Văn bản pháp luật về thuế là gì

Menu
Văn bản pháp luật về thuế là một hình thức pháp luật thành văn, thể hiện ý kiến của Quốc Hội, Chính phủ, Bộ Tài Chính và các cơ quan ban ngành liên quan. Hàng ngày, có rất nhiều loại văn bản pháp luật về thuế mới được ban hành bởi rất nhiều cơ quan nhà nước ban ngành, từ Trung Ương đến địa phương. Văn bản pháp luật thuế dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan. 
Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật thuế

Riêng đối với hoạt động của các doanh nghiệp, cũng có rất nhiều loại văn bản pháp luật thuế mới được ban hành. Và loại văn bản pháp luật có giá trị cao nhất đó là Luật do Quốc Hội ban hành. Tiếp đó, văn bản pháp luật ở cấp thấp hơn đó là nghị định do chính phủ ban hành. Và Bộ Tài Chính là cơ quan ban hành các Thông Tư hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Nghị Định. Ngoài ra, còn có Công Văn do Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải Quan,các cục, chi cục thuế…hướng dẫn thực hiện từng trường hợp cụ thể. Tại chuyên mục này, dịch vụ kế toán trọn gói TpHCM chỉ cập nhật các văn bản pháp luật thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời quý khách hàng và các bạn theo dõi.

Các loại văn bản pháp luật thuế mới nhất

Tại chuyên mục này, Song Kim chỉ đề cập đến các văn bản pháp luật thuế hiện hành và thường xuyên được áp dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bao gồm:
  • Văn bản pháp luật về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (Thuế TNDN)
  • Văn bản pháp luật về Thuế Giá Trị Gia Tăng (Thuế GTGT)
  • Văn bản pháp luật về Thu Nhập Cá Nhân (Thuế TNCN)
  • Văn bản pháp luật về Bảo Hiểm Xã Hội
  • Văn bản pháp luật về Quản lý thuế
  • Văn bản pháp luật về Hóa đơn
X