bảo dưỡng xe ô tô có được giảm thuế GTGT không

Menu

Công văn hướng dẫn giảm thuế GTGT ngành bảo dưỡng xe ô tô

10:51:57 22-02-2022 | Lượt xem: 13209

Việc xác định loại hàng hóa dịch vụ không được giảm thuế GTGT theo Nghị Định 44/2023/NĐ-CP đang là mối quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp, nhất là các cá nhân đang công tác tại vị trí kế toán. Việc xác định đúng thuế suất thuế GTGT sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí và kể cả về tài chính. Vì khi xác định sai mức thuế suất, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục như điều chỉnh, hủy hóa đơn, nộp các loại báo cáo bổ sung. Hoặc có thể bị phạt nộp chậm tiền thuế do kê khai thiếu tiền thuế GTGT. Hôm nay, Song Kim sẽ gởi đến các bạn công văn số 400/CT-TTHT do Cục Thuế Tỉnh Bình Định ban hành, hướng dẫn việc áp dụng thuế suất đối với ngành bảo dưỡng xe ô tô. Vậy, bảo dưỡng xe ô tô có được giảm thuế GTGT theo Nghị Định 44/2023/NĐ-CP không? Mời các bạn cùng chúng tôi tham khảo toàn bộ nội dung công văn sau đây.
Công văn hướng dẫn giảm thuế GTGT ngành bảo dưỡng xe ô tô

>>> Tin tức cùng chuyên mục: Công văn hướng dẫn giảm thuế ngành xây dựng

GHI CHÚ

Về cơ bản, Nghị Định 44/2023/NĐ-CP (ban hành ngày 30/06/2023) có nội dung giống với Nghị định 15/2022/NĐ-CP (ban hành 28/01/2022) đến hơn 97% nên việc áp dụng công văn hướng dẫn thuế GTGT ngành bảo dưỡng ô tô này vẫn có thể được áp dụng trong năm 2023.

Công văn 400/CT-TTHT hướng dẫn việc giảm thuế GTGT ngành bảo dưỡng ô tô

 
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
---o0o---
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---
Số: 400/CT-TTHT
V/V hàng hóa được giảm thuế GTGT
Bình Định, ngày 16 tháng 02 năm 2022
Kính gửi: Công ty Cổ phần Ô tô Bình Định
Cục Thuế tỉnh Bình Định nhận được công văn số 02/2022/CV-HBĐ ngày 09/02/2022 của Công ty Cổ phần Ô tô Bình Định “ V/v xác định thuế suất thuế GTGT”.
Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bình Định có ý kiến sau:
Căn cứ khoản 1 Điều 1 của Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT:
“1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.
Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp đơn vị có hoạt động kinh doanh là: bảo dưỡng xe Ô tô, có thay thế: phụ tùng xe Ô tô; hoạt động gò hàn, sơn xe Ô tô thì: 02 hoạt động này là dịch vụ sửa chữa xe, không thuộc dịch vụ chịu Thuế tiêu thụ đặc biệt được chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ CP nên thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT từ 01/2/2022 đến 31/12/2022. Riêng dịch vụ bảo dưỡng xe có thay dầu nhớt, mặt hàng “dầu nhớt” thuộc mã hàng cấp 6: 192002 (Nhiên liệu dầu và xăng; dầu mỡ bôi trơn) của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, nên mặt hàng dầu nhớt thuộc diện không được giảm thuế GTGT.
Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời để Công ty Cổ phần Ô tô Bình Định biết và thực hiện./.

Trên đây là toàn bộ nội dung công văn số 400/CT-TTHT do Cục Thuế Tỉnh Bình Định ban hành, hướng dẫn việc áp dụng thuế suất đối với ngành bảo dưỡng xe ô tô. Song Kim hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích dành cho các bạn!
Zalo
X