Kiểm tra thuế

Menu

Thanh tra thuế là gì? Hồ sơ cần chuẩn bị khi thanh tra thuế

16:01:46 14-01-2022 | Lượt xem: 7132

Các lần thanh tra, kiểm tra thuế khiến doanh nghiệp dễ rơi vào thế bị động và lo lắng xuất phát từ việc không hiểu rõ nội dung, mục đích của việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về thanh tra thuế là gì? Kiểm tra thuế là gì? Thanh tra thuế cần chuẩn bị những gì?

Những điều cần biết về thanh tra, kiểm tra thuế

Theo quy định của pháp luật về định nghĩa thanh tra, kiểm tra thuế theo khoản 5 Điều 107 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 như sau:
“Việc kiểm tra thuế, thanh tra thuế nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác, trung thực nội dung các chứng từ, thông tin, hồ sơ mà người nộp thuế đã khai, nộp, xuất trình với cơ quan quản lý thuế; đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan của người nộp thuế để xử lý về thuế theo quy định của pháp luật.”

Kiểm tra thuế là gì?

Thanh tra thuế là gì? Hồ sơ cần chuẩn bị khi thanh tra thuế

Kiểm tra thuế là hoạt động nghiệp vụ của cơ quan quản lý thuế mang tính chất thường xuyên hoặc định kỳ, được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế hoặc tại trụ sở người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế.
Kiểm tra thuế thực hiện khi người nộp thuế không tự giác thực hiện điều chỉnh, bổ sung sai sót đã phát hiện nhằm kiểm tra các thông tin, đánh giá sự tuân thủ của người nộp thuế theo quy định.
Quy định về kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo Điều 109 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14:
 • Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan thuế được thực hiện trên cơ sở hồ sơ thuế của người nộp thuế nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác các thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế, sự tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế. Căn cứ vào mức độ rủi ro về thuế của hồ sơ thuế để có kế hoạch kiểm tra tại trụ sở của cơ quan thuế hoặc xử lý theo quy định.
 • Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan hải quan được thực hiện nhằm kiểm tra, đối chiếu, so sánh nội dung trong hồ sơ thuế với thông tin, tài liệu có liên quan, quy định của pháp luật về thuế, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp cần thiết đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Sau đây, dịch vụ mở doanh nghiệp Song Kim sẽ gởi đến các bạn quy định về kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế (theo Điều 110 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14). Cụ thể sẽ có các trường hợp sau:
 • Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước.
 • Trường hợp hết thời hạn theo thông báo của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu hoặc không khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế không đúng.
 • Trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở của người khai hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.
 • Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
 • Trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề.
 • Trường hợp theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước, cơ quan khác có thẩm quyền.
 • Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh và các trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động mà cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

Thanh tra thuế là gì?

Thanh tra thuế là gì? Hồ sơ cần chuẩn bị khi thanh tra thuế
 
Khác với kiểm tra thuế, thanh tra thuế là hoạt động chỉ được thực hiện tại trụ sở người nộp thuế.
Việc thanh tra không được thực hiện thường xuyên mà chỉ được lên kế hoạch thực hiện định kỳ đối với một số đối tượng nhất định trong các trường hợp sau: (Theo Điều 113 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14)
 • Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế như: trốn thuế, gian lận thuế
 • Để giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng.
 • Theo yêu cầu của công tác quản lý thuế trên cơ sở kết quả phân loại rủi ro trong quản lý thuế.
 • Theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, kết luận của Thanh tra nhà nước và cơ quan khác có thẩm quyền.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi thanh tra thuế?

Thanh tra thuế là gì? Hồ sơ cần chuẩn bị khi thanh tra thuế

 

Để tránh trường hợp bị động, doanh nghiệp cần lưu ý các hồ sơ cần chuẩn bị khi thanh tra thuế để quá trình thanh tra diễn ra thuận lợi cho doanh nghiệp mà không mất nhiều thời gian để giải trình và tìm kiếm hồ sơ.
Doanh nghiệp cần chuẩn bị và sắp xếp các hồ sơ, chứng từ kế toán theo từng loại và theo thứ tự để thuận tiện cho việc tra cứu.
Việc tiếp đoàn thanh tra, thường sẽ do kế toán trưởng doanh nghiệp phụ trách

Hóa đơn đầu vào, đầu ra và chứng từ thanh toán

 • Doanh nghiệp cần sắp xếp hóa đơn đầu vào theo thứ tự ngày tháng, đóng theo từng tháng hoặc quý.
 • Hóa đơn cần đính kèm chứng từ thanh toán như phiếu chi, ủy nhiệm chi,...
 • Chuẩn bị bảng kê hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra.
 • Cần chuẩn bị sẵn các hợp đồng để đối chiếu khi cần thiết.

Hồ sơ, tờ khai thuế đã nộp

 • Cần chuẩn bị các tờ khai thuế đã nộp (tờ khai thuế GTGT; tờ khai thuế xuất nhập khẩu; quyết toán thuế TNCN; quyết toán thuế TNDN,...)
 • Các thông báo phát hành hóa đơn; Thông báo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Các chứng từ nộp thuế.
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính của các năm.

Các hồ sơ, công văn đã làm việc với cơ quan thuế

Doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ đã làm việc với cơ quan thuế như công văn thông báo, quyết định xử phạt,... để giải trình khi cần thiết.

Các sổ sách, chứng từ kế toán khác

 • Doanh nghiệp cần chuẩn bị bảng lương, bảng chấm công, chứng từ thanh toán lương, hợp đồng lao động.
 • Sổ sách kế toán sắp xếp theo từng năm, có đủ chữ ký, con dấu.
 • Bảng tính giá thành sản phẩm, dịch vụ,...
 • Chứng từ  mua tài sản cố định (hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán) và kế hoạch khấu hao.
 • Sao kê ngân hàng, hồ sơ vay vốn,..
 • Biên bản kiểm kê kho định kỳ, biên bản kiểm kê quỹ.
 • Biên bản đối chiếu công nợ, xác nhận số dư ngân hàng, quyết định xử lý nợ khó đòi,...
Trên đây là các thông tin và hồ sơ cần chuẩn bị khi thanh tra thuế mà doanh nghiệp cần nắm. Việc chủ động trong các lần thanh tra, kiểm tra thuế rất quan trọng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, thuận lợi hơn trong việc giải trình các thông tin cần thiết. Song Kim chúc các bạn thành công.
Zalo
X