Cập nhật thông tin đăng ký thuế khi đổi CCCD gắn chip

Menu

Cá nhân kinh doanh chuyển sang CCCD gắn chip có thể bị phạt đến 7tr đồng nếu không làm việc này

11:50:57 16-04-2021 | Lượt xem: 1671

Trong những ngày qua, các địa phương đang đẩy mạnh việc chuyển đổi từ CMND 9 số, CCCD 12 số có mã vạch sang CCCD có gắn chip. Việc sử dụng CCCD gắn chip mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân khi không phải mang theo nhiều loại giấy tờ trong các giao dịch dân sự. Nhưng đối với các cá nhân kinh doanh, đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, có thể bị phạt đến 7tr đồng nếu không cập nhật thông tin đăng ký thuế khi thay đổi sang CCCD gắn chip. Mời các bạn cùng Song Kim tìm hiểu qua bài viết sau đây.
 
Cá nhân kinh doanh chuyển sang CCCD gắn chip có thể bị phạt đến 7tr đồng nếu không làm việc này

Căn cứ pháp lý của việc thay đổi thông tin thuế của cá nhân kinh doanh khi thay đổi sang CCCD gắn chip

  • Luật quản lý thuế 2019
  • Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Đối tượng cần cập nhật số CCCD gắn chip với cơ quan thuế

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 3 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành ngày 05/12/2020
"Điều 3. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bao gồm:
a) Người nộp thuế có hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
Trường hợp người nộp thuế ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các nghĩa vụ về thuế mà pháp luật về thuế, quản lý thuế quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của bên được ủy quyền phải thực hiện thay người nộp thuế thì nếu bên được ủy quyền có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này thì tổ chức, cá nhân được ủy quyền bị xử phạt theo Nghị định này.
Trường hợp theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ đăng ký thuế, khai, nộp thuế thay người nộp thuế mà tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế thay có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này thì tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế thay bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Nghị định này."
Kết luận: cá nhân kinh doanh đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuếcó thay đổi từ CMND 9 số sang CCCD 12 số bắt buộc phải cập nhật lại thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế.

Thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế khi thay đổi sang CCCD gắn chip

Căn cứ khoản 2 điều 36 Luật quản lý thuế 2019, có quy định:
“2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.”
Kết luận: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp CCCD gắn chip, bạn cần tiến hành thủ tục cập nhật số CCCD mới với cơ quan thuế

>>> Tin tức liên quan: Nên thành lập công ty TNHH hay hộ kinh doanh cá thể

Mức phạt khi chậm cập nhật CCCD gắn chip 12 số

Căn cứ điều 11 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP

"Điều 11. Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế mà có tình tiết giảm nhẹ;
b) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế mà có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế, trừ trường hợp xử phạt theo điểm a khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;
b) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;
b) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.
5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;
b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế."

Kết luận: Bạn là cá nhân kinh doanh, đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế và có thay đổi CMND 9 số thành CCCD 12 số gắn chip, nếu chậm hoặc không cập nhật thông tin dăng ký thuế có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 7.000.000 đồng, tùy thuộc vào mức độ vi phạm đã được liệt kê bên trên

>>> Có thể bạn quan tâm: dịch vụ cập nhật cccd gắn chip trên đăng ký kinh doanh

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công KHÔNG bị phạt khi chậm cập nhật thông tin

Căn cứ vào khoản 6, điều 11 Nghị định 125/2020/NĐ-CP có quy định:
"6. Quy định tại Điều này không áp dụng đối với trường hợp sau đây:
a) Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân;
b) Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi người nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ căn cước công dân;"

Kết luận: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (không kinh doanh) sẽ KHÔNG BỊ PHẠT khi chậm hoặc không cập nhật số CCCD 12 số gắn chip.
Trên đây là những quy định liên quan đến việc cập nhật thông tin đăng ký thuế của cá nhân kinh doanh khi thay đổi từ CMND 9 số thành CCCD 12 số gắn chip. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về việc xử phạt vi phạm hành chính do cập nhật thông tin đăng ký thuế trễ hạn, hãy liên hệ ngay với dịch vụ thành lập công ty Song Kim để được tư vấn.
Zalo
X