thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai

Menu

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai 2024

11:35:29 21-11-2023 | Lượt xem: 123

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai là thủ tục thường xuyên xảy ra trong quá trình đăng ký kinh doanh. Nhưng với việc mỗi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ có những thành phần hồ sơ khác nhau, nên không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ thủ tục. Hôm nay, Song Kim sẽ gởi đến các bạn bài viết hướng dẫn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai. Đồng thời, giới thiệu dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp, liên quan đến thủ tục này.

Cơ sở pháp lý của việc thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai

Việc thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai sẽ căn cứ vào luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản luật hướng dẫn liên quan. Cụ thể là:
 • Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
 • Nghị định 122/2021/NĐ-CP
>>> Xem thêm: Quy trình thành lập công ty theo Luật doanh nghiệp 2020

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai là gì?

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai 2023
Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai là việc các doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, tiến hành thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh tại Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai. Việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ bao gồm: đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
>>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Bình Dương

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Căn cứ vào khoản 1, điều 30 Luật Doanh Nghiệp 2020, có quy định:

“Điều 30. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại ”

Và tại điều 28 Luật doanh nghiệp 2020, nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ bao gồm:

“Điều 28. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.”

Kết luận:
Hiểu đơn giản, việc đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi các nội dung nằm trên GPKD đã được cấp.
>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Đồng Nai

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là gì?

Ngược lại với việc thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là việc doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh. Nhưng các thông tin này không thể hiện trên GPKD đã được cấp. Bao gồm:
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (trừ công ty đã niêm yết)
 • Thông tin đăng ký thuế

Các nội dung thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai thường gặp

Khi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính đặt tại tỉnh Đồng Nai và có ít nhất 1 thay đổi dưới đây, sẽ tiến hành thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Bao gồm:
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
 • Thay đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi vốn điều lệ của công ty
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Thay đổi thành viên góp vốn; hoặc cơ cấu góp vốn giữa các thành viên công ty
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV
 • Thay đổi nội dung đăng ký thuế của doanh nghiệp
 • Tạm ngừng kinh doanh có thời hạn
 • Trở lại kinh doanh trước thời hạn đã tạm ngừng
>>> Xem thêm: Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

Quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai

Quy trình cơ bản của việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai sẽ bao gồm 5 bước cơ bản sau:
 • Bước 1: Xác định nội dung thay đổi và chuẩn bị giấy tờ liên quan (nếu cần thiết)
 • Bước 2: Soạn và ký bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Bước 3: Nộp bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai
 • Bước 4: Nhận GPKD với nội dung mới
 • Bước 5: Tiến hành các thủ tục thay đổi thông tin thuế, hóa đơn điện tử, chữ ký số, con dấu (nếu cần thiết)
>>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai

Như đã trình bày, việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ có rất nhiều trường hợp. Mỗi 1 trường hợp sẽ có những yêu cầu khác nhau về thành phần hồ sơ. Nhưng cơ bản, hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh sẽ bao gồm:
 • Biên bản họp ghi rõ nội dung đăng ký kinh doanh sẽ thay đổi
 • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Phụ lục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BTC)
 • Các loại hồ sơ khác, tùy thuộc vào nội dung sẽ thay đổi GPKD
>>> Xem thêm: thủ tục và hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai do Song Kim cung cấp

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Song Kim hiện đang cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai với mức phí trọn gói như sau:
Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai 2023
 
 • 900.000 đồng/nội dung thay đổi đầu tiên
 • +200.000 đồng/1 nội dung thay đổi tiếp theo
Ghi chú: Phí dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai đã báo bên trên là trọn gói, đã bao gồm:
 • Lệ phí nộp hồ sơ và lệ phí cấp GPKD mới
 • Lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp mới trên cổng thông tin
 • Phí chuyển phát hồ sơ trình ký và phí trả kết quả tận nơi
 • Phí dịch vụ do Song Kim thu
Tổng kết:
Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai là 1 thủ tục bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện, khi có sự thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai, liên hệ ngay với Song Kim theo số hotline 0986 23 26 29 để được tư vấn và phục vụ.
Zalo
X