công văn xử lý hóa đơn bất hợp pháp

Menu

Mẫu công văn xử lý hóa đơn bất hợp pháp [Loại bỏ hóa đơn]

18:03:47 19-07-2023 | Lượt xem: 3309

Công văn xử lý hóa đơn bất hợp pháp (hủy hóa đơn không kê khai) là mẫu công văn dùng cho các doanh nghiệp, có sử dụng hóa đơn được phát hành bởi các doanh nghiệp mua bán hóa đơn (nằm trong danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về thuế). Song Kim mời các bạn, doanh nghiệp cùng chúng tôi tham khảo chi tiết mẫu công văn qua bài viết sau đây.

Công văn xử lý hóa đơn bất hợp pháp

Mẫu công văn xử lý hóa đơn bất hợp pháp [Loại bỏ hóa đơn]
Sau đây, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh Song Kim sẽ gởi đến các bạn toàn bộ nội dung của công văn tự loại hóa đơn rủi ro, bất hợp pháp. 
CÔNG TY …..
Số: …./CV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
---o0o---
…, ngày … tháng … năm
 
 
 
 
 
CÔNG VĂN
  ( V/v tự loại hóa đơn rủi ro)
                                     
          Kính gửi:  Chi cục thuế ……
 
Tên công ty: Công ty ……………
Mã số thuế: …………….
Địa chỉ: ……………………..
Đại diện: Ông/Bà …….             Chức vụ: …..
Ngày .../.../....  công ty chúng tôi nhận được thông báo số: .... của chi cục thuế .... về việc kê khai, hạch toán đối với hóa đơn của công ty sau:
STT Đơn vị bán hàng Ký hiệu Số hóa đơn Ngày hóa đơn Tiền hàng
(VNĐ)
Tiền thuế (VNĐ)
1 Công ty ….
MST: ……
…… …… …/…/…. …… ……
2 Công ty ….
MST: ……
…… …… …/…/…. …… ……
Tổng cộng …… ……
Hóa đơn trên chúng tôi đã kê khai ở quý …/…., chúng tôi xin cam kết đã tự loại hóa đơn trên không kê khai ở quý …/…. (Đã kê khai bổ sung tờ khai quý …/…. vào ngày …/…/….) dẫn đến quý …. phát sinh số thuế GTGT phải nộp là …….  đồng.
        Về thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty cam kết loại chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp đối với giá trị hàng hóa của các hóa đơn nêu trên.
          Công ty cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật hiện hành
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
 Nơi nhận:
  • Như trên;
  • Lưu VP
…., ngày....….tháng......... năm 2023
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>>> Xem thêm: Danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

Mẫu công văn xử lý hóa đơn bất hợp pháp

Để tải mẫu công văn xử lý hóa đơn bất hợp pháp (tự loại hóa đơn rủi ro về thuế), bạn có thể tải file word bằng cách click vào icon bên dưới.
Mẫu công văn xử lý hóa đơn bất hợp pháp [Loại bỏ hóa đơn]

Khi nào phải sử dụng mẫu công văn hủy hóa đơn bất hợp pháp

Khác với cách xử lý hóa đơn bỏ trốn (có thể có hoặc không việc mua bán hàng hóa, dịch vụ). Đối với hóa đơn bất hợp pháp, được xuất bởi các doanh nghiệp đã có kết luận điều tra về việc lập công ty chỉ để bán hóa đơn. Doanh nghiệp bắt buộc phải xuất toán hóa đơn này ra khỏi báo cáo thuế, sổ sách kế toán.
>>> Xem thêm: Mẫu công văn giải trình hóa đơn bỏ trốn

Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp

Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp có 2 trường hợp, dựa vào thời điểm loại hóa đơn, cụ thể như sau:

Nếu hóa đơn chưa kê khai, báo cáo thuế

  • Doanh nghiệp không kê khai thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn này

  • Đưa chi phí của các hóa đơn này vào chi phí khác (TK 811), và không được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nếu đã kê khai, báo cáo thuế các hóa đơn bất hợp pháp

  • Doanh nghiệp tiến hành loại các hóa đơn này ra khỏi báo cáo thuế GTGT. Điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ tại kỳ kê khai có chứa các hóa đơn này. Và nộp lại báo cáo thuế GTGT bổ sung.
  • Doanh nghiệp điều chỉnh hạch toán chi phí, giá vốn của các hóa đơn này từ các tài khoản liên quan về tài khoản 811 (chi phí khác). Làm lại sổ sách kế toán, nộp lại báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN (nếu có)
Khi thực hiện điều chỉnh các loại báo cáo thuế, nếu có phát sinh số thuế phải nộp, doanh nghiệp cần nộp ngay số thuế này, cùng với tiền phạt chậm nộp tiền thuế từ thời điểm phát sinh tăng tiền thuế phải nộp. Tiền phạt chậm nộp (nếu có) sẽ được tính là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của hạn nộp báo cáo thuế.
>>> Xem thêm: Mức phạt chậm nộp tờ khai và tiền thuế  
Kết luận:
Việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là hành vi bị nghiêm cấm khi điều hành doanh nghiệp. Chính vì thế, khi đã xác định được hóa đơn đầu vào là hóa đơn bất hợp pháp, doanh nghiệp cần làm ngay công văn xử lý hóa đơn bất hợp pháp để nộp cho cơ quan thuế. Đồng thời, điều chỉnh các loại báo cáo thuế, sổ sách kế toán liên quan. Và nộp bổ sung tiền thuế, tiền phạt chậm nộp tiền thuế (nếu có).
Trên đây là mẫu công văn tự xử lý hóa đơn bất hợp pháp. Hy vọng với những chia sẻ từ dịch vụ thành lập công ty Song Kim, đã cung cấp được những thông tin hữu ích dành cho doanh nghiệp.
Zalo
X