kế toán trưởng

Menu

Kế toán trưởng là gì? Mô tả công việc của kế toán trưởng

11:08:44 03-01-2022 | Lượt xem: 2248

Kế toán trưởng là người kiểm soát tình hình tài chính - kế toán của doanh nghiệp, đây vốn được xem là yếu tố xương sống quyết định doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hay không. Kế toán trưởng là gì? Công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp gồm những việc gì?
 
Kế toán trưởng là gì? Mô tả công việc của kế toán trưởng

Tổng quan về chức vụ kế toán trưởng

Kế toán trưởng là gì?

Theo quy định của pháp luật, kế toán trưởng được định nghĩa như sau:
 • Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.
 • Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.
(Theo Điều 53 Luật kế toán năm 2015)
Như vậy kế toán trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán của doanh nghiệp. Kế toán trưởng có trách nhiệm phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra những công việc mà các kế toán viên thực hiện.
 • Trong doanh nghiệp, kế toán trưởng báo cáo cho giám đốc tài chính hoặc ban lãnh đạo doanh nghiệp (tùy quy mô, tổ chức của doanh nghiệp).

Trách nhiệm của kế toán trưởng

Sau đây, dịch vụ kế toán trọn gói Song Kim sẽ gởi đến các bạn những trách nhiệm của người phụ trách chức vụ kế toán trưởng trong 1 doanh nghiệp. Đây là những trách nhiệm của kế toán trưởng đã được quy định tại Luật Kế Toán.  Tùy theo tình hình thực tế tại doanh nghiệp, trách nhiệm của kế toán trưởng có thể tăng thêm hoặc giảm bớt, nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau đây.
Theo Điều 55, Luật kế toán 2015 quy định về trách nhiệm của kế toán trưởng như sau:
“a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;
b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;
c) Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.”
→ Như vậy trách nhiệm của kế toán trưởng ngoài việc điều hành, chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo doanh nghiệp về tình hình tài chính - kế toán của doanh nghiệp thì kế toán trưởng còn phải đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng chế độ kế toán và tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, kế toán và tài chính.

>>> Tin tuyển dụng: Tuyển kế toán thuế làm việc tại quận 8 - đi làm ngay

Nhiệm vụ của kế toán trưởng

 
Kế toán trưởng là gì? Mô tả công việc của kế toán trưởng

Là người đứng đầu bộ phận kế toán, trực tiếp chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, kế toán trưởng nắm giữ những nhiệm vụ quan trọng. Dưới đây là mô tả công việc kế toán trưởng theo từng nội dung nhiệm vụ:

Kế toán trưởng có nhiệm vụ điều hành hoạt động của bộ phận kế toán

 • Thực hiện tổ chức quản lý, điều hành các công việc của kế toán viên. Đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn cho kế toán viên nhằm đáp ứng những đổi mới của yêu cầu công việc
 • Để xuất xây dựng quy trình phối hợp giữa các phòng ban. Đặc biệt, phải xây dựng được sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ và khoa học giữa các nhân viên phòng kế toán như: kế toán nội bộ, kế toán thuế, kế toán công nợ,…
 • Cải tiến quy trình kế toán tại doanh nghiệp, hoàn thiện về hạch toán kế toán. Đảm bảo số liệu tài chính - kế toán chính xác, trung thực, kịp thời toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp
 • Định kỳ tổ chức kiểm kê và đánh giá tài của công ty như tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hàng hóa, nguyên vật liệu. Kịp thời đánh giá và xử lý các trường hợp mất mát, hư hỏng tài sản, có biện pháp ngăn chặn các sai phạm.
 • Xây dựng tổ chức tuyển dụng nhân sự của bộ phận kế toán phù hợp với tình hình công việc thực tế của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ chuyên môn kế toán - tài chính của kế toán trưởng

Kế toán trưởng là chức danh rất quan trọng trong hoạt động của 1 doanh nghiệp. Bên cạnh các công việc như tổ chức bộ máy kế toán, thiết lập quy trình nội bộ. Thì nhiệm vụ về chuyên môn kế toán tài chính là quan trọng nhất. Sau đây, mời bạn cùng dịch vụ thành lập công ty Tp.HCM tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ chuyên môn về tài chính – kế toán của người phụ trách chức danh kế toán trưởng trong doanh nghiệp.
 • Kế toán trưởng tổ chức công tác kế toán phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo yêu cầu của từng giai đoạn để phù hợp với những chính sách và chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp.
 • Kế toán trưởng phải nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp để kịp thời cung cấp thông tin, tham mưu cho ban lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định về tài chính nhanh chóng và phù hợp với tình hình doanh nghiệp.
 • Đưa ra các giải pháp từ việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong kinh doanh.
 • Lập kế hoạch thực hiện và kiểm tra báo cáo quản trị, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí của doanh nghiệp, đề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí hợp lý.
 • Kế toán trưởng đưa ra các dự báo về nguồn tài chính và giải pháp trong việc thu hút nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhằm duy trì ngân sách. Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc xử lý các rủi ro, sai phạm và vi phạm tài chính hoặc pháp luật.
 • Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
 • Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện các kế hoạch tài chính đã xây dựng.
 • Cập nhật và áp dụng các quy định mới của pháp luật về kế toán - tài chính.

Lập báo cáo tài chính là công việc của kế toán trưởng

 • Kế toán trưởng kiểm tra và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Ngoài báo cáo tài chính hằng năm theo quy định của Nhà nước, kế toán trưởng cần phải cung cấp các báo cáo quản trị nội bộ định kỳ hoặc đột xuất cho ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Kế toán trưởng là người đại diện doanh nghiệp thực hiện các công việc với các đối tác, cơ quan thuế về tình hình tài chính của công ty

 • Kế toán trưởng đại diện doanh nghiệp khi làm việc, hợp tác các  đơn vị bên ngoài như ngân hàng, phòng kế toán của khách hàng và nhà cung cấp,...
 • Kế toán trưởng trực tiếp làm việc với cán bộ cơ quan thuế và đại diện doanh nghiệp cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm kế toán trưởng

Kế toán trưởng là gì? Mô tả công việc của kế toán trưởng
 
Sau đây, chúng tôi sẽ gởi đến các bạn nhưng tiêu chuẩn và điều kiện làm kế toán trưởng trong các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Theo đó, kế toán trưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn của người làm kế toán sau đây:
“1. Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:
a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.
2. Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
3. Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán.” (Theo Điều 51 Luật kế toán năm 2015).
>>> Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ thay đổi GPKD

Đồng thời kế toán trưởng phải đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn như sau:

 • Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.
 • Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.
(Theo Điều 55, Luật kế toán năm 2015)
Kế toán trưởng là người quản lý tình hình kế toán - tài chính, mang trọng trách lớn đối với doanh nghiệp. Ngoài năng lực chuyên môn, vị trí kế toán trưởng yêu cầu cao về năng lực quản lý. Song Kim mong rằng qua bài viết, các bạn có thể hiểu rõ hơn về vị trí kế toán trưởng. Chúc các bạn thành công.
Zalo
X