Tin tức về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Menu

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu, chúng được tính dựa trên phần lợi nhuận (thu nhập chịu thuế) trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, trong một kỳ tính thuế. Tùy thuộc vào đối tượng mà thuế TNDN có thể khác nhau, ví dụ như các tập đoàn nước ngoài đầu tư theo chương trình kêu gọi đầu tư của Chính Phủ, hay các công ty phần mềm hoạt động theo chính sách ưu đãi của Chính Phủ hay các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thông thường. Đối với các doanh nghiệp hoạt động thông thường, mức thuế suất áp dụng từ năm 2018 là 20% không phân biệt doanh thu của năm trước liền kề. Trong danh mục này, dịch vụ kế toán Song Kim chỉ tập trung tổng hợp các chính sách mới nhất về thuế TNDN hoặc đưa ra các bài phân tích về thuế TNDN đối với đối tượng nộp thuế là các doanh nghiệp thông thường.
Dịch vụ kế toán trọn gói Song Kim chúc các bạn thành công với doanh nghiệp của mình!
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp
X