chiết khấu thương mại

Menu

Phân biệt chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán

12:07:41 17-01-2022 | Lượt xem: 28163

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán là các khoản thường gặp. Vậy chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán là gì? Làm sao để phân biệt chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn từ khái niệm cho đến cách hạch toán.

Chiết khấu thương mại là gì?

Phân biệt chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán
 
Chiết khấu thương mại là khoản giảm giá cho người mua khi mua hàng với số lượng lớn.
Cần lưu ý chiết khấu thương mại khác với giảm giá hàng bán, giảm giá hàng bán là khoản giảm giá cho người mua do hàng sai quy cách hay kém phẩm chất,...
Khoản chiết khấu thương mại góp phần giảm trừ doanh thu bên bán, bên mua được tính trừ thẳng vào giá trị mua hàng.
Chiết khấu thương mại chủ yếu có các hình thức sau:
  • Chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng.
  • Chiết khấu thương mại sau một số lần mua hàng khi đạt được khối lượng hàng hóa nhất định.
Tùy từng trường hợp mà khoản chiết khấu thương mại có thể trừ trực tiếp vào đơn giá khi xuất hóa đơn trong các lần mua hàng hoặc trừ tiền chiết khấu vào hóa đơn sau cùng hoặc bên bán viết hóa đơn điều chỉnh giảm (khi người mua đạt đến số lượng hàng hưởng chiết khấu thương mại).
Lưu ý: chiết khấu thương mại cũng là khoản giảm trừ trực tiếp trên đơn giá xuất hóa đơn nhưng vẫn giữ nguyên số lượng hàng hóa. Nghiệp vụ này khác hoàn toàn với việc xuất hóa đơn hàng biếu tặng, các bạn nhé. Nếu bạn cần tìm hiểu về cách hạch toán và xuất hóa đơn hàng biếu tặng, xem ngay tại đây.

Chiết khấu thanh toán là gì?

Phân biệt chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán
  • Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm cho người mua khi người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn đã được thỏa thuận trước đó.
  • Chiết khấu thanh toán có bản chất là một khoản chi phí tài chính của bên bán và là một khoản doanh thu hoạt động tài chính của bên mua.
  • Bên bán không phải xuất hóa đơn có thể hiện khoản chiết khấu thanh toán cho bên mua.
  • Chiết khấu thanh toán là một khoản chi phí tài chính nên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
>>> Tin tức cùng chuyên mục: Giao dịch liên kết là gì?

Phân biệt chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán

Phân biệt chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán

Chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán có điểm giống nhau đều là khoản lợi của bên bán cho bên mua theo thỏa thuận.
Sau đây, dịch vụ thành lập doanh nghiệp Song Kim sẽ gởi đến các bạn bảng tổng hợp những nội dung chính của chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán để bạn đọc có thể dễ dàng phân biệt.
Nội dung Chiết khấu thương mại Chiết khấu thanh toán
Định nghĩa Là khoản người bán giảm giá cho người mua khi mua hàng đạt khối lượng nhất định theo thỏa thuận. Là khoản giảm trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán  khi người mua thanh toán tiền trước thời hạn thỏa thuận.
Hóa đơn Trừ trực tiếp vào đơn giá hoặc thể hiện số tiền chiết khấu trên hóa đơn hoặc xuất hóa đơn chiết khấu điều chỉnh giảm cho bên mua. Không trừ vào giá trị trên hóa đơn.
Tác động đến doanh thu/chi phí - Bên bán: Làm giảm doanh thu ghi nhận.
- Bên mua: được trừ trực tiếp vào giá trị hàng hóa mua vào.
- Bên bán: Không làm giảm doanh thu ghi nhận, được ghi nhận là khoản chi phí tài chính.
- Bên mua: Không trừ vào giá trị hàng hóa mua vào, ghi nhận là một khoản doanh thu hoạt động tài chính
Tác động đến thuế của doanh nghiệp Làm giảm thuế GTGT và thuế TNDN do trừ trực tiếp vào doanh thu. Là khoản chi phí bên bán/doanh thu hoạt động tài chính bên mua nên có tác động tương ứng với việc giảm/tăng thuế TNDN.
Áp dụng Đẩy nhanh hàng tồn kho, nhất là những mặt hàng có hạn sử dụng ngắn, nhanh lỗi thời. Góp phần thu hồi nợ nhanh, tăng vòng quay vốn kinh doanh.

Hạch toán chiết khấu thương mại

Phân biệt chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán
 
Sau đây, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh Song Kim sẽ hướng dẫn các bạn định khoản chiết khấu thương mại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Hạch toán chiết khấu thương mại bên bán

Chiết khấu thương mại được trừ trực tiếp vào đơn giá khi xuất hóa đơn
Nợ các TK 111,112,131…
Có 511 Doanh thu bán hàng
Có 3331 Thuế GTGT đầu ra
Trường hợp thực hiện chiết khấu thanh toán sau một số lần mua hàng, bên bán lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán, kế toán hạch toán như sau:
Nợ TK 521: Số tiền Chiết khấu thương mại
Nợ TK 3331: Số tiền thuế GTGT được điều chỉnh giảm
Có các TK 111, 112, 131,..

Hạch toán chiết khấu thương mại bên mua

Chiết khấu thương mại được trừ trực tiếp vào đơn giá trong 1 lần mua hàng
Nợ 156 Giá trị hàng hóa chưa thuế
Nợ 133 Thuế GTGT được khấu trừ
Có 111/112/131 Số tiền đã bao gồm thuế
Trường hợp người mua nhận chiết khấu thanh toán sau một số lần mua hàng, bên bán lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán:Nếu hàng được chiết khấu thương mại còn tồn kho, kế toán thực hiện ghi giảm giá trị hàng tồn kho;
Nợ các TK 331, 111, 112.... Số tiền được chiết khấu
Có TK 156 -  Gía trị giảm của hàng tồn kho
Có TK 1331- Giảm số thuế GTGT đầu vào
Nếu hàng được chiết khấu thương mại đã được bán, kế toán ghi giảm giá vốn hàng bán
Nợ các TK 331, 111, 112....: Số tiền Chiết khấu thương mại
Có TK 632 -  Giảm giá vốn
Có TK 1331-  Giảm số thuế GTGT đầu vào
Nếu hàng được chiết khấu thương mại đã được sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, quản lý,..
Nợ các TK 331, 111, 112.... Số tiền Chiết khấu thương mại
Có TK 154, 642 ... Giảm chi phí tương ứng
Có TK 1331 -  Giảm số thuế GTGT đầu vào
Nếu hàng được chiết khấu đã được sử dụng cho hoạt động xây dựng cơ bản, ghi:
Nợ các TK 331, 111, 112.... Số tiền Chiết khấu thương mại
Có TK 241 - Giảm chi phí xây dựng cơ bản
Có TK 1331 - Giảm số thuế GTGT đầu vào

Hạch toán chiết khấu thanh toán

Hướng dẫn định khoản chiết khấu thanh toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Hạch toán chiết khấu thanh toán bên bán

Nợ 632 Chi phí tài chính
Có các TK 111,112,131,..Giá trị chiết khấu thanh toán

Hạch toán chiết khấu thanh toán bên mua

Nợ các TK 111,112,331,... Giá trị chiết khấu thanh toán
Có 515 Doanh thu hoạt động tài chính

Một số câu hỏi liên quan đến chiết khẩu thương mại và chiết khấu thanh toán

Ngay sau đây, Song Kim sẽ gởi đến quý bạn đọc một số câu hỏi liên quan đến 2 loại chiết khấu thường gặp này. Mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung sau:
Hỏi: Chiết khấu thương mại là gì?
Đáp: Chiết khấu thương mại là khoản giảm giá cho người mua hàng với số lượng lớn. Việc giảm giá sẽ được quy định bởi bên bán hoặc do thỏa thuận của 2 bên
Hỏi: Chiết khấu thanh toán là gì?
Đáp: Chiết khấu thanh toán là khoản giảm giá cho người mua khi thanh toán trước hạn. Việc thanh toán trước hạn dẫn đến khoản chiết khấu thanh toán sẽ do người bán quy định hoặc do sự thỏa thuận giữa 2 bên
Hỏi: Khi nào bên bán nên áp dụng chiết khấu thương mại?
Đáp: Đối với các mặt hàng cần đẩy nhanh hàng tồn kho (hàng cận date, hàng bỏ mẫu) thì nên sử dụng chiết khấu thương mại làm đòn bẩy để bán hàng
Hỏi: Lợi ích của việc áp dụng chiết khấu thanh toán?
Đáp: Việc áp dụng chiết khấu thanh toán khi bán hàng sẽ giúp thu hồi công nợ nhanh, tăng vòng quay vốn kinh doanh.
Qua bài viết Song Kim mong rằng các bạn có thể hiểu rõ và dễ dàng phân biệt chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán để có thể áp dụng vào công việc thực tế cho phù hợp. Chúc các bạn thành công.
Zalo
X