Gia hạn nộp thuế

Menu

Gia hạn nộp tiền thuế 2022 theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP

09:15:36 31-05-2022 | Lượt xem: 1951

Ngày 28 tháng 05 năm 2022, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định ban hành nghị định 34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2022. Các loại thuế được gia hạn thời hạn nộp tiền thuế theo nghị định này bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền sử dụng đất. Hôm nay, mời bạn cùng Song Kim tìm hiểu chi tiết các nội dung chính tại nghị định này, các bạn nhé!
Gia hạn nộp tiền thuế 2022 theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP
 

Đối tượng được gia hạn nộp thuế 2022

Nghị đinh 34/2022/NĐ-CP ra đời căn cứ theo nghị quyết 43/2022/QH15 về việc hỗ trợ hoạt động phục hồi và phát triển kinh tế sau đại diện Covid-19. Khác với Nghị định 15/2022/NĐ-CP (giảm thuế GTGT trực tiếp trên hàng hóa dịch vụ - có tác động trực tiếp đến giá cả hàng hóa và người tiêu dùng cuối cùng sẽ được hưởng lợi) thì nghị định 34/2022/NĐ-CP là nghị định hỗ trợ, tiếp sức cho các doanh nghiệp ở một số ngành nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất từ dịch Covid-19. Đó là việc gia hạn thời gan nộp tiền thuế.

>>> Có thể bạn quan tâm: Nghị quyết 43 về việc giảm thuế GTGT năm 2022

Các loại thuế được gia hạn nộp thuế theo nghị định 34/2022/NĐ-CP

Căn cứ vào điều 1, nghị định 34/2022/NĐ-CP, thì đối tượng điều chỉnh (các loại thuế) được gia hạn thuế năm 2022 sẽ bao gồm:
  • Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
  • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
  • Tiền thuê đất

Những ngành nghề được gia hạn thời gian nộp thuế 2022

Gia hạn nộp tiền thuế 2022 theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP
 
Như đã trình bày ở đầu bài viết, việc gia hạn nộp tiền thuế 2022 theo Nghị Định 34 sẽ chỉ áp dụng ở các ngành nghề chịu tác động lớn từ dịch Covid-19. Cụ thể, tại điều 3, nghị định 34/2022/NĐ-CP thì có 3 nhóm ngành nghề sẽ được gian hạn thời hạn nộp thuế năm 2022. Mời bạn cùng Song Kim tiếp tục tìm hiểu qua nội dung sau đây:

Danh sách các ngành nghề sản xuất được gia hạn thời gian nộp thuế

Căn cứ khoản 1, điều 3, Nghị định 34 các ngành nghề sản xuất được gia hạn thời hạn nộp tiền thuế trong năm 2022, sẽ bao gồm:
1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:
a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tổ và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
c) Xây dựng;
d) Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;
đ) Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);
e) Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tổ, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;
g) Thoát nước và xử lý nước thải.

Danh sách các ngành nghề kinh doanh được gia hạn thời gian nộp tiền thuế

Ngoài các ngành nghề sản xuất được quy định tại khoản 1, điều 3 Nghị định 34/2022, thì tại khoản 2, các ngành nghề kinh doanh sẽ được gia hạn thời gian nộp tiền thuế năm 2022, bao gồm:
2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:
a) Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
b) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
c) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;
d) Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;
đ) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

Cách tra cứu ngành nghề kinh doanh được gia hạn nộp tiền thuế 2022

Gia hạn nộp tiền thuế 2022 theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP
 
Khác với Nghị định 15/2022/NĐ-CP, việc giảm thuế GTGT sẽ được giảm trực tiếp trên giá trị hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng cuối cùng sẽ là người được hưởng lợi (nên việc tra cứu ngành nghề phải được áp dụng theo Quyết định 43/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam). Thì tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP, việc gia hạn nộp thuế 2022 sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các doanh nghiệp. Vì thế, việc tra cứu ngành nghề được gia hạn nộp thuế sẽ được xác định theo quyết định 27/2018/QĐ-Ttg.

Cách tra cứu mã ngành nghề được gia hạn thuế 2022

“Danh mục hàng hóa, ngành nghề nêu trên sẽ được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Danh mục ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
Phân ngành kinh tế theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg gồm 5 cấp và việc xác định ngành kinh tế được áp dụng theo nguyên tắc: Trường hợp tên ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thuộc ngành cấp 1 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 1; trường hợp thuộc ngành cấp 2 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 2; trường hợp thuộc ngành cấp 3 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 3; trường hợp thuộc ngành cấp 4 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 5 của ngành cấp 4.

>>> Có thể bạn sẽ cần: Cách tra cứu ngành nghề kinh doanh của công ty

Danh sách ngành nghề sản xuất sản phẩm công nghiệp, cơ khi được gia hạn nộp tiền thuế 2022

Căn cứ vào khoản 3, điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP, các ngành nghề sản xuất sản phẩn công nghiệp, sản phẩm cơ khí trọng điểm được gia hạn nộp tiền thuế năm 2022, sẽ như sau:
3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.
Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Ngoài 3 nhóm ngành nghề đã được quy định cụ thể như đã trình bày bên trên, việc gia hạn thuế cũng được áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Việc này đã được quy định cụ thể tại khoản 4, điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP.

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là đối tượng được gia hạn thuế năm 2022

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

>>> Có thể bạn quan tâm: Quy định về doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Vậy, thời gian gia hạn nộp thuế đối với các loại thuế, cụ thể ra sao? Mời bạn các bạn cùng Song Kim tìm hiểu qua nội dung sau đây.
Gia hạn thời hạn nộp thuế Giá trị gia tăng 2022 –h2
Gia hạn nộp tiền thuế 2022 theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP

Căn cứ khoản 1, điều 4, Nghị định 34/2022/NĐ-CP thì việc gia hạn nộp tiền thuế GTGT tối đa sẽ được gia hạn 06 tháng tính từ ngày hết hạn nộp hồ sơ kê khai thuế và thời hạn kết thúc việc gia hạn nộp tiền thuế là ngày 31/12/2022. Cụ thể như sau:

Thời gian gia hạn nộp thuế đối với thuế GTGT nộp theo tháng

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2022.
- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2022.
- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.
- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.
- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.
- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022."

Thời gian gia hạn nộp thuế đối với thuế GTGT nộp theo quý

"- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý I nàm 2022 chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2022.
- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý II năm 2022 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2022

Căn cứ khoản 2 điều 4, nghị định 34/2022/NĐ-CP, thì việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa là 3 tháng. Tính từ thời điểm kết thúc việc tạm nộp tiền thuế TNDN theo quy định.
2. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp
a) Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
b) Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ví dụ: quý I/2022, sau khi tính số thuế TNDN phải nộp, doanh nghiệp bạn có phát sinh thuế TNDN tạm tính phải nộp. Thì thời hạn gia hạn nộp tiền thuế của công ty bạn là ngày 30/07/2022 (vì hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý 1 là ngày 30/04/2022)

>>> Có thể bạn quan tâm: Thời hạn nộp tờ khai, tiền thuế năm 2022

Gia hạn nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể (2 sắc thuế GTGT và thuế TNCN)

Căn cứ vào khoản 3, điều 4 Nghị định 34/2022/NĐ-CP thì việc gia hạn nộp thuế của hộ kinh doanh năm 2022 là ngày 30/12/2022, KHÔNG phân biệt kỳ thuế phát sinh. Cụ thể như sau:
3. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoàn 3 Điều 3 Nghị định này. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2022.

>>> Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh tại TPHCM

Quy trình thực hiện việc gia hạn nộp thuế 2022

Nếu doanh nghiệp/hộ kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, có phát sinh số thuế phải nộp trong năm 2022 và có nhu cầu gia hạn nộp thuế thì doanh nghiệp lập giấy đề nghị gia hạn và nộp cho cơ quan thuế quản lý  thì:
  • Lập mẫu giấy gia hạn và gởi cùng thời điểm với việc nộp tờ khai thuế tương ứng.
  • Hoặc lập mẫu giấy gia hạn và nộp cho cơ quan thuế trước ngày 30/09/2022. Cơ quan thuế vẫn tính gia hạn cho số tiền thuế phải nộp ở các kỳ trước đó. Và không tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế.

Mẫu giấy gia hạn thời hạn nộp thuế 2022

Bạn cần tải phụ lục “giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” ban hành kèm nghị định 34/2022/NĐ-CP. Bạn có thể mẫu giấy gia hạn nộp tiền thuế bằng cách click vào icon bên dưới.
Gia hạn nộp tiền thuế 2022 theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP
 
Trên đây là toàn bộ nội dung về việc gia hạn nộp tiền thuế năm 2022 theo quy định tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP. Dịch vụ kế toán Song Kim không đề cập đến trường hợp gia hạn nộp tiền thuế đất vì nghiệp vụ này ít gặp.
X