mẫu giấy ủy quyề quyết toán thuế tncn

Menu

Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế tncn

15:59:58 19-02-2022 | Lượt xem: 5855

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm là trách nhiệm và quyền lợi của người lao động khi tham gia lao động hoặc phát sinh thu nhập vãng lai (không thường xuyên tại các công ty, xí nghiệp). Cá nhân có quyền tự quyết toán hoặc ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho đơn vị chi trả thu nhập. Vậy, đối với trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN, người lao động phải sử dụng mẫu biểu nào? Cách điền mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Hôm nay, bạn hãy cùng Song Kim tìm hiểu cách ghi mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất, các bạn nhé!
Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế tncn
 

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN

  • Tên mẫu biểu: 02/UQ-QTT-TNCN
  • Ban hành kèm theo: Thông tư 92/2015/TT-BTC

Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Sau đây, Song Kim xin gởi đến các bạn toàn bộ nội dung của mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/UQ-QT-TNCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---
GIẤY ỦY QUYỀN 
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ..........
Tên tôi là: …………….. Quốc tịch:……………
Mã số thuế: ……………………….
Năm ............... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ......................................... ; 
Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị……………….................................... và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn. Đề nghị Công ty/đơn vị .................................................(Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
                                                                                                  ......, ngày ....... tháng ....... năm .......
                                                                                                           NGƯỜI ỦY QUYỀN
                                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng cách click vào biểu tượng bên dưới

Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế tncn

 

Cách ghi mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

 Và sau đây Song Kim xin gởi đến các bạn cách ghi mẫu ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế tncn

(1): Điền năm mà bạn ủy quyền quyết toán thuế TNCN
(2): Điền đầy đủ tên họ của bạn
(3): Ghi mã số thuế TNCN của bạn => bắt buộc điền
(4): Bạn tick chọn 1 trong 2 ô:
Nếu bạn chỉ có thu nhập 1 nơi duy nhất (nơi bạn ủy quyền quyết toán thuế TNCN) => tick chọn ô đầu tiên
Nếu bạn có thu nhập tại nơi bạn ủy quyền quyết toán và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác => tick chọn ô thứ 2
(5): Ghi năm bạn cần ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Mục (5) & (1): phải đồng nhất với nhau.
(6): Ghi tên công ty bạn đang công tác (nơi ủy quyền quyết toán)
(7): Mã số thuế công ty đang công tác.
Trên đây là mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN và cách ghi mẫu ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2022. Song Kim chúc các bạn thành công!
Các bạn có thể tìm kiếm mẫu biểu này trên google với các từ khóa sau: 02/UQ-QTT, 02/UQ-QTT-TNCN, Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN, mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN.
Zalo
X