Vay ngắn hạn và giao dịch liên kết

Menu

Công văn giải đáp vay ngắn hạn có phải là giao dịch liên kết

13:02:57 02-04-2022 | Lượt xem: 10326

Trong hoạt động của doanh nghiệp, vay ngắn hạn là khoản vay thường xuyên diễn ra. Việc vay ngắn hạn sẽ giúp doanh nghiệp có đủ vốn lưu động để thực hiện công việc kinh doanh. Vậy, vay ngắn hạn có phải là giao dịch liên kết không? Đây là thắc mắc của rất nhiều chủ doanh nghiệp, các bạn làm công việc kế toán thuế. Hôm nay, Song Kim sẽ gởi đến các bạn công văn số 106/CCT-TTHT do Chi cục thuế TP. Nha Trang ban hành để hướng dẫn và xác định việc vay ngắn hạn có phải là giao dịch liên kết hay không? Mời các bạn tham khảo.

>>> Có thể bạn quan tâm: Vay ngắn hạn là gì?

Công văn giải đáp vay ngắn hạn có phải là giao dịch liên kết

Công văn hướng dẫn việc vay ngắn hạn có phải là giao dịch liên kết không?

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA
CHI CỤC THUẾ TP. NHA TRANG

---o0o---
Số: 106/CCT-TTHT
V/v hướng dẫn chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---
Nha Trang, ngày 07 tháng 01 năm 2022
Kính gửi:              Công Ty TNHH MTV Gia Linh Khánh Hòa
                                Địa chỉ: Xóm Chiếu, Tổ 13, Ngọc Hội, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang
 Trả lời văn bản số 05-2021/CV ngày 27/12/2021 của Công Ty TNHH  MTV Gia Linh Khánh Hòa - MST 4201248255 (Công ty) về việc xác định giao dịch liên kết, Chi cục Thuế TP.Nha Trang có ý kiến ​​như sau:

>>> Có thể bạn quan tâm: Giao dịch liên kết là gì?

- Tại Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định:
 “1. Các bên có liên kết quan hệ (sau đây viết tắt là“ bên liên kết ”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:
 a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc đơn giản tiếp tục vào công việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia; 
b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác. 
2. Các bên liên kết tại khoản 1 điều này được quy định cụ thể như sau:

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm tất cả các khoản vay từ bên thứ ba được bảo đảm từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có  bản chất tương tự) với vốn điều kiện vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung hạn và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;
…”
Căn cứ quy định trên và theo trình bày của doanh nghiệp thì Công Ty TNHH MTV Gia Linh Khánh Hòa có vốn góp của chủ sở hữu là 1 tỷ đồng nhưng có vốn vay ngắn hạn ngân hàng với số tiền 7,5 tỷ đồng (  bằng 750% vốn góp của chủ sở hữu) nhưng không có trung và hạn nợ tài khoản, nên không thuộc trường hợp nào là các bên có quan hệ liên kết nêu tại điểm d, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Phủ Chính.
Chi cục Thuế TP.Nha Trang trả lời cho đơn vị biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn trên và hướng dẫn tại văn bản này. /.
Nơi nhận:
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Đội KT1;
- Công ty TNHH MTV Gia Linh
Khánh Hòa;
- Lưu VT, TTHT
CHI CỤC TRƯỞNGNguyễn Văn Thắng

>>> Có thể bạn quan tâm: Cách xác định chi phí lãi vay được trừ và không được trừ

Công văn số 106/CCT-TTHT về xác định giao dịch liên kết

Nếu bạn cần công văn xác định vay ngắn hạn có phải giao dịch liên kết hay không? Tải ngay file gốc của công văn, bằng cách nhấp vào icon bên dưới.
 
Công văn giải đáp vay ngắn hạn có phải là giao dịch liên kết

Trên đây là nội dung chi tiết của công văn số 106/CCT-TTHT về xác định việc vay ngắn hạn có phải là giao dịch liên kết hay không? Do chi cục thuế Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa ban hành. Song Kim hy vọng, với hướng dẫn chi tiết này, sẽ giải đáp được thắc mắc của các bạn khi xác định vay ngắn hạn có phải là giao dịch liên kết hay không?

Zalo
X