Thuế môn bài

Menu

Thuế môn bài là gì? Bậc thuế và cách nộp thuế môn bài mới nhất

16:52:33 05-04-2019 | Lượt xem: 52804

Thuế môn bài là loại thuế đánh trên số vốn đã đăng ký của doanh nghiệp. Thời hạn nộp thuế môn bài, các bậc thuế môn bài đã được quy định rất chi tiết tại các văn bản pháp luật liên quan. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về thuế môn bài. Hôm nay, Song Kim sẽ chia sẻ đến các bạn “tất tần tật” các vấn đề liên quan đến thuế môn bài, mời các bạn theo dõi bài viết sau đây.
Thuế môn bài là gì? Bậc thuế và cách nộp thuế môn bài mới nhất

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài (lệ phí môn bài) là loại thuế trực thu đánh trên số vốn (vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư) đã đăng ký của doanh nghiệp (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm liền kề trước đó (của hộ kinh doanh cá thể). Thuế môn bài là loại thuế được thu hàng năm. 
Trong nội dung bài viết này, Song Kim chỉ đề cập đến các vấn đề liên quan đến thuế môn bài của doanh nghiệp, với các loại hình: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 TV trở lên và công ty cổ phần.  
Nếu bạn là hộ kinh doanh cá thể và muốn tìm hiểu về thuế môn bài dành cho loại hình này, xem ngay tại đây.

Vốn đăng ký là cơ sở để xác định bậc thuế môn bài, mức đóng thuế môn bài năm 2020

Hiện tại, theo 2 văn bản pháp luật mới nhất về thuế môn bài là Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC thì bậc thuế môn bài đã được bãi bỏ (không còn sử dụng bậc thuế môn bài). Thay vào đó, để xác định mức lệ phí môn bài chỉ căn cứ vào số vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư định khi đăng ký kinh doanh.
Thuế môn bài là gì? Bậc thuế và cách nộp thuế môn bài mới nhất

Và căn cứ vào khoản 1, điều 4, Thông tư số 302/2016/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 11, năm 2016, mức nộp thuế môn bài đã được quy định cụ thể như sau:
Đối với doanh nghiệp đã thành lập từ năm 2019 và thành lập mới từ ngày 01/01/2020 đến ngày 24/02/2020
 • Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài sẽ là: 3.000.000 đồng/năm
 • Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức lệ phí môn bài sẽ là: 2.000.000 đồng/năm
 • Đối với địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp thì mức lệ phí môn bài sẽ là: 1.000.000 đồng/năm
Đối với doanh nghiệp thành lập mới từ ngày 25/02/2020 
Căn cứ vào Nghị định 22/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/2/2020) sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài. Theo tiết c, khoản 1, điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, thì có những đối tượng được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên thành lập, bao gồm: 
 • c) Bổ sung khoản 8, 9 và khoản 10 Điều 3 như sau:
 • “8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:
  • a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
  • b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
Như vậy, đối với những doanh nghiệp thành lập mới từ thời điểm 25/02/2020 trở về sau, sẽ được MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI năm đầu tiên thành lập. Và đến niên độ tài chính tiếp sau đó, doanh nghiệp sẽ tự xác định và đóng lệ phí môn bài theo mức đã được liệt kê bên trên.
Ví dụ: Công ty Minh Quân được thành lập vào ngày 20/06/2020, với số vốn điều lệ là 8 tỷ đồng. Đến thời điểm ngày 30/08/2020, Công ty Minh Quân thành lập thêm 1 địa điểm kinh doanh. Căn cứ vào Nghị định 22/2020/NĐ-CP đã được dẫn giản bên trên. Thì cách nộp tiền thuế môn bài đúng nhất sẽ là:
Năm 2020: công ty Minh Quân sẽ được miễn lệ phí môn bài phải đóng do thành lập sau ngày 25/02/2020. Và được miễn luôn phần lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh, do địa điểm kinh doanh được thành lập cùng năm với công ty.
Năm 2021: Công ty Minh Quân sẽ đóng lệ phí môn bài, tổng cộng là: 3tr đồng. Công ty đóng: 2tr (vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống). Địa điểm kinh doanh đóng: 1tr

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài kể từ năm 2020

Việc nộp tờ khai đã được quy định rõ tại điểm a, khoản 2, điều 44 Luật Quản Lý Thuế số 38/2019/QH14, cụ thể như sau:
 • "Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
  • 2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
  • a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;'
Song song đó, tại khoản 3, điều 1, Nghị định số 22/2020/ND-CP có quy định:
 • "3. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 •  “1. Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.
 • a) Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập."
Kết luận:
Có 2 trường hợp xảy ra như sau:
 • Doanh nghiệp thành lập trước ngày 25/02/2020: nếu không có sự thay đổi về vốn dẫn đến thay đổi lệ phí môn bài: năm 2021, không cần nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ cần nộp tiền thuế môn bài.
 • Doanh nghiệp thành lập từ thời điểm 25/02/2020 trở về sau: Năm 2020, không cần nộp tờ khai lệ phí môn bài và tiền lệ phí môn bài. Năm 2021, PHẢI nộp tờ khai lệ phí môn bài và tiền lệ phí môn bài, chậm nhất là ngày 31/01/2020
Thuế môn bài là gì? Bậc thuế và cách nộp thuế môn bài mới nhất
 

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài 

Căn cứ vào thời hạn nộp thuế môn bài đã được liệt kê bên trên, mức phạt chậm nộp thuế môn bài sẽ có công thức tính như sau:
 • Số tiền phạt chậm nộp thuế môn bài = mức lệ phí môn bài phải nộp x 0.03% x số ngày chậm nộp
Ví dụ: công ty bạn thành lập năm 2018 với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng, số tiền thuế môn bài phải nộp là: 2.000.000 đồng. Hạn chót nộp thuế môn bài năm 2019 là ngày 30/01/2019. Nhưng bạn quên và đến ngày 20/02/2019 bạn mới nộp số tiền thuế môn bài này. Vậy tiền phạt chậm nộp tiền thuế môn bài sẽ là:
Số tiền phạt chậm nộp tiền thuế môn bài = 2.000.000 đồng x 0.03% x 20 ngày = 12.000 đồng

Nộp thuế môn bài ở đâu

Hiện nay, có 2 cách để nộp thuế môn bài đó là:
 • Nộp tiền mặt: đến trực tiếp Viettinbank để nộp tiền mặt vào kho bạc nhà nước.
 • Nộp online: công ty bạn phải đăng ký nộp thuế điện tử và phải có chữ ký số để thực hiện 

Mã tiểu mục dùng để nộp tiền thuế môn bài

 • Đối với mức lệ phí môn bài 3tr/năm: mã tiểu mục nộp thuế 2862
 • Đối với mức lệ phí môn bài 2tr/năm: mã tiểu mục nộp thuế 2863
 • Đối với mức lệ phí môn bài 1tr/năm: mã tiểu mục nộp thuế 2864
 • Tiền phạt hành vi chậm nộp tiền thuế môn bài: mã tiểu mục 4943
 • Tiền phạt hành vi chậm nộp tờ khai thuế môn bài: mã tiểu mục 4254
Dịch vụ kế toán trọn gói Song Kim chúc các bạn hoàn thành tốt công việc.
Trân trọng kính chào!
X