Mức đóng bảo hiểm xã hội 2024

Menu

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2024

13:03:50 01-02-2022 | Lượt xem: 2920

Hiện nay việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc quá quen thuộc đối với doanh nghiệp và người lao động. Vậy bảo hiểm xã hội là gì? Mức đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và người lao động là bao nhiêu? Tỷ lệ đóng BHXH năm 2021 có những thay đổi gì?
Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2022
 

Bảo hiểm xã hội là gì?

Đầu tiên, mời bạn cùng Song Kim tìm hiểu điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014, tại đây, đã giri thích rõ từ ngữ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:
 “1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.
2. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.”
 • Như vậy BHXH được thực hiện dựa trên cơ sở huy động sự đóng góp, tích lũy của người lao động trong độ tuổi lao động khi còn trẻ, còn khỏe mạnh để bảo đảm ổn định thu nhập khi gặp phải các rủi ro.
 • Việc tham gia BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp cần tuân theo các quy định cụ thể về tiền lương tháng đóng BHXH bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung.
>>> Có thể bạn quan tâm: Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất 

Mức đóng BHXH 2024

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2022

Từ ngày 01/01/2018 trở đi: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH. (Theo Khoản 2, Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH)
Mức tiền lương đóng BHXH được quy định tại Điểm 2.6, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:
 • Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với các công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.
 • Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
 • Người lao động làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; đối với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc tương đương với điều kiện lao động bình thường.
 • Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở năm 2024 là 1.490.000 đồng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Mức lương tối thiểu vùng năm 2024

Mức lương tối thiểu vùng năm 2024, áp dụng từ ngày 01/07/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Vùng Mức lương
Vùng I 4.680.000 đồng/tháng
Vùng II 4.160.000 đồng/tháng
Vùng III 3.640.000 đồng/tháng
Vùng IV 3.250.000 đồng/tháng
Căn cứ vào công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN về việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu, thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (mức lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng).
Vùng Mức lương cao hơn 7% so với mức tối thiểu vùng
Vùng I 5.007.600 đồng/tháng
Vùng II 4.451.200 đồng/tháng
Vùng III 3.894.800 đồng/tháng
Vùng IV 3.477.500 đồng/tháng

Tỷ lệ đóng BHXH mới nhất năm 2024

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2022
 
Ghi chú:
 • Mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT-TT)
 • Quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS)
 • Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN)
 • Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
 • Bảo hiểm y tế (BHYT)
Từ năm 2021, đại dịch covid đã có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế tại Việt Nam. Chính vì thế, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian gần đây có nhiều sự thay đổi. Qua đó, giúp cho doanh nghiệp cũng như người lao động vượt qua những khó khăn do đại dịch gây ra. Nhưng chính vì sự thay đổi này, đã gây không ít khó khăn trong việc theo dõi của bộ phận nhân sự hoặc kế toán tiền lương, những người thực hiện công việc tính mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Hôm nay, mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội trong giai đoạn này, cụ thể như sau:

Tỷ lệ đóng BHXH 2021 bắt buộc trước ngày 01/07/2021

Trước ngày 01/07/2021, tỷ lệ đóng BHXH tuân theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH với tổng 32% (trong đó người sử dụng lao động đóng 21,5%, người lao động đóng 10,5%).
Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT-TT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT-TT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0,5% 1% 3% 8% - - 1% 1,5%
21,5% 10,5%
Tổng cộng 32%
>>> Tin cùng chuyên mục: Lương tháng 13 là gì?

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/07/2021 đến 30/09/2021

Trong năm 2021, nền kinh tế Việt Nam có những biến động lớn theo hướng tiêu cực do dịch Covid-19 bùng phát, Nhà nước ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch với quy định như sau:
Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước)”.
Từ nghị quyết 68/NQ-CP, mức đóng trong thời gian từ 01/07/2021 đến 30/09/2021 với tổng là 31,5% (trong đó người sử dụng lao động đóng 21%, người lao động đóng 10,5%).
Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT-TT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT-TT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0% 1% 3% 8% - - 1% 1,5%
21% 10,5%
Tổng cộng 31,5%

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2022
Ngày 24/09/2021, Nghị quyết 116/NQ-CP được ban hành với các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mời bạn cùng dịch vụ thành lập công ty Song Kim tìm hiểu chi tiết về mức đóng bảo hiểm xã hội trong giai đoạn này, các bạn nhé:
a) Đối tượng áp dụng
Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021.
b) Mức giảm đóng
Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
c) Thời gian thực hiện giảm mức đóng
12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.”
Tỷ lệ đóng từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022 với tổng là 20% (người sử dụng lao động đóng 20%, người lao động đóng 10,5%).
Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT-TT ÔĐ-TS TNLĐ - BNN HT-TT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0% 0% 3% 8% - - 1% 1,5%
20% 10,5%
Tổng cộng 30,5%

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc từ 01/07/2022 đến 30/09/2022

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0,5% 0% 3% 8% - - 1% 1,5%
20,5% 10,5%
Tổng cộng: 31%

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc từ 01/10/2022

Đến tháng 10/2022, sau khi doanh nghiệp hết nhận được sự hỗ trợ từ BHXH (do dịch Covid), mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ được áp dụng như sau:
Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0,5% 1% 3% 8% - - 1% 1,5%
21,5% 10,5%
Tổng cộng: 32%
Qua bài viết này, dịch vụ thay đổi GPKD Song Kim mong rằng các bạn có thể hiểu hơn về mức đóng và tỷ lệ đóng BHXH mới nhất. Mức đóng BHXH trong năm 2021 và 2022 có sự thay đổi giữa các giai đoạn bởi các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đến năm 2024, tỷ lệ đóng BHXH đã ổn định như thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid, doanh nghiệp cần theo dõi để tính đúng số tiền BHXH phải nộp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công.
Zalo
X