nên thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH 1 thành viên

Menu

Nên thành lập công ty TNHH MTV hay doanh nghiệp tư nhân

15:54:05 19-10-2021 | Lượt xem: 2381

Doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên đều là loại hình do 1 cá nhân làm chủ sở hữu. Vậy nên thành lập công ty TNHH hay doanh nghiệp tư nhân? Hôm nay, Song Kim sẽ tiến hành phân tích, so sánh về đặc điểm của 2 loại hình doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên. Qua bài viết này, hy vọng sẽ giúp ích được các bạn trong việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp.
Nên thành lập công ty TNHH MTV hay doanh nghiệp tư nhân

Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Căn cứ vào điều 74, Luật doanh nghiệp 2020, có quy định:
"Điều 74. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.”
Kết luận: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ có những đặc điểm cơ bản sau:
  • Công ty TNHH MTV có đầy đủ tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Do 1 cá nhân/tổ chức làm chủ => đây là chủ sở hữu của công ty
  • Chủ sở hữu sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn (có giới hạn) trên số vốn điều lệ đăng ký
  • Cá nhân được thành lập nhiều công ty TNHH MTV (không giới hạn số lượng)
  • Không được phát hành cổ phần
>>> Có thể bạn quan tâm: Các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Vậy, đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân là gì?

Căn cứ vào điều 188 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, có quy định:
"Điều 188. Doanh nghiệp tư nhân
1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần”
Kết luận: Doanh nghiệp tư nhân sẽ có các đặc điểm sau đây:
  • Không có tư cách pháp nhân
  • Do 1 cá nhân làm chủ
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình (trách nhiệm vô hạn)
  • Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân
  • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền phát hành cổ phần, cũng như góp vốn vào công ty khác

Bảng so sánh đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên

Sau đây, dịch vụ thành lập doanh nghiệp Song Kim gởi đến các bạn bảng so sánh về đặc điểm của 2 loại hình công ty TNHH 1 thành viên và loại hình doanh nghiệp tư nhân. Mời các bạn tham khảo
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
1. Có đầy đủ tư các pháp nhân
2. Do 1 cá nhân/tổ chức làm chủ
3. Chủ sở hữu sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trên vốn điều lệ
4. Cá nhân được thành lập nhiều công ty TNHH MTV
5. Không được phát hành cổ phần
6. Được góp vốn vào công ty khác
1. Không có tư cách pháp nhân
2. Do 1 cá nhân làm chủ
3. Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình (trách nhiệm vô hạn)
4. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân
5. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền phát hành cổ phần
6. Không được góp vốn vào công ty khác
Như vậy, có thể thấy, giữa doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH MTV sẽ có sự tương đồng về số lượng thành viên (1 cá nhân) làm chủ sở hữu công ty. Nhưng về các phương diện còn lại như: tư cách pháp nhân, việc chịu trách nhiệm trên số vốn điều lệ, hay việc góp vốn vào công ty khác,… DNTN có những nhược điểm lớn hơn ưu điểm. Chính vì thế, khi 1 cá nhân cần thành lập doanh nghiệp, loại hình công ty TNHH MTV luôn là lựa chọn của đa số mọi người.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được thành lập công ty TNHH hay không?

Căn cứ vào điều 188 Luật doanh nghiệp 2020 đã trình bày bên trên. Thì 1 cá nhân chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân. Và doanh nghiệp tư nhân này không được góp vốn thành lập công ty TNHH MTV, công ty TNHH 2 thành viên trở lên hay công ty cổ phần. Và hoàn toàn không có quy định chủ DNTN không được thành lập công ty loại hình khác. Chính vì thế, chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể thành lập công ty TNHH.
Trên đây là nội dung chi tiết về việc so sánh đặc điểm của công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân. Song Kim hy vọng đã cung cấp được những thông tin hữu ích dành cho các bạn.
Zalo
X