Hồ sơ thanh lý tài sản cố định

Menu

Bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố định cần chứng từ gì?

09:28:36 11-01-2019 | Lượt xem: 81338

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định có giá trị lớn, được sử dụng lâu dài, ổn định qua nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Theo thông tư số 45/2013/TT-BTC được ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013, thì các xác định đối tượng máy móc, thiết bị có đủ điều kiện cấu thành tài sản cố định hay không? Sẽ phải thỏa mãn 3 yếu tố:
 • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
 • Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
 • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.
Nhưng trong quá trình sử dụng tài sản cố định, vì một lý do nào đó mà doanh nghiệp có ý muốn nhượng bán tài sản cố định cho tổ chức, cá nhân khác. Hoặc công ty giải thể hoặc bị phá sản phải thanh lý tài sản cố định. Vậy, bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố định cần những chứng từ gì?
Bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố định cần chứng từ gì?

Bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố định phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Theo tiết 3.2.2, điểm 3.2, khoản 3, điều 35, thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014. Có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2015, thì:
 • "3.2.2. Trường hợp thanh lý TSCĐ: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ. 
 • Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,... kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ."
Như vậy, hồ sơ thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ bao gồm:
 • Quyết định thanh lý tài sản cố định
 • Biên bản thanh lý tài sản cố định
 
Nhưng trên thực tế, qua quá trình quyết toán thuế hàng trăm doanh nghiệp trong hơn 5 năm cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, Song Kim đã đút rút được 1 bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố định hoàn chỉnh, sẽ bao gồm:
 • Quyết định thanh lý tài sản cố định (TSCĐ)
 • Biên bản đánh giá lại tài sản cố định (Ghi nhận tình trạng, giá trị còn lại trên sổ sách kế toán,…)
 • Biên bản thanh lý tài sản cố định
 • Thông báo thanh lý tài sản cố định: Doanh nghiệp tiến hành đăng báo và chụp lại ảnh tin đăng thanh lý TSCĐ trong 3 kỳ liên tiếp. Nội dung bài đăng phải bao gồm: thông tin về tài sản cố định (tên, đời, số hiệu hoặc mã loại), giá bán, thời gian thanh lý,…
 • Hợp đồng thanh lý TSCĐ với cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng
 • Hóa đơn thanh lý TSCĐ
 • Các hồ sơ khác như: Quyết định lập hội đồng thanh lý TSCĐ (Bao gồm: giám đốc doanh nghiệp, trưởng bộ phận quản lý trực tiếp TSCĐ, kế toán)

Mẫu hồ sơ thanh lý tài sản cố định

Ngay sau đây, Song Kim sẽ gởi đến các bạn các biểu mẫu thanh lý tài sản cố định. Mời các bạn tham khảo.
Trên đây là toàn bộ trình tự thanh lý tài sản cố định cùng các mẫu biểu thanh lý tài sản cố định cần thiết để bộ hồ sơ thuế về TSCĐ của công ty bạn vững chắc hơn. Nếu còn thắc mắc về thủ tục thanh lý TSCĐ, hãy liên hệ ngay với dịch vụ kế toán trọn gói TPHCM – Song Kim để được tư vấn!
Trân trọng kính chào!
X