Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm thuế suất GTGT

Menu

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm thuế suất 2024

11:27:12 04-03-2022 | Lượt xem: 53933

[Cập nhật - 29/11/2023] Ngày 30/06/2023, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP về việc giảm thuế suất từ 10% xuống 8% (trừ một số ngành nghề không được giảm thuế, xem tại đây). 
Ngày 29/11/2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc Hội đã quyết nghị và thống nhất việc tiếp tục áp dụng việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng theo tinh thần nghị định 44/2023/NĐ-CP từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024.
Như vậy, việc làm phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế suất sẽ ra sao? Mời các bạn tham khảo 2 trường hợp dưới đây.
Trường hợp 1: Hợp đồng ký đầu năm 2023, phần thuế suất ghi trên hợp đồng là 10%. Đến ngày 01/07/2023 thì làm phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm thuế suất từ 10% xuống còn 8%
Trường hợp 2: Hợp đồng ký năm 2021, qua năm 2022 được giảm thuế suất và đã làm phụ lục hợp đồng giảm thuế suất từ 10% xuống còn 8%.
Từ 01/01/2023 - 30/06/2023, đã làm phụ lục hợp đồng điều chỉnh thuế suất (lần 2), điều chỉnh thuế suất từ 8% về 10%. Đến tháng 07/2023, tiếp tục làm phụ lục hợp đồng (lần 3) để điều chỉnh thuế suất từ 10% xuống còn 8%.

Với việc Nghị định 44/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 – 31/12/2023, có rất nhiều ngành nghề được giảm thuế suất từ 10% xuống còn 8%. Kéo theo đó, việc điều chỉnh hợp đồng đã ký trước thời gian này là điều kế toán cần làm để chuẩn hóa nội dung khi xuất hóa đơn là điều cần phải thực hiện trước tiên. Hôm nay, Song Kim sẽ gởi đến các bạn mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT theo NĐ 44/2023/NĐ-CP. Chúng tôi hy vọng với mẫu phụ lục hợp đồng này, sẽ giúp giảm tải được công việc của các bạn kế toán khi áp dụng mức thuế suất được ưu đãi theo quy định của chính phủ.
Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm thuế suất theo NĐ 15
 

Đối tượng áp dụng mẫu phụ lục hợp đồng giảm thuế suất thuế GTGT

  • Hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị Định 44/2023/NĐ-CP
  • Áp dụng cho các loại hàng hóa, dịch vụ có thời gian thực hiện kéo dài như: xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp,…

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm thuế suất

Ngay sau đây, dịch vụ mở công ty Song Kim sẽ gởi đến các bạn mẫu phụ lục hợp đồng giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị quyết 43 và Nghị định 15 của chính phủ. Nội dung chi tiết như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
 
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
Số: …./PLHĐ
(V/v Điều chỉnh thuế suất thuế GTGT của hợp đồng số….)
  •  Căn cứ Hợp đồng số…./HĐKT, được ký ngày …  / … / …  được ký giữa CÔNG TY … và CÔNG TY…
  • Căn cứ Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV;
  • Căn cứ Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị Quyết 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc Hội
Hôm nay, ngày  … tháng …  năm …., tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . hai bên chúng tôi gồm :
BÊN A (BÊN BÁN) :     …………..
Địa chỉ             : ……………………
Mã số thuế       : …………………..           
Điện thoại        : …………………...                                                  
Tài khoản số    : …………………..                    Mở tại Ngân hàng……………………….
Đại diện pháp luật:     Ông/Bà …………..         Chức vụ :  ………………………………
BÊN B (BÊN MUA) :   ……………
Địa chỉ             : …………………….
Mã số thuế      : ……………………
Điện thoại       : ……………………   
Tài khoản số    : …………………..                    Mở tại Ngân hàng……………………….       
Đại diện pháp luật: Ông/Bà …………..         Chức vụ :  ………………………………
Hai bên nhất trí ký kết phụ lục hợp đồng để điều chỉnh % Thuế GTGT tại Khoản … Điều …. của Hợp Đồng số  .../HĐKT, ký ngày  ... / ... / ... như sau :
1. Sau khi tra cứu thông tin sản phẩm theo Phụ lục I, II, III của Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Chính Phủ  thì thuế GTGT của mặt hàng bên A cung cấp cho bên B thuộc diện được giảm 2%. Vậy Thuế GTGT sau khi được giảm là 8%.
2. Phụ lục Hợp Đồng này là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng  số ... /HĐKT, ký ngày ... / ... / .... Những điều khoản khác của Hợp đồng số .... /HĐKT, ký ngày .... / .... / ... không qui định trong Phụ lục Hợp đồng này vẫn giữ nguyên giá trị thực hiện đến hết ngày 31/12/2023.
3. Phụ lục Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau để đính kèm Hợp Đồng số ... /HĐKT, ký ngày ... / ... / ... . Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.
                        ĐẠI DIỆN BÊN B                                                            ĐẠI DIỆN BÊN A
Bạn có thể tải file word bằng cách click vào icon bên dưới
Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm thuế suất theo NĐ 15

Trên đây là toàn bộ nội dung của phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT. Song Kim chúc các bạn thành công.
Zalo
X