Mã ngành nghề dịch vụ hỗ trợ khai khoáng

Menu

Mã ngành dịch vụ hỗ trợ khai khoáng

11:30:52 17-09-2021 | Lượt xem: 1695

Hỏi: Chào Song Kim,
Hiện tôi đang tìm hiểu các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp để thành lập công ty chuyên nghiên cứu thăm dò và lấy mẫu quặng, khoáng sản. Như vậy, tôi phải đăng ký mã ngành nghề kinh doanh nào cho phù hợp với dự định của mình. Mong nhận được hồi âm từ quý công ty!
Đăng Khoa – Bà Rịa Vũng Tàu
Đáp: Chào anh Khoa,
Cảm ơn anh đã gởi câu hỏi đến bộ phận tư vấn của chúng tôi. Việc nghiên cứu, thăm dò và lấy mẫu các loại quặng khoáng sản (theo quy định tại quyết định 27/2018/QĐ-TTg) là mã ngành nghề hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng. Mã ngành này bao gồm 2 mã ngành nghề con đó mã ngành dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và mã ngành dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác. Do chưa nắm rõ anh hoạt động ở mã ngành nghề nào nên Song Kim gởi đến anh cả 2 mã ngành nghề để anh tham khảo.
Mã ngành dịch vụ hỗ trợ khai khoáng

Căn cứ pháp lý khi đăng ký kinh doanh mã ngành dịch vụ hỗ trợ khai khoáng

  • Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021
  • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành ngày 04/01/2021
  • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, có hiệu lực thi hành ngày 01/05/2021
  • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg quy định danh mục mã ngành nghề kinh doanh

>>> Bài viết cùng chuyên mục: Mã ngành nghề khai khoáng khác

09: MÃ NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHAI KHOÁNG

Ngành này gồm: Hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên về khai khoáng được cung cấp trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Nó bao gồm hoạt động dịch vụ thăm dò thông qua phương pháp truyền thống như các hoạt động: lấy mẫu, thực hiện các quan sát địa chất về địa điểm khai thác, hoạt động khoan, khoan thử, khoan lại các giếng dầu, các mỏ khoáng kim loại và phi kim loại. Các loại hình dịch vụ khác như xây dựng cơ sở hạ tầng tại nơi đào giếng, gắn xi măng các giếng dầu, làm sạch và xử lý hoá học axít giếng, dịch vụ chuyển rời rác tại các mỏ.

Mã ngành 091 - 0910 - 09100: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

Nhóm này gồm:
Hoạt động cung cấp dịch vụ khai thác dầu khí trên cơ sở phí và hợp đồng như:
+ Các hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò trong khai thác dầu khí như: các phương pháp lấy mẫu quặng tìm kiếm truyền thông, thực hiện quan sát địa chất ở những khu vực có tiềm năng,
+ Khoan định hướng, đào lớp ngoài, xây dựng giàn khoan, sửa chữa và tháo dỡ trang thiết bị, trát bờ giếng, bơm giếng, bịt giếng, hủy giếng v.v...
+ Sự hoá lỏng và tái khí hóa khí tự nhiên phục vụ cho mục đích vận chuyển, được thực hiện tại nơi khai thác mỏ,
+ Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng,
+ Khoan thử trong khai thác dầu khí.
Nhóm này cũng gồm: Dịch vụ chữa cháy do khí và dầu.
Loại trừ:
- Những công việc phục vụ cho khai thác dầu, khí do chính đơn vị tự đảm nhận được phân vào nhóm 06100 (Khai thác dầu thô) và nhóm 06200 (Khai thác khí đốt tự nhiên);
- Hoạt động dịch vụ sửa chữa chuyên dụng thiết bị, máy móc phục vụ khai thác mỏ được phân vào nhóm 33120 (Sửa chữa máy móc, thiết bị);
- Sự hoá lỏng và tái khí hóa khí tự nhiên phục vụ cho mục đích vận chuyển, không được tại nơi khai thác mỏ được phân vào nhóm 5225 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ);
- Các hoạt động khảo sát địa vật lý, địa chất ở khu vực khai thác dầu và khí, được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan).

>>> Xem thêm: cách tra cứu ngành nghề kinh doanh theo mã số thuế

Mã ngành 099 - 0990 - 09900: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác

Nhóm này gồm:
- Hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở phí hoặc hợp đồng cho hoạt động khai thác thuộc ngành 05, 07 và 08;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất tại khu vực có tiềm năng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử.
Loại trừ:
- Hoạt động dịch vụ vận hành tại mỏ trên cơ sở phí hoặc hợp đồng được phân vào ngành 05 (Khai thác than cứng và than non), ngành 07 (Khai thác quặng kim loại), ngành 08 (Khai khoáng khác);
- Hoạt động sửa chữa thiết bị, máy móc phục vụ khai thác mỏ được phân vào nhóm 33120 (Sửa chữa máy móc, thiết bị);
- Hoạt động cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý trên cơ sở phí hoặc hợp đồng được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan).

>>> Có thể bạn quan tâm: thủ tục mở công ty

Cách ghi mã ngành nghề dịch vụ hỗ trợ khai khoáng trong hồ sơ đăng ký kinh doanh

Việc đăng ký mã ngành nghề kinh doanh đã được quy định chi tiết tại nghị định 01/2021/NĐ-CP về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp. Chúng ta phải sử dụng mã ngành nghề cấp 4 (có 4 số) để điền hồ sơ, cách ghi cụ thể như sau:
STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910  
2 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990  
Trên đây là chi tiết về mã ngành nghề dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác. Dịch vụ mở công ty Song Kim chúc anh đăng ký kinh doanh thành công. Nếu trong quá trình soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty, anh còn điểm nào chưa hiểu, cần được giải đáp, liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn, anh nhé!
Zalo
X