Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.3

Menu

Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.3

15:32:49 20-04-2018 | Lượt xem: 1239

Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK 3.8.3

Ngày 20/04/2018, Tổng cục thuế đã có thông báo về việc nâng cấp ứng dụng. Trong khoảng thời gian từ 09:00 ngày 21/04/2018 đến hết 24:00 ngày 21/04/2018, Tổng cục thuế sẽ tạm ngừng thao tác của NSD để đảm bảo cáo dữ liệu chuyển đổi không bị biến động.

Thông báo của Tổng cục thuế về việc nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.3

“Để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC và Công văn số 1225/TCT-KK ngày 9/4/2018 về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống MLNSNN và một số nội dung nghiệp vụ mới, Tổng cục Thuế  nâng cấp các ứng dụng: Hỗ trợ kê khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.3; Nhận tờ khai mã vạch tập trung (NTK_TMS) phiên bản 2.5.7; Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.3; Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.5; Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.3; Quản lý thuế tập trung (TMS) phiên bản 2.9.
Thời gian nâng cấp các ứng dụng từ 09h00 ngày 21/04/2018 đến hết 24h00 ngày 21/04/2018. Trong thời gian nâng cấp ứng dụng TMS, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng thao tác của NSD đê đảm bảo các dữ liệu chuyển đổi không bị biến động.
Tổng cục Thuế trân trọng thông báo.”

X