tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn không

Menu

Công ty tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn không?

21:15:30 03-11-2023 | Lượt xem: 587

Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm thời “đóng băng” hoạt động của doanh nghiệp, bằng cách thông báo đến Sở KH-ĐT. Khi tạm ngừng, một số quyền lợi của doanh nghiệp sẽ bị hạn chế. Vậy, khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có được quyền xuất hóa đơn không? Hãy cùng Song Kim tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây.

Định nghĩa về việc tạm ngừng kinh doanh theo Luật Doanh Nghiệp 2020

Đầu tiên, định nghĩa về kinh doanh đã được quy định tại khoản 21 điều 4 Luật Doanh Nghiệp, cụ thể như sau:

“21. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.”

Như vậy, có thể hiểu việc tạm ngừng kinh doanh là việc tạm ngừng tất cả các công đoạn trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Chắc chắn, doanh nghiệp sẽ không phát sinh doanh thu và không cần xuất hóa đơn trong khoảng thời gian này.

>>> Xem thêm: thủ tục tạm ngừng kinh doanh năm 2024

Quy định về việc xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh theo Luật Quản Lý Thuế

Bên cạnh đó, căn cứ điểm c, khoản 2 điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản Lý Thuế đã có quy định:
Công ty tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn không?
 

“Điều 4. Quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh
...
2. Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh:
c) Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định”.

Như vậy, việc xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh là hành vi bị cấm. Trên thực tế, khi doanh nghiệp sẽ dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế, khi cơ quan thuế nhận được thông báo tạm ngưng từ doanh nghiệp, cơ quan thuế cũng sẽ ngưng cấp mã hóa đơn => không sử dụng được hóa đơn vì hóa đơn không hợp lệ.
Nhưng tại khoản 3 điều 206 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, cũng đã quy định các nghĩa vụ doanh nghiệp phải thực hiện. Trong đó, đã quy định rõ doanh nghiệp có nghĩa vụ phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng đã ký kết với khách hàng. Vậy, nếu đã tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp làm sao xuất hóa đơn cho phần giá trị hợp đồng sẽ thực hiện với khách hàng này?

Đối với các hợp đồng đã ký trước khi tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn không?

Chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu quy định tại điểm a2, khoản 2 điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, đã có quy định:

“Điều 13. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
2. Quy định về cấp và kê khai xác định nghĩa vụ thuế khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh như sau:
a) Loại hóa đơn cấp theo từng lần phát sinh
a.2) Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng trong các trường hợp:
- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc các trường hợp sau:
+ Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;
+ Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;”

Như vậy, khi tạm ngừng kinh doanh, bạn cần xuất hóa đơn cho các hợp đồng đã ký trước đó, bạn phải mua hóa đơn cấp theo từng lần phát sinh, do cơ quan thuế cấp.

Cách xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

Ngay sau đây, dịch vụ tạm ngừng kinh doanh sẽ gởi đến bạn quy trình mua hóa đơn theo từng lần phát sinh tại cơ quan thuế. Bộ hồ sơ sẽ bao gồm:
  • Mẫu số 06/ĐN-PSĐT: đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (theo từng lần phát sinh)
  • Hợp đồng kinh tế (được ký trước thời điểm tạm ngưng)
  • Biên bản giao hàng, phiếu xuất kho (đối với trường hợp mua bán hàng hóa); biên bản nghiệm thu, xác nhận hoàn thành (đối với trường hợp cung ứng dịch vụ)

>>> Xem thêm: Công ty tạm ngừng kinh doanh có phải đóng BHXH?

Kết luận:
Khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp sẽ bị cấm ký kết hợp đồng mới và xuất hóa đơn. Nhưng đối với việc hoàn thành các hợp đồng đã ký trước đó, doanh nghiệp có quyền mua hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh để xuất cho khách hàng. Hy vọng với nội dung vừa chia sẻ, chúng tôi đã trả lời được câu hỏi về việc xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh mà các doanh nghiệp đang thắc mắc.
Zalo
X