Mã ngành in ấn và dịch vụ liên quan đến in

Menu

Mã ngành nghề in ấn và dịch vụ liên quan đến in

17:08:00 22-09-2021 | Lượt xem: 11558

Hỏi: Chào dịch vụ mở công ty Song Kim,
Hiện tôi đang có nhu cầu mở 1 xưởng in tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tôi phải đăng ký những mã ngành nghề kinh doanh nào? Mong nhận được tư vấn từ các bạn!
Quang Hải – Tp.HCM
Đáp: Chào anh Hải,
Cảm ơn anh đã gởi câu hỏi đến bộ phận tư vấn của chúng tôi. Với dự định kinh doanh của anh, anh nên đăng ký 3 ngành nghề kinh doanh có liên quan đến ngành in là: mã ngành 1811, mã ngành 1812 và mã ngành 1820. Chi tiết về các mã ngành nghề này, mời anh cùng chúng tôi tham khảo bài viết sau đây.
Mã ngành nghề in ấn và dịch vụ liên quan đến in

Căn cứ pháp lý khi đăng ký kinh doanh mã ngành nghề in ấn và dịch vụ liên quan đến in

  • Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021
  • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành ngày 04/01/2021
  • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, có hiệu lực thi hành ngày 01/05/2021
  • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg quy định danh mục mã ngành nghề kinh doanh, có hiệu lực thi hành ngày 20/08/2018

>>> Hướng dẫn bạn cách: tra cứu ngành nghề kinh doanh của công ty

Mã ngành 1811 - 18110: Mã ngành nghề in ấn

Nhóm này gồm:
- In ấn báo chí, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác, sách và sách quảng cáo, bản thảo âm nhạc, bản đồ, tập bản đồ, áp phích, mục lục quảng cáo, tờ quảng cáo và các ấn phẩm quảng cáo khác, tem bưu điện, tem thuế, tài liệu, séc và các chứng khoán bằng giấy khác, nhật ký, lịch, các mẫu văn bản thương mại và các ấn phẩm in ấn thương mại khác, đồ dùng văn phòng phẩm cá nhân và các ấn phẩm khác bằng chữ, in ốp-sét, in nổi, in bản thạch và các thuật in khác, bản in máy copy, in máy vi tính, in chạm nổi;
- In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim loại, gỗ và gốm;
- Các ấn phẩm in ấn được cấp bản quyền.
Nhóm này cũng gồm: In nhãn hiệu hoặc thẻ (in thạch bản, in bản kẽm, in nổi, và in khác).
Loại trừ:
- In trên lụa (bao gồm in nhiệt) trên các trang phục được phân vào nhóm 13130 (Hoàn thiện sản phẩm dệt);
- Sản xuất các sản phẩm bằng giấy như gáy sách được phân vào nhóm 17090 (Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu);
- Xuất bản các ấn phẩm in được phân vào ngành 581 (Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác);
- Bản sao các văn bản được phân vào nhóm 8219 (Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác).

>>> Bài viết hướng dẫn thủ tục: thành lập công ty

Mã ngành 1812 -18120: Mã ngành nghề dịch vụ liên quan đến in

Nhóm này gồm:
- Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, catalo,... bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự (trang sách), khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách;
- Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao gồm quét và nhận biết chữ cái quang học, tô màu điện tử;
- Dịch vụ làm đĩa bao gồm sắp hình ảnh và sắp đĩa (để in ốp-sét và in sắp chữ);
- Khắc chạm, khắc axit trên trục lăn cho khắc kẽm;
- Xử lý đĩa trực tiếp sang đĩa (cũng bao gồm đĩa nhựa);
- Chuẩn bị đĩa và nhuộm nhằm làm giảm công việc in ấn và dán tem;
- In thử;
- Các sản phẩm nghệ thuật bao gồm in thạch bản và mộc bản (phiến gỗ để làm các bản khắc);
- Sản xuất các sản phẩm sao chụp;
- Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp;
- Các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra thứ tự và sắp xếp.

Mã ngành 182 - 1820 -18200: Mã ngành nghề sao chép bản ghi các loại

Nhóm này gồm:
- Sao chép băng, đĩa hát, đĩa compact và băng máy từ các bản gốc;
- Sao chép băng, đĩa từ, băng video phim và các ấn phẩm video từ các bản gốc;
- Sao chép các phần mềm và dữ liệu sang đĩa, băng từ các bản gốc.
Loại trừ:
- Sao chép các ấn phẩm in được phân vào nhóm 18110 (In ấn);
- Xuất bản phần mềm được phân vào nhóm 58200 (Xuất bản phần mềm);
- Sản xuất và phân phối phim điện ảnh, đĩa video và phim trên đĩa DVD hoặc các phương tiện tương tự được phân vào nhóm 5911 (Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình), 59120 (Hoạt động hậu kỳ), 59130 (Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình);
- Sản xuất các bản gốc ghi âm hoặc các nguyên liệu âm thanh khác được phân vào nhóm 59130 (Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình);
- Sao chép phim điện ảnh để phân phối cho các rạp được phân vào nhóm 59200 (Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc).

Cách ghi mã ngành nghề in ấn và dịch vụ liên quan đến in khi đăng ký kinh doanh

Căn cứ quyết định 27/2018/QĐ-TTg, khi soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh, anh phải sử dụng mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 (có 4 số) để điền vào hồ sơ. Song Kim gởi đến cách ghi mã ngành nghề, cụ thể như sau:
STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1 In ấn 1811  
2 Dịch vụ liên quan đến in 1812  
3 Sao chép bản ghi các loại 1820  
Trên đây là chi tiết về 3 mã ngành nghề in ấn, dịch vụ liên quan đến in và sao chép bản ghi các loại. Chúc anh đăng ký kinh doanh thành công. Nếu trong quá trình soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh, anh còn thắc mắc về thủ tục cũng như cách soạn hồ sơ, liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Zalo
X