hạch toán hàng biếu tặng

Menu

Cách hạch toán và xuất hóa đơn hàng biếu tặng

11:47:55 10-01-2022 | Lượt xem: 13779

Hầu hết các doanh nghiệp đều phát sinh việc mua hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu tặng đối tác hoặc người lao động. Tuy nhiên tình huống này kế toán cần xử lý như thế nào thì không phải ai cũng nắm rõ. Trong trường hợp này có cần phải xuất hóa đơn hàng biếu tặng hay không? Cách hạch toán hàng biếu tặng như thế nào? Hàng biếu tặng có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về các vấn đề này.
Cách hạch toán và xuất hóa đơn hàng biếu tặng

Có phải xuất hóa đơn hàng biếu tặng không?

Hàng hóa biếu tặng được quy định như sau:
 • Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).  (Theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC)
 • Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng. (Khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC)
→ Như vậy theo quy định thì hàng hóa, dịch vụ mua về cho mục đích biếu tặng thì doanh nghiệp cần xuất hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT với đầy đủ các thông tin chỉ tiêu như bán hàng thông thường.

Hướng dẫn cách xuất hóa đơn hàng biếu tặng

Xuất hóa đơn GTGT cho hàng biếu tặng tương tự như xuất hóa đơn bán hàng thông thường, cần chú ý các nội dung sau:
 • Ngày hóa đơn; Họ và tên người mua hàng; Mã số thuế: Ghi thông tin như thông thường.
 • Tên đơn vị: Ghi tên đơn vị được biếu tặng hoặc không ghi tên đơn vị, chỉ ghi ghi “Khách hàng không lấy hóa đơn”, bởi hầu hết người được tặng không lấy hóa đơn.
 • Tên hàng hóa, dịch vụ: Kế toán cần ghi tên hàng hóa, dịch vụ như bán hàng thông thường và ghi kèm theo: “(Hàng tặng không thu tiền)” để thuận tiện cho việc quản lý hóa đơn và kê khai thuế..
 • Đơn vị tính và số lượng: Ghi như xuất hóa đơn thông thường.
 • Đơn giá: Theo Khoản 5, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về đơn giá hàng biếu tặng như sau: Ghi giá bán của hàng hóa là quà tặng theo giá hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tính tại thời điểm phát sinh. Đa số doanh nghiệp ghi giá xuất hóa đơn bằng với giá nhập kho đối với hàng hóa không có nhiều biến động về giá.
 • Thành tiền, thuế suất và cộng tiền hàng: Ghi như khi xuất hóa đơn bán hàng thông thường.

>>> Tin cùng chuyên mục: Cách tra cứu hồ sơ BHTN

Cách hạch toán và xuất hóa đơn hàng biếu tặng
Minh họa hóa đơn GTGT hàng biếu tặng

Hàng biếu tặng có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

Như đã trình bày ở trên, bắt buộc phải xuất hóa đơn hàng biếu tặng. Vậy, phần tiền thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn hàng biếu tặng có được khấu trừ thuế GTGT hay không? Mời bạn cùng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh Song Kim tìm hiểu qua nội dung sau:

a. Đối với bên biếu tặng

 • Thuế GTGT đầu vào: Theo Khoản 5 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”
→ Như vậy hàng hóa mua về để biếu tặng được khấu trừ thuế GTGT.
 • Thuế GTGT đầu ra: Doanh nghiệp khi biếu tặng thì xuất hóa đơn với đầy đủ thông tin của chỉ tiêu tính thuế như hóa đơn thông thường nên hóa đơn đầu ra hàng biếu tặng phải kê khai thuế đầy đủ.

b. Đối với bên được biếu tặng

Trong trường hợp người được biếu tặng có đủ hóa đơn thì vẫn không được khấu trừ thuế GTGT. Cụ thể theo Công văn số 633/TCT-CS ngày 13/2/2015 của Tổng cục Thuế đã giải thích như sau:
trường hợp doanh nghiệp nhận hàng hóa cho, biếu, tặng của doanh nghiệp trong nước: do không phải thanh toán tiền thuế GTGT nên doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC”.

Hàng biếu tặng có được tính là chi phí được trừ (chi phí hợp lệ) khi tính thuế TNDN hay không?

Hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp dùng để biếu tặng được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN khi đáp ứng các điều kiện sau:
 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
(Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC)

Cách hạch toán hàng biếu tặng

Cách hạch toán và xuất hóa đơn hàng biếu tặng

Sau đây, Song Kim gởi đến bạn hướng dẫn cách hạch toán hàng biếu tặng, theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, bao gồm 2 trường hợp như sau:

a. Cách hạch toán bên biếu tặng

Mua hàng hóa, dịch vụ để biếu tặng ngoài doanh nghiệp, mua về tặng ngay không qua nhập kho:
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng ( chi phí mua hàng biếu tặng)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT đầu vào
                      Có các TK 111,112,331
Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra
Mua hàng hóa nhập kho để biếu tặng ngoài doanh nghiệp, kế toán hạch toán như sau;
 • Khi mua hàng nhập kho:
Nợ các TK 152,153,156
Nợ TK 1331 - Thuế GTGT đầu vào
           Có các TK 111, 112, 331
 • Khi xuất cho biếu tặng:
Nợ các TK 641, 642 - ghi nhận Chi phí hàng biếu tặng
Có các TK 152, 153, 156 
Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra
Doanh nghiệp biếu tặng hàng hóa cho người lao động từ quỹ khen thưởng, phúc lợi
 • Ghi nhận doanh thu hàng biếu tặng:
Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (ghi nhận tổng giá thanh toán của hàng hóa)
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra
 • Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng biếu tặng:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có các TK 152, 153, 156

Cách hạch toán Bên được biếu tặng

Đối với bên nhận biếu tặng thì ghi nhận vào thu nhập khác, không ghi nhận thuế GTGT đầu vào.
Kế toán thực hiện hạch toán như sau:
Nợ các TK 156, 142, 242, 642 … - Ghi nhận tổng giá bao gồm thuế GTGT
Có TK 711 - Thu nhập khác
Qua bài viết, Song Kim mong rằng các bạn hiểu hơn về cách xử lý kế toán đối với hàng biếu tặng để có thể chủ động hơn trong công việc. Chúc các bạn thành công.
Zalo
X