thu nhập chịu thuế TNCN

Menu

Quy định mới nhất về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN

10:53:02 23-01-2022 | Lượt xem: 432

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có phạm vi rất rộng từ nhiều khoản thu nhập các nhau của cá nhân nộp thuế. Trong đó phổ biến nhất là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Bên cạnh đó, các khoản thu nhập chịu thuế TNCN và những khoản thu nhập không tính thuế TNCN đi kèm với lương cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Vậy, các khoản thu nhập chịu thuế TNCN và các khoản thu nhập không chịu thuế bao gồm những khoản nào? Hãy cùng Song Kim tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây.
Các quy định mới nhất về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN
 

Tổng quan về thu nhập chịu thuế TNCN

 • Thuế TNCN là nguồn thu lớn của ngân sách nhà nước. Thuế thu nhập cá nhân có đóng góp quan trọng đối với công cuộc công bằng hóa xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa các tầng lớp trong xã hội.
 • Thu nhập chịu thuế là tổng các nguồn thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công và các khoản lợi ích chịu thuế TNCN theo quy định pháp luật.
Căn cứ pháp lý:
 • Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012.
 • Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014.
 • Văn bản hợp nhất số 68/VBHN-BTC.
 • Các văn bản khác có liên quan.

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định của pháp luật

Các quy định mới nhất về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN
 
Căn cứ theo Điều 2 Văn bản hợp nhất số 68/VBHN-BTC quy định về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công như sau:
a.Thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
b.Các khoản phụ cấp, trợ cấp trừ 11 khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN (xem ở nội dung 3. Các khoản thu nhập không chịu thuế TNCN).
c.Tiền thù lao nhận được
Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.
d.Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội, tổ chức
Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác..
e.Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức (chi tiết tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 2 Văn bản hợp nhất số 68/VBHN-BTC).
f.Các khoản tiền thưởng
Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, tiền lương tháng 13, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản thưởng sau:
 • Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
 • Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.
 • Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.
 • Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Tin tức cùng chuyên mục: Lương cơ bản là gì?

Các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN

Các quy định mới nhất về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN
 
 
Ngoài các khoản phụ cấp tính thuế TNCN thì có 11 khoản phụ cấp không tính thuế TNCN theo điểm b Khoản 2, Điều 2 Điều 2 Văn bản hợp nhất số 68/VBHN-BTC. Mời bạn cùng dịch vụ mở doanh nghiệp Song Kim tìm hiểu chi tiết qua nội dung sau:
 • Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.
 • Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.
 • Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.
 • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.
 •  Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.
 •  Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.
 •  Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.
 •  Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.
 •  Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc.
 •  Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.
 •  Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

Các quy định mới nhất về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN
 
Sau đây, dịch vụ kế toán trọn gói Song Kim sẽ gởi đến các bạn các khoản thu nhập không tính và thu nhập chịu thuế TNCN. Các khoản này, bao gồm:
 • Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động (chi tiết tại Điểm g, Khoản 2, Điều 2 Văn bản hợp nhất số 68/VBHN-BTC).
 • Khoản tiền nhận được theo quy định về sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng, đoàn thể.
 • Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật.
 • Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra các văn bản pháp luật, Nghị quyết, các báo cáo chính trị; tham gia các đoàn kiểm tra giám sát; tiếp cử tri, tiếp công dân; trang phục và các công việc khác có liên quan đến phục vụ trực tiếp hoạt động của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Văn phòng Thành ủy, Tỉnh ủy và các Ban của Thành ủy, Tỉnh ủy.
 • Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.
 • Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.
 • Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.
 • Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.
 • Các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hội, tổ chức nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội, của tổ chức; kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định của Nhà nước; việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học... thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp với Điều lệ của Hội, tổ chức đó.
 • Các khoản thanh toán mà người sử dụng lao động trả để phục vụ việc điều động, luân chuyển người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại hợp đồng lao động, tuân thủ lịch lao động chuẩn theo thông lệ quốc tế của một số ngành như dầu khí, khai khoáng.
 • Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
Khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, công thức được áp dụng cụ thể như sau:
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Trong đó:
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ (*)
Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn
(*): Các khoản giảm trừ sẽ bao gồm:
- Giảm trừ gia cảnh
- Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí
- Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học
Từ các thông tin được tổng hợp trong bài viết, chúng tôi mong rằng các bạn (nhất là các bạn đang phụ trách kế toán tiền lương) có thể nắm rõ các khoản thu nhập chịu thuế TNCN; các khoản thu nhập, phụ cấp không chịu thuế để chủ động hơn việc tính thu nhập chịu thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN.
X