Điểm mới về thủ tục đăng ký kinh doanh từ ngày 10/10/2018

Menu

Điểm mới về thủ tục đăng ký doanh nghiệp với Nghị định 108/2018/NĐ-CP

17:14:44 27-01-2019 | Lượt xem: 2403

Cải cách thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Ngày 23/08/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định số 108/2018/NĐ-CP để sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa một số thủ tục đăng ký kinh doanh. Ngay sau đây, bạn hãy cùng Song Kim tìm hiểu những điểm mới được quy định trong Nghị định 108, bạn nhé!
Điểm mới về thủ tục đăng ký doanh nghiệp với Nghị định 108/2018/NĐ-CP

Bỏ yêu cầu phải công chứng ủy quyền khi cá nhân không phải là đại diện pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Theo khoản 2 điều 1 nghị định 108/2018/NĐ-CP đã là rõ việc ủy quyền như sau:
 • “2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực”. 
Kết luận: việc ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC đã được luật hóa. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh.

Con dấu của doanh nghiệp khi đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh

Bỏ việc đóng dấu trong các hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp như: biên bản họp, quyết định,…Theo Khoản 1 điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP
 • “1. Bổ sung Khoản 4 Điều 4 như sau:
 • 4. Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”.
Kết luận: Trong Luật Doanh Nghiệp 2014 hay Nghị Định 78/2015/NĐ-CP không đề cập đến việc bắt buộc phải đóng dấu trong các bộ hồ sơ đăng mới thành lập mới, hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp. Và tại khoản 1, Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã quy định rất rõ vấn đề này.
Thực tế: Hiện nay vẫn còn rất nhiều Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tại các tỉnh/thành phố vẫn bắt buộc phải có đóng dấu vào hồ sơ khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.   

Bỏ việc nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng giấy

Theo khoản 10 điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP
 • “6. Trường hợp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh”.
Trước đây: Sau khi nộp thông báo mẫu dấu qua cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp phải in 2 bản và nộp tại sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Về địa điểm kinh doanh có địa chỉ khác tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Khoản 9 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP
Trước đó, không được mở địa điểm kinh doanh ở tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác với địa chỉ trụ sở chính. Mà bắt buộc phải mở chi nhánh. 
 • “2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:
 • Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.”
Trong Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bỏ đoạn :
 • “Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.”
Kết luận: từ ngày 10 tháng 10 năm 2018, việc đăng ký địa điểm kinh doanh ở tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính đã được chấp nhận.
Trước đây: Khi doanh nghiệp cần mở địa điểm kinh doanh ở tỉnh/thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, bắt buộc phải mở chi nhánh hoặc phải mở chi nhánh sau đó mới được thành lập địa điểm kinh doanh. Và điều này đã làm tăng chi phí cũng như phát sinh các thủ tục hành chính đối với các doanh nghiệp.

Bỏ yêu cầu nộp báo cáo tài chính đến thời điểm đăng ký giảm vốn điều lệ

Khoản 14 Điều 14 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, thì:
 • “4. Trường hợp giảm vốn Điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các Khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.”
Theo điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì: 
 • “Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ”
Như vậy, Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bỏ đoạn:
 • kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ
Kết luận: Như vậy, từ ngày 10/10/2018, trong trường hợp công ty muốn giảm vốn điều lệ chỉ cần soạn đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định. Và KHÔNG CẦN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH tại thời điểm giảm vốn

Bỏ yêu cầu nộp Điều lệ Công ty TNHH MTV nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức

Tại tiết b, khoản 4, điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định:
 • “b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);”
Thì tại tiết b, khoản 4, điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP
 • “b) Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);”
Đã bỏ đoạn: 
 • Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức
Kết luận: Như vậy, kể từ thời điểm ngày 10/10/2018, khi tổ chức thành lập công ty TNHH MTV thì không cần phải nộp Điều Lệ công ty như trước đây.
Trên đây là những điểm mới khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo Nghị Định 108/2018/NĐ-CP và theo Song Kim sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hy vọng những thông tin được chúng tôi cung cấp bên trên sẽ giúp ích được các bạn trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh.
Trân trọng kính chào!

0908714741

X