Menu

Thuế môn bài là gì? Bậc thuế và cách nộp thuế môn bài mới nhất

16:52:33 05-04-2019 | Lượt xem: 43267

Thuế môn bài là loại thuế đánh trên số vốn đã đăng ký của doanh nghiệp. Thời hạn nộp thuế môn bài, các bậc thuế môn bài đã được quy định rất chi tiết tại các văn bản pháp luật liên quan. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về thuế môn bài. Hôm nay, Song Kim sẽ chia sẻ đến các bạn “tất tần tật” các vấn đề liên quan đến thuế môn bài, mời các bạn theo dõi bài viết sau đây.
Thuế môn bài là gì? Bậc thuế và cách nộp thuế môn bài mới nhất

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài (lệ phí môn bài) là loại thuế trực thu đánh trên số vốn (vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư) đã đăng ký của doanh nghiệp (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm liền kề trước đó (của hộ kinh doanh cá thể). Thuế môn bài là loại thuế được thu hàng năm. 
Trong nội dung bài viết này, Song Kim chỉ đề cập đến các vấn đề liên quan đến thuế môn bài của doanh nghiệp, với các loại hình: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 TV trở lên và công ty cổ phần.  
Nếu bạn là hộ kinh doanh cá thể và muốn tìm hiểu về thuế môn bài dành cho loại hình này, xem ngay tại đây.

Vốn đăng ký là cơ sở để xác định bậc thuế môn bài, mức đóng thuế môn bài năm 2020

Hiện tại, theo 2 văn bản pháp luật mới nhất về thuế môn bài là Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC thì bậc thuế môn bài đã được bãi bỏ (không còn sử dụng bậc thuế môn bài). Thay vào đó, để xác định mức thuế môn bài chỉ căn cứ vào số vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư định khi đăng ký kinh doanh.
Thuế môn bài là gì? Bậc thuế và cách nộp thuế môn bài mới nhất

Và căn cứ vào khoản 1, điều 4, Thông tư số 302/2016/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 11, năm 2016, mức nộp thuế môn bài đã được quy định cụ thể như sau:
Đối với doanh nghiệp đã thành lập từ năm 2019 và thành lập mới từ ngày 01/01/2020 đến ngày 24/02/2020
 • Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài sẽ là: 3.000.000 đồng/năm
 • Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức lệ phí môn bài sẽ là: 2.000.000 đồng/năm
 • Đối với địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp thì mức lệ phí môn bài sẽ là: 1.000.000 đồng/năm
Đối với doanh nghiệp thành lập mới từ ngày 25/02/2020 
Căn cứ vào Nghị định 22/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/2/2020) sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài. Theo tiết c, khoản 1, điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, thì có những đối tượng được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên thành lập, bao gồm: 
 • c) Bổ sung khoản 8, 9 và khoản 10 Điều 3 như sau:
 • “8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:
  • a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
  • b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
Như vậy, đối với những doanh nghiệp thành lập mới từ thời điểm 25/02/2020 trở về sau, sẽ được MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI năm đầu tiên thành lập. 

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài 2020

Thuế môn bài là gì? Bậc thuế và cách nộp thuế môn bài mới nhất
Căn cứ vào điểm a, khoản 1, điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2016, thì: 
 • Khi được cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài (lệ phí môn bài) chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng ghi trên GPKD
 • Nếu ngày hoạt động khác với ngày cấp GPKD, thì hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài là ngày thứ 30 kể từ ngày được cấp GPKD (ngày cấp được ghi rõ trên GPKD khi bạn nhận được giấy phép từ Sở Kế Hoạch Đầu Tư).

Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2020

Căn cứ vào khoản 2, điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013, thì:
 • Nếu doanh nghiệp bạn thành lập từ năm 2018 trở về trước, hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2019 là ngày 30/01/2019.
 • Nếu doanh nghiệp bạn thành lập vào năm 2019, hạn nộp tiền thuế môn bài cũng chính là hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài, như đã trình bày bên trên.

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài 

Căn cứ vào thời hạn nộp thuế môn bài đã được liệt kê bên trên, mức phạt chậm nộp thuế môn bài sẽ có công thức tính như sau:
 • Số tiền phạt chậm nộp thuế môn bài = mức lệ phí môn bài phải nộp x 0.03% x số ngày chậm nộp
Ví dụ: công ty bạn thành lập năm 2018 với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng, số tiền thuế môn bài phải nộp là: 2.000.000 đồng. Hạn chót nộp thuế môn bài năm 2019 là ngày 30/01/2019. Nhưng bạn quên và đến ngày 20/02/2019 bạn mới nộp số tiền thuế môn bài này. Vậy tiền phạt chậm nộp tiền thuế môn bài sẽ là:
Số tiền phạt chậm nộp tiền thuế môn bài = 2.000.000 đồng x 0.03% x 20 ngày = 12.000 đồng

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

Căn cứ vào điều 9, Thông tư 166/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài sẽ có các khung phạt như sau:
 • Chậm nộp tờ khai thuế môn bài từ 1 – 5 ngày: Cảnh cáo
 • Chậm nộp tờ khai thuế môn bài từ 1 – 10 ngày: mức phạt trung bình 700.000 đồng (khung phạt từ 400.000 đồng – 1.000.000 đồng)
 • Chậm nộp tờ khai thuế môn bài từ 11 – 20 ngày: mức phạt trung bình 1.400.000 đồng (khung phạt từ 800.000 đồng – 2.000.000 đồng)
 • Chậm nộp tờ khai thuế môn bài từ 21 – 30 ngày: mức phạt trung bình 2.100.000 đồng (khung phạt từ 1.200.000 đồng – 3.000.000 đồng)
 • Chậm nộp tờ khai thuế môn bài từ 31 – 40 ngày: mức phạt trung bình 2.800.000 đồng (khung phạt từ 1.600.000 đồng – 4.000.000 đồng)
 • Chậm nộp tờ khai thuế môn bài trên 40 ngày: mức phạt trung bình 3.500.000 đồng (khung phạt từ 2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng)

Nộp thuế môn bài ở đâu

Hiện nay, có 2 cách để nộp thuế môn bài đó là:
 • Nộp tiền mặt: đến trực tiếp Viettinbank để nộp tiền mặt vào kho bạc nhà nước.
 • Nộp online: công ty bạn phải đăng ký nộp thuế điện tử và phải có chữ ký số để thực hiện 

Mã tiểu mục dùng để nộp tiền thuế môn bài

 • Đối với mức lệ phí môn bài 3tr/năm: mã tiểu mục nộp thuế 2862
 • Đối với mức lệ phí môn bài 2tr/năm: mã tiểu mục nộp thuế 2863
 • Đối với mức lệ phí môn bài 1tr/năm: mã tiểu mục nộp thuế 2864
 • Tiền phạt hành vi chậm nộp tiền thuế môn bài: mã tiểu mục 4943
 • Tiền phạt hành vi chậm nộp tờ khai thuế môn bài: mã tiểu mục 4254
Dịch vụ kế toán trọn gói Song Kim chúc các bạn hoàn thành tốt công việc.
Trân trọng kính chào!

0908714741

X