Cách xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu

Menu

Hướng dẫn cách xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu mới nhất

14:52:42 17-01-2019 | Lượt xem: 34230

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế việc xuất – nhập khẩu hàng hóa ngày càng nhiều về số lượng và giá trị. Hiện nay, hoạt động xuất khẩu không còn tập trung tại các doanh nghiệp lớn mà tại những doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động xuất khẩu hàng hóa cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lần đầu xuất khẩu hàng hóa, thường lúng túng việc thực hiện kê khai nộp thuế xuất khẩu, thủ tục hải quan và chi phí vận chuyển. Trong đó, các thắc mắc về việc xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu là một trong những thắc mắc đầu tiên của các doanh nghiệp này. Để làm rõ việc hàng xuất khẩu có phải xuất hóa đơn không? Hãy cùng Song Kim tìm hiểu qua bài viết sau đây.
Hướng dẫn cách xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu mới nhất

Hàng xuất khẩu có phải xuất hóa đơn không?

Liên quan đến vấn đề viết hóa đơn đối với hàng xuất khẩu, đầu tiên, chúng ta hãy phân biệt có bao nhiêu dạng xuất khẩu liên quan đến vấn đề xuất hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ vào khoản 2, điều 3, thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014, thì:
 • “2. Các loại hóa đơn:
 • Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:
  • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
  • Hoạt động vận tải quốc tế;
  • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
  • Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.”
Như vậy, căn cứ vào quy định pháp luật bên trên, theo quy định pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì có 2 loại xuất khẩu, như sau:
 • Xuất khẩu tại chỗ: Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu
 • Xuất khẩu ra nước ngoài: xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

Hóa đơn hàng xuất khẩu có bao nhiêu loại ở thời điểm hiện tại

Nhưng tại khoản 7, điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 8 năm 2014, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC và các thông tư liên quan. Có hiệu lực thi hành ngày 01/09/2014, thì:
 • “7. Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
 • Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.
Như vậy, có thể kết luận rằng:
 • Đối với hàng hóa thuộc dạng xuất khẩu tại chổ như xuất vào khu phi thuế quan: sử dụng hóa đơn GTGT.
 • Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài: sử dụng hóa đơn thương mại.

Thời điểm xuất hóa đơn đối với hàng xuất khẩu

Cũng căn cứ vào khoản 7, điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 8 năm 2014 nêu trên, thì ngày viết hóa đơn hàng xuất khẩu chính là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Một số công văn hướng dẫn về việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Có rất nhiều công văn hướng dẫn về việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu được Tổng cục thuế, các cục/chi cục thuế ban hành để hướng dẫn về vấn đề này. Sau đây, dịch vụ kế toán trọn gói Song Kim sẽ gởi đến bạn một số công văn tiêu biểu.

Công văn số 483/TCT-CS về việc lập hóa đơn xuất khẩu đối với hoạt động đóng tàu

Nội dung kết luận của công văn ghi rõ:
 • ‘Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trường hợp Công ty TNHH Vard Vũng Tàu thực hiện các hợp đồng đóng tàu cho khách hàng nước ngoài mà thời gian thực hiện hợp đồng dài, thời điểm nghiệm thu, bàn giao tàu là thời điểm giao tàu xuất khẩu đi nước ngoài thì:
  • Trước 01/9/2014, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu thực hiện lập hóa đơn GTGT, hóa đơn xuất khẩu tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao tàu, xuất khẩu ra nước ngoài, Công ty ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN căn cứ theo hóa đơn.
  • Từ 01/9/2014, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu không phải lập hóa đơn xuất khẩu mà sử dụng hóa đơn thương mại và xác định doanh thu xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên. Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế của hoạt động này là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.”

Công văn số 76605/CT-TTHT của Cục Thuế Hà Nội về việc lập hóa đơn hàng xuất khẩu đối với hoạt động dịch vụ phần mềm

Tại nội dung kết luận của công văn này, Cục Thuế Tp. Hà Nội có hướng dẫn rõ
 • “Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty đang sử dụng hóa đơn GTGT, Công ty phát sinh hoạt động xuất khẩu dịch vụ phần mềm cho tổ chức nước ngoài thì Công ty không cần phải lập hóa đơn GTGT cho hoạt động này. Công ty lập hóa đơn thương mại theo hướng dẫn tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.”
Trên đây là tất cả các cơ sở pháp lý để làm sáng tỏ câu hỏi: “hàng xuất khẩu có phải xuất hóa đơn không?” Hy vọng bài viết này đã làm sáng tỏ tất cả những thắc mắc của các bạn.
Trân trọng kính chào!
X