Khấu hao tài sản cố định

Menu

Trích khấu hao tài sản cố định là gì?

22:42:57 09-04-2019 | Lượt xem: 32181

Trích khấu hao tài sản cố định là việc phân bổ có hệ thống giá trị hao mòn khi sử dụng tài sản cố định trong quá trình sản xuất kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Hãy cùng Song Kim tìm hiểu qua bài viết sau đây.
Trích khấu hao tài sản cố định là gì?

Vậy, tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là một loại tư liệu lao động, có thể là hữu hình hoặc vô hình, có thể là một kết cấu độc lập hoặc được cấu thành từ nhiều bộ phận khác nhau tạo thành một hệ thống. Và căn cứ vào điều 3, Thông tư 45/2013/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 04 năm 013, thì tài sản cố định phải thỏa mãn 3 điều kiện sau:
  • a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
  • b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
  • c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.
>>> Dịch vụ do Song Kim cung cấp: Thành lập doanh nghiệp tại Tiền Giang

Quy định pháp luật về khung thời gian khấu hao tài sản cố định

Vì có thời gian sử dụng dài và tránh việc khấu hao tài sản cố định quá nhanh dẫn đến tính toán không đúng về lợi nhuận khi xác định thuế TNDN. Vì vậy, thời gian trích khấu hao tài sản cố định phải căn cứ vào khung thời gian đã được quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC, cụ thể như sau:
Trích khấu hao tài sản cố định là gì?
 
Lưu ý:
Khi trích khấu hao tài sản cố định, TUYỆT ĐỐI phải tuân thủ đúng khung thời gian khấu hao tài sản cố định bên trên.
Nếu không trích khấu hao đúng khung thời gian bên trên, chi phí khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp sẽ không được tính là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

>>> Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục thanh lý tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

Căn cứ vào điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC, có 3 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, như sau:
  • a) Phương pháp khấu hao đường thẳng.
  • b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
  • c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Bạn cần lưu file word, tải toàn bộ nội dung thông tư 45/2013/TT-BTC bằng cách bấm vào nút bên dưới.
Trích khấu hao tài sản cố định là gì?

Trên đây là những vấn đề cơ bản về việc trích khấu hao tài sản cố định mà chủ doanh nghiệp nên nắm. Từ đó có thể bám sát việc trích khấu hao tài sản cố định tại doanh nghiệp, tránh việc chi phí khấu hao tài sản cố định không được công nhận là chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.
Dịch vụ mở công ty Song Kim trân trọng kính chào!
Zalo
X