Tin tức về thuế Thu Nhập Cá Nhân

Menu

Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Thuế Thu Nhập Cá Nhân là phần thuế được xác định dựa trên phần thu nhập của cá nhân từ tiền lương, tiền công cùng các khoản thu nhập khác như: thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ việc trúng thưởng, các thu nhập khác như: cho thuê nhà, xe,...Từ đó, cá nhân phải trích một phần từ nguồn thu nhập của mình để đóng thuế TNCN vào ngân sách nhà nước sau khi trừ đi các khoản giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc. Hiện nay,  đối với các doanh nghiệp có lao động và phần tiền lương, tiền công của người lao động có phát sinh thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng/quý. Và cuối năm, doanh nghiệp phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN cho tất cả các người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Trong danh mục này, Dịch vụ kế toán Song Kim chỉ tập trung cập nhật hoặc tổng hợp các quy định pháp luật về thuế TNCN ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo!
Dịch vụ kế toán trọn gói TPHCM - Song Kim chúc các bạn thành công với doanh nghiệp của bạn!
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập cá nhân
X