kê khai bổ sung thuế gtgt

Menu

Cách kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT theo TT 80 mới nhất

11:50:51 16-09-2022 | Lượt xem: 163

Trong quá trình kê khai thuế việc kê khai thiếu, sai, nhầm lẫn là việc thường xảy ra. Có nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan dẫn đến việc kê khai sai. Chính vì thế, luật quản lý thuế cho phép kê khai bổ sung tờ khai thuế tại bất cứ thời điểm nào doanh nghiệp phát hiện sai sót trong quá trình kê khai thuế. Hiện tại, có 4 tờ khai cơ bản, mà doanh nghiệp phải nộp định kỳ như: tờ khai thuế GTGT (tháng hoặc quý), tờ khai thuế thu nhập cá nhân, tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm …. Trong đó, tờ khai thuế GTGT là loại tờ khai thường gặp và thường xảy ra sai sót nhiều nhất. Chính vì thế, hôm nay Song Kim sẽ gởi đến các bạn các trường hợp kê khai bổ sung thuế GTGT theo quy định mới nhất của Luật Quản Lý Thuế. Mời các bạn tham khảo.
Cách kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT theo TT 80 mới nhất
 

Căn cứ pháp lý về việc khai bổ sung thuế GTGT

 • Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quản Lý thuế
 • Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghị định 126/2020/NĐ-CP

Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT

Căn cứ điểm 5.1, khoản 5 Công văn số 5189/TCT-CSM hướng dẫn các điểm mới tại Nghị định

“Điểm mới 3: Sửa đổi quy định người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót nhưng chưa hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót (Khoản 4 Điều 7).
Trước đây: Tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.”

Kết luận: Khi thực hiện việc khai thuế GTGT từ lần thứ 2 trở đi, người nộp thuế sẽ thực hiện khai bổ sung thuế GTGT. Không phân biệt thời gian nộp tờ khai (trước đó, nếu còn trong thời hạn kê khai, nếu phát hiện sai sót, người nộp thuế sẽ lập tờ khai mới (tờ khai lần đầu) để nộp cho cơ quan thuế.)  
Vậy, thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế là bao lâu? Mời bạn cùng dịch vụ kế toán Song Kim tiếp tục tìm hiểu quan nội dung sau:

Thời hạn kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Căn cứ điều 47 Luật Quản Lý Thuế số 38/2019/QH14, thời hạn kê khai bổ sung thuế GTGT sẽ có 3 quy định chi tiết như sau:
 1. Thời hạn kê khai bổ sung thuế GTGT là 10 năm (kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ kê khai thuế). Nhưng phải trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định thanh, kiểm tra doanh nghiệp.
 2. Khi cơ quan thuế đã ban hành quyết định thanh, kiểm tra, doanh nghiệp vẫn được kê khai bổ sung thuế GTGT. Nhưng sẽ bị xử phạt hành chính theo điều 142 và 143 của Luật Quản lý thuế.
 3. Sau khi cơ quan thuế tiến hành thanh, kiểm tra và ban hành quyết định xử lý về thuế sau thanh, kiểm tra. Doanh nghiệp vẫn được điều chỉnh tờ khai thuế GTGT nhưng sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
  1. 1 Nếu việc khai bổ sung thuế GTGT làm tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế được hoàn,…thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo điều 142 và 143 của Luật Quản lý thuế
  2. 2 Nếu việc điều chỉnh tờ khai thuế GTGT làm giảm số tiền thuế phải nộp, tăng số thuế VAT được khấu trừ, tăng số thuế GTGT được hoàn thì thực hiện theo quy định giải quyết khiếu nại về thuế.

>>> Có thể bạn quan tâm: Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Cách kê khai bổ sung thuế GTGT

Cách kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT theo TT 80 mới nhất
 
Việc kê khai sai, thiếu dẫn đến việc số liệu trên tờ khai thuế GTGT không chính xác tựu trung lại, sẽ có 6 trường hợp chính. Mời bạn cùng dịch vụ mở công ty Song Kim tiếp tục tìm hiểu qua nội dung sau đây.

Trường hợp 1: Kê khai bổ sung thuế GTGT không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế

Việc kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế như: số thuế VAT còn được khấu trừ hoặc số thuế phải nộp hoặc số thuế đề nghị hoàn => người nộp thuế không cần lập tờ khai bổ sung thuế GTGT, chỉ cần lập và nộp bảng giải trình kê khai bổ sung (Mẫu số 01-1/KHBS)

Trường hợp 2: Khai bổ sung thuế GTGT làm giảm số thuế phải nộp

Đối với trường hợp khai bổ sung tờ khai thuế GTGT chỉ làm giảm số thuế phải nộp tại kỳ kê khai sai, nếu đã nộp theo số sai thì xem như nộp thừa, và được bù trừ với số phát sinh của kỳ hiện tại.
Ví dụ: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) quý 2/2022 phát sinh thuế phải nộp là 2.000.000đ và người nộp thuế đã nộp vào ngân sách. Sang quý 3/2022 (giả định ngày kê khai là 05/10/2022), đơn vị kê khai bổ sung thuế VAT quý 2/2022, phát sinh thuế phải nộp của quý 2/2022 là 1.700.000đ thì xem như nộp thừa quý 2/2022 là 300.000đ và sẽ được bù trừ với số phát sinh phải nộp của quý 3/2022.

Trường hợp 3: Kê khai bổ sung thuế GTGT chỉ làm tăng số thuế còn được khấu trừ

Đối với trường hợp kê khai bổ sung thuế GTGT chỉ làm tăng số thuế còn được khấu trừ tại kỳ kê khai sai thì kê khai điều chỉnh số chênh lệch tăng đó vào chỉ tiêu 38 của kỳ khai thuế hiện tại.
Ví dụ: Tờ khai thuế GTGT quý 2/2022 phát sinh thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (tại chỉ tiêu 43) 2.000.000đ. Sang quý 3/2022 (giả định ngày kê khai quý 3 là 05/10/2022), đơn vị kê khai bổ sung quý 2/2022 phát sinh thuế còn được khấu trừ của quý 2/2022 là 2.200.000đ thì kê khai điều chỉnh số chênh lệch tăng 200.000đ vào chỉ tiêu 38 của kỳ khai thuế quý 3/2022.

Trường hợp 4: Khai bổ sung thuế GTGT làm giảm số thuế còn được khấu trừ

Khi thực hiện việc điều chỉnh tờ khai thuế GTGT (kê khai bổ sung) làm giảm số thuế còn được khấu trừ tại kỳ kê khai sai. Nếu đơn vị chưa đề nghị hoàn thuế số chênh lệch này thì kê khai điều chỉnh số chênh lệch giảm này vào chỉ tiêu 37 của kỳ khai thuế hiện tại. Nếu đơn vị đã được hoàn thuế thì đơn vị phải nộp lại số hoàn sai đó cùng và tiền chậm nộp theo quy định.
Ví dụ: Tờ khai thuế GTGT quý 2/2022 phát sinh thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (tại chỉ tiêu 43) 2.000.000đ. Sang quý 3/2022 (giả định ngày kê khai quý 3 là 05/10/2022), đơn vị kê khai bổ sung tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 2/2022, phát sinh thuế VAT còn được khấu trừ của quý 2/2022 là 1.700.000đ thì kê khai điều chỉnh số chênh lệch giảm 300.000đ vào chỉ tiêu 37 của kỳ khai thuế quý 3/2022.
>>> Có thể bạn quan tâm: Cách tra cứu hóa đơn theo thông tư 78

Trường hợp 5: Kê khai bổ sung làm giảm số thuế còn được khấu trừ và tăng số thuế phải nộp

Việc kê khai bổ sung làm giảm số thuế còn được khấu trừ và tăng số thuế phải nộp xảy ra khi bạn kê khai trùng hóa đơn đầu vào hoặc khai sót hóa đơn đầu ra. Khi xảy ra trường hợp này, doanh nghiệp cần Nộp số chênh lệch tăng thêm và tiền chậm nộp phát sinh theo quy định, đồng thời kê khai điều chỉnh số chênh lệch giảm đó vào chỉ tiêu 37 của kỳ khai thuế hiện tại.
Ví dụ: Tờ khai thuế GTGT quý 2/2022 phát sinh thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (tại chỉ tiêu 43) 2.000.000đ. Sang quý 3/2022 (giả định ngày kê khai quý 3 là 05/10/2022), đơn vị kê khai bổ sung quý 2/2022 phát sinh thuế phải nộp của quý 2/2022 là 500.000đ thì: phải nộp số thuế phát sinh vào NSNN là 500.000đ và tiền chậm nộp phát sinh theo quy định (tính từ ngày 31/07 – hạn cuối nộp tờ khai thuế quý 2). Đồng thời kê khai điều chỉnh giảm số thuế còn được khấu trừ 2.000.000đ vào chỉ tiêu 37 của kỳ khai thuế quý 3/2022.

Trường hợp 6: Kê khai bổ sung thuế GTGT làm tăng số thuế phải nộp

Đối với việc kê khai bổ sung làm tăng số thuế GTGT phải nộp tại kỳ kê khai sai, doanh nghiệp tiến hành nộp số tiền chênh lệch tăng và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.
Ví dụ: Tờ khai thuế GTGT quý 2/2022 phát sinh thuế phải nộp là 2.000.000đ. Sang quý 3/2022 (giả định ngày kê khai quý 3 là 05/10/2022), đơn vị kê khai bổ sung quý 2/2022 phát sinh thuế phải nộp của quý 2/2022 là 2.500.000đ thì phải nộp số chênh lệch tăng thêm vào NSNN là 500.000đ và tiền chậm nộp phát sinh theo quy định từ 01/8/2022 đến ngày khai bổ sung (05/10/2022) là 66 ngày (nếu ngày kê khai bổ sung cũng là ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước)

Trường hợp kê khai bổ sung hóa đơn do kê khai sót

Đối với trường hợp này, kể từ thời điểm thông tư 80/2022/TT-BTC có hiệu lực, có 2 luồng ý kiến trái chiều đó là:
 • Phải tiến hành kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT ở kỳ gốc (kỳ phát sinh hóa đơn sót)
 • Phải kê khai vào tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại (kỳ phát hiện kê khai sót hóa đơn)
Công văn số 3059/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành, việc kê khai bổ sung hóa đơn GTGT mua vào do kê khai sót ở kỳ kê khai thuế hiện tại vẫn được chấp thuận. Chính vì thế, cả 2 ý kiến nêu trên đều có thể áp dụng được, các bạn nhé!
Trên đây là 6 cách kê khai bổ sung thuế GTGT được áp dụng theo thông tư 80/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Hy vọng nội dung bài viết này đã mang đến những thông tin hữu ích dành cho các bạn!
Phạm Hồng – Phòng Nghiệp Vụ
X