Công văn về thuế suất thuế GTGT của dịch vụ trồng và chăm sóc cây cảnh

Menu

Công văn 43/CT-TTHT về thuế GTGT của dịch vụ trồng và chăm sóc cây cảnh

10:10:51 23-01-2019 | Lượt xem: 43417

Ngày 05 tháng 01 năm 2016, Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 43/CT-TTHT, để hướng dẫn công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Cây Cảnh Trường Phú về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ chăm sóc cây cảnh, hoạt động bán cây xanh tự trồng,…Hãy cùng Song Kim tìm hiểu toàn bộ nội dung công văn số 43/CT-TTHT, bạn nhé!
Công văn 43/CT-TTHT về thuế GTGT của dịch vụ trồng và chăm sóc cây cảnh
 

Công văn số 43/CT-TTHT về thuế GTGT của dịch vụ trồng và chăm sóc cây cảnh

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------
Số: 43/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2016
 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Cây Cảnh Trường Phú
Địa chỉ: Số 6 Hàn Thuyên, P. Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Mã số thuế: 0306981374

Trả lời văn thư số 11/TP-2015 ngày 27/11/2015 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014):
+ Tại khoản 1 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:
“Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu”.
+ Tại Khoản 5 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT.
“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.
Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.
…”.

+ Tại Khoản 4 Điều 10 quy định thuế suất 5%:
“Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp (trừ nạo, vét kênh mương nội đồng được quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này)”.
+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:
“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.
…”
Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế:
“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.
Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.
…”.

Trường hợp Công ty theo trình bày nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoạt động trong lĩnh vực mua bán cây cảnh, chăm sóc cây xanh, trồng cây xanh trang trí cảnh quan đô thị nếu Công ty bán cây xanh, cây cảnh do Công ty tự trồng thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; trường hợp Công ty mua cây xanh, cây cảnh về bán lại cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp Công ty bán mặt hàng nêu trên cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.
Trường hợp Công ty ký hợp đồng trồng cây xanh cho các dự án của các Công ty, nếu trong hợp đồng tách riêng từng loại thì phần cây xanh do Công ty mua về cung cấp thuộc đối tượng không kê khai tính nộp thuế GTGT. Các sản phẩm Công ty cung cấp: đất trồng cây, cát san lấp, đất phân, tro, trấu, xơ dừa trộn lẫn lộn áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.
Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ trồng cây, chăm sóc cây cảnh thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận Thủ Đức;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, HC).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

(Nguồn: Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh)

Tải công văn số 43/CT-TTHT về thuế GTGT của dịch vụ trồng và chăm sóc cây cảnh

Bạn cần lưu file, bấm nút bên dưới để tải
Công văn 43/CT-TTHT về thuế GTGT của dịch vụ trồng và chăm sóc cây cảnh

Trên đây là toàn bộ nội dung của công văn số 43/CT-TTHT về thuế GTGT của dịch vụ trồng và chăm sóc cây cảnh. Dịch vụ thay đổi GPKD Song Kim hy vọng qua bài viết đã giải đáp được tất cả những thắc mắc của các bạn về thuế suất của loại hình dịch vụ này!
Trân trọng kính chào!
Zalo
X