Tin tức thuế Giá Trị Gia Tăng

Menu

Tin tức thuế GTGT

Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT), tên tiếng Anh là: Value Add Tax (VAT) là loại thuế gián thu, được tính trên giá trị gia tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ từ sản xuất, lưu thông, đến tiêu dùng. Tiền thuế GTGT được cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng là người cuối cùng phải chịu thuế. Về phần doanh nghiệp, như dịch vụ kế toán trọn gói Song Kim ở trên, đây là một loại thuế gián thu nên doanh nghiệp chỉ là người thu hộ và nộp khoản thuế này thay cho người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước. Thuế GTGT có nhiều mức thuế suất dựa trên ngành nghề kinh doanh cụ thể của từng doanh nghiệp. Trong danh mục này, dịch vụ kế toán Song Kim sẽ hoặc sẽ tổng hợp hoặc sẽ phát hành lại các quy định pháp luật mới nhất về thuế GTGT để quý bạn đọc có thể tham khảo.
Thuế giá trị gia tăng
Thuế Giá Trị Gia Tăng
X