Công văn về thuế suất thuế GTGT của dịch vụ tư vấn du học

Menu

Công văn 67544/CT-TTHT về thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn du học

09:34:20 23-01-2019 | Lượt xem: 8091

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Cục thuế Tp. Hà Nội đã ban hành công văn số 67544/CT-TTHT, để hướng dẫn công ty TNHH Thái Dương Việt Nam về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc ở nước ngoài. Sau đây, hãy cùng Song Kim tìm hiểu chi tiết nội dung công văn 67544/CT-TTHT, bạn nhé!
Công văn 67544/CT-TTHT về thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn du học

Công văn số 67544/CT-TTHT về thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn du học

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
----------
Số: 67544/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
(Địa chỉ: 86 Cửa Bắc, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP Hà Nội, MST: 0101261960)

Trả lời công văn số 2309/CVHC ngày 23/09/2017 và công văn số 2108/CVHC ngày 21/8/2017 của Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn, hỗ trợ du học nước ngoài, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
+ Tại Tiết b Khoản 1 Điều 9 quy định về thuế suất 0%
“Điều 9. Thuế suất 0%
1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
...b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.
Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ: Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp cung cấp dịch vụ mà hoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa diễn ra ở ngoài Việt Nam nhưng hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai người nộp thuế tại Việt Nam hoặc có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất 0% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trường hợp, hợp đồng không xác định riêng phần giá trị dịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì giá tính thuế được xác định theo tỷ lệ (%) chi phí phát sinh tại Việt Nam trên tổng chi phí. 
Cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ là người nộp thuế tại Việt Nam phải có tài liệu chứng minh dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam.”

+ Tại Tiết b Khoản 2 Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu
“2. Điều kiện áp dụng thuế Suất 0%:
...b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:
- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan:
- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;... ”

+ Tại Điều 11 quy định về mức thuế suất 10%
''Điều 11. Thuế suất 10%
Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) ký hợp đồng với các trường trung học, cao đẳng, đại học, các trường đào tạo ngoại ngữ và các tổ chức giáo dục quốc tế nhằm thực hiện việc cung cấp dịch vụ tư vấn, giới thiệu học sinh, sinh viên Việt Nam đi du học tự túc ở nước ngoài bao gồm việc hỗ trợ các trường nước ngoài trong việc nhận hồ sơ đăng ký học của học sinh, chuyển hồ sơ, nhận thông báo nhập học ở nước ngoài chuyển cho học sinh thì các dịch vụ này xác định là dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam, không được xác định là dịch vụ xuất khẩu nên thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam liên hệ với Chi cục Thuế quận Ba Đình để được hướng dẫn cụ thể.
Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Ba Đình;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

(Nguồn: Cục Thuế Tp. Hà Nội)

Tải công văn số 67544/CT-TTHT của Cục Thuế Tp. Hà Nội

Bạn cần lưu trữ file, bấm vào đây để tải.
Công văn 67544/CT-TTHT về thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn du học

Trên đây là toàn bộ nội dung của công văn số 67544/CT-TTHT về việc hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc ở nước ngoài. Song Kim hy vọng sẽ giải đáp được tất cả các thắc mắc của các bạn thông qua bài viết này!
Trân trọng kính chào!
Zalo
X