khoản chi hiếu hỉ có tính thuế TNCN không

Menu

Công văn 54819 về khoản chi hiếu hỉ có tính thuế TNCN không

10:49:21 25-01-2022 | Lượt xem: 2021

Chi hiếu hỉ là việc thường xuyên xảy ra tại doanh nghiệp. Nhưng khi nhận được khoản hiếu hỉ có tính thuế TNCN của người lao động không? Đâu vẫn là thắc mắc của không ít người, nhất là các bạn đang phụ trách kế toán lương tại doanh nghiệp. Để giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề này, hôm nay, chúng tôi gởi đến các bạn công văn số 54819/CTHN-TTHT. Nội dung công văn số 54819 đã giải đáp rất rõ việc nhận được khoản hiếu hỉ từ doanh nghiệp, thì khoản thu nhập này có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN hay không? Mời bạn cùng Song Kim tìm hiểu chi tiết nội dung công văn này.
Công văn 54819 về khoản chi hiếu hỉ có tính thuế TNCN không

Công văn 54819/CTHN-TTHT đối với khoản hiếu, hỉ của người lao động

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------
Số: 54819/CTHN-TTHT
V/v thuế TNCN đối với khoản hiếu, hỉ của người lao động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021
Kính gửi: Văn phòng đại diện HCP Healthcare Asia Pte., Ltd tại Hà Nội
(Đ/c: P1010 Toà nhà 10 tầng Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - MST: 0106087064)
Trả lời công văn số 01/2021/CV-HNC ngày 17/11/2021 của Văn phòng đại diện HCP Healthcare Asia Pte., Ltd tại Hà Nội vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hiếu, hỉ của người lao động, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ khoản 5 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế:
“...5. Bổ sung tiết g.10 điểm g khoản 2 Điều 2
g.10) Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
…”
- Căn cứ điểm 2.30 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (đã được sửa đổi tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính):
“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
...2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
...2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:
...Khoản chitính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động: chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Văn phòng đại diện HCP Healthcare Asia Pte., Ltd tại Hà Nội phát sinh khoản chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động nếu đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo điểm 2.30 khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 96/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC) thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội đã được đăng tải hoặc liên hệ với Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác để được hỗ trợ giải quyết.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng đại diện HCP Healthcare Asia Pte., Ltd tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng HKDCN;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường
Kết luận:
Khoản chi hiếu, hỉ là khoản thu nhập không chịu thuế TNCN của người lao động. Khi:
  • Khoản chi có đầy đủ chứng từ
  • Chi đám hiếu hỉ chỉ là 1 phần trong các khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho người lao động (theo khoản 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC). Tổng các khoản chi không được quá 1 tháng lương bình quân thực tế trong năm của người lao động.
Trên đây là chi tiết nội dung công văn số 54819/CTHN-TTHT, hướng dẫn chi tiết về khoản chi hiếu hỉ dành cho người lao động. Song Kim hy vọng đã giải đáp được thắc mắc về khoản chi hiếu hỉ có tính thuế TNCN không? Chúc các bạn, nhất là những bạn phụ trách công việc kế toán tiền lương, thành công trong công việc và cuộc sống!
Zalo
X