phương pháp kê khai.
Hỏi: Hộ kinh doanh của tôi được thông báo chuyển qua hình thức kê khai từ 01/01/2022, tôi cần phải báo cáo thuế ra sao?
Đáp: Hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai phải khai báo thuế theo định kỳ quý/tháng và lập sổ sách kế toán hàng tháng
>>> Xem thêm: Thời hạn nộp tờ khai thuếnăm 2022
Hỏi: Hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai cuối năm có cần lập báo cáo tài chính và quyết toán năm hay không?
Đáp: Theo hướng dẫn tại Thông tư 40/2021/TT-BTC, hộ kinh doanh phương pháp kê khai không cần lập báo cáo tài chính và quyết toán năm
Hỏi: Phí dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh do Song Kim cung cấp đã bao gồm những gì?
Đáp: Phí dịch vụ báo cáo thuế hộ kinh doanh do chúng tôi cung cấp, bao gồm: dịch vụ kê khai thuế hàng tháng/quý + lập sổ sách kế toán hàng tháng. Phí dịch vụ căn cứ trên số lượng hóa đơn mua vào + hóa đơn bán ra hàng quý của hộ kinh doanh. Cam kết không phát sinh!
X