kế toán lương

Menu

Công việc cần làm của kế toán tiền lương

11:44:23 04-01-2022 | Lượt xem: 2806

Kế toán tiền lương có phải chỉ thực hiện công việc tính lương hằng tháng? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được kế toán tiền lương là gì? Các công việc cần làm của kế toán tiền lương.
Công việc cần làm của kế toán tiền lương
 

Kế toán tiền lương là gì?

 • Kế toán tiền lương là một phần của kế toán nội bộ. Kế toán tiền lương là nhân viên phụ trách các công việc liên quan đến tiền lương như tính lương, tính các khoản trích theo lương, tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), hạch toán kế toán các khoản liên quan đến tiền lương cho người lao động từ các chứng từ như bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán,…
 • Tùy theo tổ chức doanh nghiệp mà việc chấm công, tính lương và các khoản trích theo lương có thể được thực hiện bởi bộ phận nhân sự. Khi đó kế toán cần hạch toán, phân bổ tiền lương, thực hiện thanh toán lương và thanh toán chế độ bảo hiểm cho người lao động. Kế toán tiền lương sẽ thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của kế toán trưởng.
Các chứng từ kế toán tiền lương cần sử dụng:
 • Bảng chấm công.
 • Phiếu tăng ca.
 • Phiếu công tác.
 • Quyết định tăng lương.
 • Hợp đồng lao động.
 • Phiếu tạm ứng lương nhân viên.
 • Bảng lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và thuế TNCN.
 • Phiếu chi tiết lương.
 • Chứng từ thanh toán lương.
 • Tờ khai thuế TNCN.
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN.
 • Chứng từ nộp thuế TNCN.
 • Chứng từ đóng BHXH.

>>> Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại TP.HCM

Công việc của kế toán tiền lương

Công việc cần làm của kế toán tiền lương

Vậy, với các chứng từ cần sử dụng như đã liệt kê bên trên, công việc của kế toán tiền lương sẽ bao gồm những gì? Hãy cùng dịch vụ kế toán thuế Song Kim tìm hiểu chi tiết qua nội dung sau:
 • Thực hiện chấm công hằng ngày và chốt ngày công vào cuối tháng chuẩn bị cho tính lương và các khoản khác có liên quan.
 • Kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc nghỉ phép, các chế độ BHXH của nhân viên khớp với bảng chấm công.
 • Xây dựng các mức cho phép tạm ứng lương cho nhân viên và thời điểm ứng lương trong tháng.
 • Thực hiện tạm ứng lương cho nhân viên theo yêu cầu và quản lý các khoản tạm ứng lương phát sinh trong tháng.
 • Sau khi chốt chấm công, thực hiện tính lương và các khoản có liên quan đến tiền lương (các khoản trợ cấp, chế độ BHXH, các khoản giảm trừ lương, BHXH, thuế TNCN,...) cho người lao động.
 • Thực hiện hạch kế toán, phân bổ tiền lương, các khoản trích theo lương theo các phòng ban trong doanh nghiệp.
 • Từ bảng lương, kế toán tiền lương lập chi tiết lương gửi cho người lao động khi thanh toán lương.
 • Thực hiện quyết toán thuế TNCN hằng năm. Cung cấp chứng từ khấu từ thuế cho người lao động khi họ tự quyết toán thuế TNCN.
 • Lập báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng quỹ tiền lương, BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn.
 • Cập nhật các quyết định tăng lương cho người lao động để tính lương cho phù hợp.

Các yêu cầu đối với kế toán tiền lương

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của 1 kế toán lương, dịch vụ thành lập doanh nghiệp Tp.HCM đề xuất bạn nên nắm rõ các quy định và lưu ý sau đây:
 • Kế toán tiền lương cần nắm các quy định của pháp luật về tiền lương, các khoản phụ cấp, các quy định về mức đóng và tỷ lệ đóng BHXH.
 • Chú ý đến việc tính lương, thuế TNCN của lao động có hợp đồng ngắn hạn như lao động thời vụ, lao động thử việc,...
 • Kế toán tiền lương cần nắm các quy định về các khoản thu nhập chịu thuế, không chịu thuế TNCN, các khoản giảm trừ, người phụ thuộc,...

>>> Tin tuyển dụng: Song Kim tuyển kế toán thuế làm việc tại quận 8

Hạch toán chi phí lương theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Công việc cần làm của kế toán tiền lương

Hạch toán là việc không thể thiếu của bất kỳ kế toán dù ở bộ phận nào, trong bắt kỳ loại hình doanh nghiệp nào. Sau đây là các nghiệp vụ hạch toán lương cơ bản:

Tài khoản kế toán lương sẽ sử dụng:

 • TK 334 - Phải trả người lao động (chi tiết 3341 - Phải trả công nhân viên; 3348 - Phải trả người lao động khác)
 • TK 3335 - Thuế TNCN
 • TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết 3383 - BHXH; 3384 - BHYT; 3386 - BHTN; 3382 - KPCĐ)

Hạch toán tiền lương

 • Tính tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao động:
Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642
Có TK 334 - Phải trả người lao động
Tiền thưởng trả cho công nhân viên:
 • Khi xác định số tiền thưởng trả công nhân viên từ quỹ khen thưởng:
Nợ TK 3531 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Có TK 334 - Phải trả người lao động
 • Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng:
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động
Có các TK 111, 112,...
 • Tính tiền bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn,...) phải trả cho công nhân viên:
Nợ TK 3383 - Phải trả, phải nộp khác
Có TK 334 - Phải trả người lao động
 • BHXH phải trả cho công nhân viên khi nghỉ ốm đau, thai sản..., ghi:
Nợ TK 3383 - Phải trả, phải nộp khác
Có TK 334 - Phải trả người lao động.
 • Tính tiền thuế TNCN của người lao động:
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động
Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp.
 • Khi nộp thuế thu nhập cá nhân:
Nợ TK 3335 - Số thuế phải nộp
 Có TK 111, 112,...
 • Khi ứng trước hoặc thực trả tiền lương, tiền công cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, kế toán hạch toán như sau:
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động
Có các TK 111, 112,...
 • Thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động
Có các TK 111, 112,...
 • Trường hợp trả lương hoặc thưởng cho người lao động bằng sản phẩm, hàng hoá:
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 33311 - Thuế GTGT phải nộp.
Xác định và thanh toán các khoản khác phải trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp như tiền ăn ca, tiền nhà, tiền điện thoại, học phí, thẻ hội viên...:
 • Khi xác định được số phải trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp, ghi:
Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642
Có TK 334 - Phải trả người lao động
 • Khi chi trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động
Có các TK 111, 112,...
 • Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương:
Nợ TK 334 : Tổng số trích trừ vào lương
Có TK 3383 - BHXH (Lương tham gia BH * tỷ lệ BHXH trừ vào lương)
Có TK 3384 - BHYT (Lương tham gia BH * tỷ lệ BHYT trừ vào lương)
Có TK 3386 - BHTN (Lương tham gia BH * tỷ lệ BHTN trừ vào lương)
 • Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đưa vào chi phí doanh nghiệp:
Nợ các TK 622, 623,627, 641, 642 (tính vào chi phí SXKD)
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (số trích vào lương người lao động)
Có TK 3383 - BHXH (Lương tham gia BH * tỷ lệ BHXH đưa vào chi phí)
Có TK 3384 - BHYT (Lương tham gia BH *tỷ lệ BHYT đưa vào chi phí)
Có TK 3386 - BHTN (Lương tham gia BH *tỷ lệ BHTN đưa vào chi phí)
 • Khi nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386)
Có các TK 111, 112,...
Qua bài viết trên, công việc của kế toán tiền lương không chỉ là thực hiện tính lương hằng tháng mà còn phụ trách các công việc liên quan đến đến lương, các khoản trích theo lương và thuế TNCN. Song Kim hy vọng các bạn có thể hiểu thêm về công việc cần làm của kế toán tiền lương.
Zalo
X