Menu

0908 714 741

X
Văn bản pháp luật về thuế Giá Trị Gia Tăng mới nhấtVăn bản pháp luật về thuế Giá Trị Gia Tăng mới nhấtThuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu tính trên giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ. Và thuế GTGT đánh vào người tiêu dùng cuối cùng.4.6 trên 168 Bình chọn