Điều kiện về doanh nghiệp siêu nhỏ - nhỏ - vừa

Menu

Quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ - nhỏ - vừa mới nhất

16:24:03 15-02-2019 | Lượt xem: 35525

Ngày 11 tháng 03 năm 2018, Chính phủ đã ban hành nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong nội dung nghị định này, có quy định rõ các điều kiện xác định quy mô doanh nghiệp. Hãy cùng Song Kim tìm hiểu chi tiết các quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ, các xác định doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Việc xác định được quy mô doanh nghiệp sẽ giúp lựa chọn các hình thức kế toán, chế độ kế toán phù hợp.
Quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ - nhỏ - vừa mới nhất
 

Quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ

Đầu tiên, mời bạn cùng Song Kim tìm hiểu khoản 1, điều 6, nghị định số 39/2018/NĐ-CP, quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ:
  • “1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.”

>>> Có thể bạn quan tâm: thuế môn bài là gì?

Quy định về doanh nghiệp nhỏ

Theo khoản 2, điều 6, nghị định số 39/2018/NĐ-CP, thì:
  • “2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.
  • Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

>>> Có thể bạn sẽ cần: Thủ tục thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ theo luật doanh nghiệp 2020

Quy định về doanh nghiệp vừa

Theo khoản 3, điều 6, Nghị định 39/2018/NĐ-CP, thì:
  • “3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
  • Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.”
Trên đây là tất cả các quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. Dịch vụ mở công ty TPHCM hy vọng bài viết này đã giải đáp được những thắc mắc của các bạn về việc phân loại quy mô công ty. Và từ đó, có thể áp dụng chế độ, hình thức kế toán phù hợp với doanh nghiệp của mình!
Trân trọng kính chào!
Zalo
X