Công văn hướng dẫn xuất hóa đơn xuất khẩu

Menu

Công văn 2054 hướng dẫn xuất hóa đơn xuất khẩu thông tư 78

12:00:37 29-06-2022 | Lượt xem: 16218

Từ tháng 07/2022, việc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Tại thông tư 78/2021/TT-BTC, việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu đã có quy định mới. Theo đó, doanh nghiệp khi có hoạt động xuất khẩu, bắt buộc phải xuất hóa đơn điện tử để ghi nhận doanh thu (quy định trước đó chỉ xuất hóa đơn thương mại và kê khai doanh thu lên báo cáo thuế). Quy định này đã gây ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu. Chính vì thế, tổng cục thuế đã có phiếu lấy ý kiến số 1759/TCT-CS để gởi đến Tổng Cục Hải Quan để xin ý kiến về việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu. Và ngày 03/06/2022, Tổng cục Hải Quan đã có công văn số  2054/TCHQ-GSQL để hướng dẫn việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu theo thông tư 78/2021/TT-BTC. Hôm nay, mời các bạn cùng Song Kim tìm hiểu chi tiết nội dung công văn này, qua bài viết sau đây.
Công văn 2054 hướng dẫn xuất hóa đơn xuất khẩu thông tư 78

Toàn văn công văn số 2054/TCHQ-GSQL xuất hóa đơn xuất khẩu hàng hóa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2054/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu
Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022
Kính gửi: Tổng cục Thuế
Trả lời phiếu lấy ý kiến số 1759/TCT-CS của Tổng cục Thuế liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Quy định về hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu
Theo thông lệ quốc tế khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thương mại để làm thủ tục hải quan và xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Hóa đơn thương mại được lập và sử dụng căn cứ vào quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ UCP 600 và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nội dung theo thông lệ quốc tế.
Theo quy định tại Điều 24 Luật Hải Quan và quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán, không quy định phải phát hành thêm hóa đơn GTGT điện tử để làm thủ tục xuất khẩu. 
>>> Tin tức cùng chuyên mục: Chiết khấu thanh toán là gì?
2. Thời điểm phát hành hóa đơn điện tử đối với hàng xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
Theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì cơ sở lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu là sau khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu và sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu đối với người khai hải quan kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
Theo quy định trên thì thời điểm phát hành hóa đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu là sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu. Do đó, tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu người khai hải quan chưa thể phát hành hóa đơn GTGT để nộp trong bộ hồ sơ hải quan. 
3. Như vậy, việc lập hóa đơn điện tử là thực hiện theo pháp luật Việt Nam còn hóa đơn trong thương mại quốc tế thực hiện theo thông lệ quốc tế. Thời điểm phát hành 02 loại hóa đơn này là khác nhau: hóa đơn thương mại phát hành trước khi làm thủ tục hải quan còn hóa đơn điện tử phát hành sau. Do vậy, Tổng cục Hải quan không thể hướng dẫn người khai hải quan nộp hóa đơn GTGT điện tử trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu để làm thủ tục hải quan.
Đề nghị Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của doanh nghiệp, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đưa ra hướng xử lý cho phù hợp.
Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng cục Thuế biết, tổng hợp.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
Mai Xuân Thành

Công văn số 2054/TCHQ-GSQL hướng dẫn xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Để tải công văn số 2054/TCHQ-GSQL, bạn có thể bấm vào icon bên dưới để tải.
Công văn 2054 hướng dẫn xuất hóa đơn xuất khẩu thông tư 78
 

Qui định chi tiết về việc xuất hóa đơn xuất khẩu có mã của cơ quan thuế

Từ nội dung chi tiết của công văn số 2054/TCHQ-GSQL, chúng ta có thể xuất hóa đơn hàng xuất khẩu theo quy trình sau đây:
Bước 1: lập hóa đơn thương mại để làm thủ tục hải quan. Ngày lập hóa đơn thương mại là ngày hàng ra khỏi kho của doanh nghiệp để đi đến cảng. Hóa đơn thương mại dùng để làm thủ tục hải quan.

>>> Xem thêm: Công văn giải trình hóa đơn bỏ trốn

Bước 2: Lập hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế ngay sau khi hoàn thành thủ tục hải quan. Ngày lập hóa đơn điện tử để ghi nhận doanh thu là ngày hoàn thành thủ tục hải quan (ngày trên tờ khai xuất khẩu)
Như vậy, đối với hoạt động xuất khẩu, người nộp thuế đồng thời phải lập 2 hóa đơn là hóa đơn thương mại và hóa đơn điện tử để phù hợp với nhu cầu quản lý chung của các cơ quan nhà nước.

>>> Có thể bạn quan tâm: Cách lấy hóa đơn quảng cáo facebook

Từ năm 2022, việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu để ghi nhận doanh thu đã có sự thay đổi so với thời điểm trước đó. Hy vọng với toàn bộ nội dung công văn số 2054/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn xuất hóa đơn hàng xuất khẩu theo thông tư 78/2021/TT-BTC mà dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh Song Kim đã trình bày bên trên, các bạn có thể nắm được cách xuất hóa đơn và hoàn thành tốt công việc của mình.
Trân trong kính chào!
Zalo
X