Công văn xuất hóa đơn hàng biếu tặng

Menu

Công văn 51144/CTHN-TTHT về việc xuất hóa đơn hàng biếu tặng

11:33:37 21-01-2022 | Lượt xem: 1612

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 51144/CTHN-TTHT, để hướng dẫn công ty TNHH Transcosmos Việt Nam về việc xuất hóa đơn hàng biếu tặng. Hôm nay, mời bạn cùng Song Kim tìm hiểu chi tiết nội dung công văn của số 51144/CTHN-TTHT.
Công văn 51144/CTHN-TTHT về việc xuất hóa đơn hàng biếu tặng
 

Công văn 51144/CTHN-TTHT về xuất hóa đơn hàng biếu tặng

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------
Số: 51144/CTHN-TTHT
V/v xuất hóa đơn hàng biếu tặng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021
Kính gửi: Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam
(Địa chỉ: Tòa nhà VTC Online, tầng 8 và tầng 20, số 18, phố Tam Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; MST: 0106498113)
Trả lời văn bản số 09-21/CV/TCV ngày 27/10/2021 của Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “Công ty”) vướng mắc về xuất hóa đơn hàng biếu tặng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.
+ Tại Khoản 7 Điều 3 sửa đổi Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về việc lập hóa đơn:
“…
b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
…”
- Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
+ Tại Điều 9 quy định về thời điểm lập hóa đơn:
“…
2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thạnh việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập. dự án đầu tư xây dựng).
…”
- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định.
+ Tại Khoản 3, Khoản 22 Điều 7 quy định về giá tính thuế:
“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

22. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.
…”
>>> Có thể bạn quan tâm: Chiết khấu thương mại là gì?
+ Tại Khoản 5 Điều 14 về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”
Căn cứ các quy định trên, Công ty phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính. Giá tính thuế bao gồm cả khoản phụ thu theo quy định tại Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa sử dụng để cho, biếu, tặng phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định pháp luật, đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện.
Trường hợp Công ty có vướng mắc về chính sách thuế, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 2 để được hỗ trợ giải quyết.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT2;
- Website Cục thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


 
Nguyễn Tiến Trường

>>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn tra cứu bảo hiểm thất nghiệp

Tóm lược nội dung công văn cố 51144 về hóa đơn hàng biếu tặng

Trên đây là toàn bộ nội dung của công văn số 51144/CTHN-TTHT quy định chi tiết về việc xuất hóa đơn hàng biếu tặng. Dịch vụ thành lập công ty Song Kim xin gởi đến các bạn những ý chính của công văn này, cụ thể như sau:
  • Bắt buộc phải xuất hóa đơn hàng biếu tặng
  • Thời điểm lập hóa đơn hàng biếu tặng là thời điểm phát sinh việc biếu tặng hàng hóa
  • Giá xuất hóa đơn (giá tính thuế) là giá vốn hàng hóa mua vào hoặc căn cứ vào giá hàng hóa dịch vụ tương đương trên thị trường
  • Thuế GTGT đầu vào của hàng dùng để biếu, tặng được khấu trừ toàn bộ
Song Kim hy vọng, nội dung bài viết này sẽ giúp ích các bạn đang thắc mắc khi có nghiệp vụ biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ. Chúc các bạn thành công!
Zalo
X