hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử

Menu

7 điều cần biết khi hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử

09:52:27 23-12-2021 | Lượt xem: 1110

Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 không chỉ dành cho doanh nghiệp mà còn quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh. Vậy hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử khi nào? Những điều gì cần chú ý trong việc sử dụng hóa đơn điện tử? Dưới đây là tổng hợp các quy định trong việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cần nắm.
7 điều cần biết khi hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử
 

Các trường hợp hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử

Theo Điều 6 Thông tư 78/2021/TT-BTC  quy định 3 trường hợp hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
 • Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.
 • Hộ kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.
Thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh bắt đầu kể từ ngày 01/07/2022. Riêng đối với 6 tỉnh thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Định, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/01/2022.

Quy định về hộ kinh doanh chưa áp dụng hóa đơn điện tử

 • Trường hợp hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế.
 • Hộ kinh doanh thuộc diện trên được sử dụng hóa đơn giấy trong thời gian tối đa 12 tháng.
 • Đối với hộ kinh doanh đang hoạt động từ trước 01 tháng 7 năm 2022, thời gian 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.
 • Đối với hộ kinh doanh mới thành lập từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 thì thời gian 12 tháng tính từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Hộ kinh doanh nào thì không phải trả tiền hóa đơn điện tử?

Theo Điều 14 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, các hộ kinh doanh thuộc diện sau thì không phải trả tiền dịch vụ trong thời gian 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm: Hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ).

Các loại hóa đơn điện tử dành cho hộ kinh doanh

Theo Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì hộ kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Quy định về cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh cho hộ kinh doanh

Sau đây, Song Kim gởi đến các bạn quy định về cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cho hộ kinh doanh, tính theo từng lần phát sinh. Quy trình cụ thể sẽ như sau:
 • Hộ kinh doanh thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử.
 • Sau hộ kinh doanh nộp thuế, phí đầy đủ theo quy định của pháp luật thì ngay trong ngày làm việc cơ quan thuế cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lập.
 • Hộ kinh doanh tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cơ quan thuế cấp mã.

Xác định cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh của hộ kinh doanh

 • Đối với hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế quản lý nơi hộ kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh.
 • Đối với hộ kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế nơi hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh.

Các trường hợp hộ kinh doanh ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Sau đây, Song Kim sẽ gởi đến các bạn các trường hợp hộ kinh doanh ngừng sử dụng hóa đơn điện tử (theo Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP) cụ thể như sau:
 • Hộ kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Hộ kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
 • Hộ kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.
 • Trường hợp hộ kinh doanh có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.
 • Có hành vi lập hóa đơn điện tử phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.
Trên đây là tổng hợp thông tin về việc áp dụng hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh. Việc hiểu rõ và cập nhật kịp thời các quy định sẽ giúp hộ kinh doanh dễ dàng thích nghi với việc bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Dịch vụ mở doanh nghiệp TPHCM chúc các bạn thành công.
Zalo
X