ngành xây dựng có được giảm thuế gtgt không

Menu

Công văn hướng dẫn giảm thuế GTGT ngành xây dựng

11:47:52 24-04-2022 | Lượt xem: 28044

Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023, Nghị định 44/2023/NĐ-CP về việc giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% với nhiều ngành nghề được giảm thuế. Nhưng việc xác định ngành nghề, hàng hóa được giảm thuế đã và đang làm “đau đầu” không ít chủ doanh nghiệp, đặc biệt là bộ phận kế toán. Trong đó, câu hỏi “ngành xây dựng có được giảm thuế gtgt không?” là câu hỏi mà chúng tôi nhận được nhiều nhất khi tiến hành tư vấn việc giảm thuế GTGT.
Công văn hướng dẫn giảm thuế GTGT ngành xây dựng năm 2022

Vậy, tại sao lại khó xác định ngành xây dựng có được giảm thuế GTGT hay không? Hãy cùng Song Kim tham khảo qua nội dung sau đây.

Vì sao lại khó xác định ngành xây dựng có được giảm thuế gtgt không?

Khi xây dựng, nguyên vật liệu đầu vào có sử dụng rất nhiều các nguyên vật liệu có nguồn gốc từ hóa chất,  kim loại và sản phẩm kim loại như: Sắt thép, cát sỏi,  tole, sơn,…những mặt hàng không được giảm thuế GTGT theo Nghị Quyết 43/2022/QH15. Chính vì thế, việc này đã đem đến khó khăn khi xác thuế suất thuế gtgt ngành xây dựng 2023. Và công văn số  9275/CTHN-TTHT sẽ giúp bạn xác định rõ mức thuế suất ngành xây dựng năm 2023

>>> Xem thêm: Mẫu công văn giải trình hóa đơn bỏ trốn

GHI CHÚ 
Về cơ bản, Nghị Định 44/2023/NĐ-CP (ban hành ngày 30/06/2023) có nội dung giống với Nghị định 15/2022/NĐ-CP (ban hành 28/01/2022) đến hơn 97% nên việc áp dụng công văn hướng dẫn thuế GTGT ngành xây dựng này vẫn có thể được áp dụng trong năm 2023.

Công văn số 9275/CTHN-TTHT hướng dẫn thuế suất thuế VAT ngành xây dựng năm 2023

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
Số: 9275/CTHN-TTHT
V/v thời điểm giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
 
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022
 
Kính gửi: Công ty TNHH Doowon Eng Vina
(Địa chỉ: Số 35 ngõ 45, phố Đồng Me - Ô số 3, lô B, khu tái định cư Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội MST: 0106487880)
Ngày 03/03/2022, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 0203/2022 ghi ngày 02/03/2022 của Công ty TNHH Doowon Eng Vina (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP , Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính Phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:
+ Tại Điều 1 quy định giảm thuế giá trị gia tăng:
“1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

Công văn hướng dẫn giảm thuế GTGT ngành xây dựng năm 2022

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

>>> Có thể bạn quan tâm: Cách viết hóa đơn giảm thuế GTGT

5. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có)...”
+ Tại Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
“1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.
Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Điều 2 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.”
+ Tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT:
+ Tại Khoản 5 Điều 8 quy định về thời điểm xác định thuế GTGT
“5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền...”

>>> Có thể bạn quan tâm: Tiểu mục nộp thuế thông dụng

- Căn cứ Khoản 1,2,3 Điều 156 Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:
“1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.
2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau...”
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Doowon Eng Vina tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, phát sinh các hoạt động xây dựng, lắp đặt và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
Thời điểm xác định thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Đối với giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện nghiệm thu, bàn giao từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì được áp dụng giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.
Đề nghị Công ty căn cứ các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế của Công ty để thực hiện đúng theo quy định.
Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 1 để được hỗ trợ giải quyết.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Doowon Eng Vina được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
- Phòng NVDTPC;
- Website cục thuế;
- Lưu: VT, TTHT (2).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Tiến Trường
  
Kết Luận: Mức thuế suất thuế GTGT ngành xây dựng trong 6 tháng cuối năm 2023 là 8% (áp dụng từ 01/07/2023 – 31/12/2023) đối với các công trình hoàn thành, được nghiệm thu trong khoản thời gian này. Đối với các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu trước ngày 01/07/2023 nhưng xuất hóa đơn trong khoản thời gian miễn giảm vẫn giữ nguyên thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tải công văn hướng dẫn giảm thuế ngành xây dựng

Bạn cần tải công văn 9275/CTHN-TTHT hướng dẫn thuế suất thuế GTGT ngành xây dựng 2023, hãy click vào icon bên dưới.
Công văn hướng dẫn giảm thuế GTGT ngành xây dựng năm 2022

Trên đây là toàn bộ nội dung công văn số 9275 do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành. Hy vọng, với nội dung công văn này, đã giải đáp được tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề ngành xây dựng có được giảm thuế gtgt không? Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh chúc các bạn hoàn thành tốt công việc.
Zalo
X