tăng vốn từ lợi nhuận sau thuế

Menu

Tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế TNCN

12:17:20 02-04-2019 | Lượt xem: 15295

Hỏi: Chào dịch vụ thay đổi GPKD Song Kim, trong 3 năm 2016, 2017, 2018, công ty tôi hoạt động có hiệu quả và có phát sinh lợi nhuận. Sau khi họp hội đồng thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên) thì hội đồng thành viên công ty thống nhất sẽ tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế của 3 năm này. Tôi muốn hỏi, việc chuyển lợi nhuận thành vốn góp có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? (Minh Hùng – Quận 7)
Tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế TNCN

Trả lời:
Chào anh Hùng, lời đầu tiên Song Kim chân thành cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn kế toán thuế miễn phí do chúng tôi cung cấp. Để trả lời câu hỏi tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không? Mời anh tìm hiểu qua việc tăng vốn điều lệ các căn cứ pháp luật sau đây.
Căn cứ vào khoản 6, điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC ban hành ngày 15/06/2015 sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thì:  
  • 6. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 2
  • “c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
  • Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”
Kết luận:
- Việc tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế sẽ PHẢI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN) vì phần lợi nhuận này sẽ chuyển thành vốn điều lệ, cổ đông đã nhận được lợi tức từ phần lợi nhuận sau thuế của 3 năm 2016, 2017, 2018.
- Riêng đối với công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân, khi tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận được chia, sẽ không phải nộp thuế TNCN từ hoạt động góp vốn.

Khi tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế cần chú ý

Khi tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế cần chú ý nếu vốn điều lệ có ảnh hưởng đến số thuế môn bài phải nộp thì công ty anh phải nộp bổ sung thuế môn bài cho năm đó. Và đến năm tài chính tiếp theo, phải nộp lại tờ khai thuế môn bài tương ứng vốn số vốn điều lệ mới.
Trên đây là những giải đáp liên quan đến vấn đề tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế. Song Kim hy vọng đã giải đáp được những thắc mắc của anh về vấn đề này!
Trân trọng kính chào!
>>> Bài viết cùng chuyên mục: Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?
Zalo
X