Điều khoản sử dụng website ketoansongkim.vn

Menu

Điều khoản sử dụng website

15:57:40 26-10-2023 | Lượt xem: 614

1. Xác nhận và đồng ý các điều khoản được quy định

Bằng việc truy cập website https://ketoansongkim.vn/, người sử dụng mặc định đã chấp thuận tất cả những quy định mà chúng tôi ban hành bên dưới. Vui lòng tham khảo kỹ các điều khoản được quy định trước khi sử dụng thông tin tại webiste này.

2. Thông tin chủ sở hữu website

Website này thuộc sở hữu của:
  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP SONG KIM
  • Mã số doanh nghiệp: 0312157574
  • Địa chỉ: 2/1/9 đường 84 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Định nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ được sử dụng tại website

  • Người sử dụng/bạn/khách hàng: là những cá nhân trực tiếp truy cập và tham khảo thông tin cũng như sử dụng dịch vụ tại website của chúng tôi.
  • Chúng tôi/Song Kim/Công ty Song Kim/Dịch vụ thành lập công ty Song Kim: là danh xưng được chúng tôi sử dụng khi biên soạn và đăng tải nội dung tại website này. Tùy thuộc vào ngữ cảnh, danh xưng có thể được thay đổi cho phù hợp. Nếu bạn cần biết rõ về Song Kim, xem thêm phần giới thiệu về công ty chúng tôi, tại đây.
  • Dịch vụ trọn gói: là loại dịch vụ được Song Kim cung cấp với 1 mức phí cố định, không phát sinh bất cứ chi phí dịch vụ nào khác. Khi cung cấp dịch vụ trọn gói, chúng tôi sẽ liệt kê chi tiết các công việc sẽ thực hiện cùng mức phí trọn gói. Phí dịch vụ trọn gói đã bao gồm chi phí in ấn, vận chuyển hồ sơ đến địa chỉ do khách hàng chỉ định
  • Ngày làm việc: được tính trong khoảng thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
  • Dấu “…” trong các đoạn văn bản luật: là việc lược bỏ những quy định pháp luật không liên quan đến nội dung đang phân tích.

4. Thông tin quan trọng cần lưu ý

Tất cả các thông tin, bài viết được phát hành tại website này chỉ có giá trị tham khảo. Chúng không cấu thành sự tư vấn hoặc hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ. Và thông tin tham khảo chỉ có giá trị tại thời điểm xuất bản bài viết. Các quyết định được đưa ra sau khi tham khảo các nội dung tại website này sẽ  hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người sử dụng.

5. Liên kết chuyển hướng đến website bên thứ ba

Nội dung trên website này có thể chứa các liên kết của các website bên thứ 3. Các liên kết này nhằm mục đích tạo sự thuận tiện cho khách hàng khi tham khảo thông tin tại website của chúng tôi. Các website của bên thứ 3 thuộc sở hữu của các tổ chức/cá nhân khác, hoạt động hoàn toàn độc lập với Song Kim.
Chính vì thế, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, không xác nhận và không có nghĩa vụ liên quan khi bạn sử dụng thông tin, mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ từ các website mà chúng tôi liên kết.  

6. Quyền sao chép và phát hành lại nội dung

Song Kim giữ toàn quyền về nội dung được phát hành tại website này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung bằng chữ viết, ký tự, hình ảnh. Quy tắc sử dụng nội dung tại website này được quy định như sau:
  • Sử dụng nội dung cho mục đích cá nhân. Không sử dụng nội dung vào mục đích thương mại
  • Không sao chép nội dung khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ Song Kim

7. Miễn trừ trách nhiệm

Như đã đề cập tại điều 4 “Thông tin quan trọng cần lưu ý”, chúng tôi miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng thông tin tại website này để áp dụng vào thực tế của người sử dụng.

8. Điều khoản chung

Nếu 1 trong số các điều khoản sử dụng được liệt kê bên trên theo pháp luật Việt Nam thì các điều khoản khác vẫn còn giá trị. Chúng tôi có toàn quyền thêm hoặc lược bỏ, chỉnh sửa nội dung các điều khoản sử dụng website ngay khi có nhu cầu mà không cần có sự đồng ý của bên thứ 3 nào khác.
TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2023
Zalo
X