Công văn hướng dẫn việc góp vốn điều lệ bằng tiền mặt

Menu

Công văn 786/TCT-CS về việc góp vốn điều lệ bằng tiền mặt

10:18:49 17-02-2022 | Lượt xem: 1417

Theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2020, doanh nghiệp bắt buộc phải góp đủ vốn điều lệ trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Vậy, việc góp vốn điều lệ bằng tiền mặt có đúng luật hay không? Hãy cùng Song Kim tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây.

>>> Tin tức liên quan: Việc cần làm sau khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn

Công văn 786/TCT-CS về việc góp vốn điều lệ bằng tiền mặt

Công văn số 786/TCT-CS hướng dẫn việc góp vốn điều lệ

 
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 786/TCT-CS
V/v chính sách thuế.
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016
Kính gởi: Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển.
(Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05-2015/Bolt-KT ngày 25/12/2015 của Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển hỏi về giao dịch góp vốn bằng tiền mặt (khi thành lập công ty) và thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ cung ứng giảng viên ngoại ngữ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quy định về thanh toán bằng tiền mặt

Tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CPngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt quy định:
“Điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp
1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.
2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.”
Căn cứ quy định trên thì các doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt khi góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Quy định trên không áp dụng bắt buộc đối với cá nhân khi góp vốn vào doanh nghiệp.
>>> Có thể bạn quan tâm: Vốn điều lệ là gì?

2. Về thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ cung ứng giảng viên dạy ngoại ngữ

Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn hướng dẫn số 14357/CT-TT&HT ngày 17/12/2015 là đúng quy định. Đề nghị Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 14357/CT-TT&HT nêu trên và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Thuế trả lời để Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Bình Dương;
- Vụ PC, CST, Cục TCDN (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang
Kết luận: đối với việc góp vốn bằng tiền gởi ngân hàng (được chuyển khoản từ tài khoản công ty góp vốn vào công ty nhận vốn góp) chỉ áp dụng khi 1 doanh nghiệp góp vốn, mua bán vốn vào 1 doanh nghiệp khác. Đối với cá nhân, việc góp vốn điều lệ bằng tiền mặt là hợp lệ, hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật thuế, luật doanh nghiệp hiện hành.
Trên đây là toàn bộ nội dung công văn số 786/TCT-CS, do tổng cục thuế ban hành để trả lời thắc mắc của viện đào tạo mở và nghiên cứu phát triển về việc góp vốn điều lệ. Hy vọng với nội dung bài viết này, đã giải đáp được thắc mắc của quý doanh nghiệp, các bạn kế toán về việc góp vốn điều lệ.
Song Kim chúc các bạn thành công trong công việc và cuộc sống!
Zalo
X