Thuế nhà thầu là gì?

Menu

Thuế nhà thầu dịch vụ quảng cáo google/facebook là gì?

21:00:16 29-03-2019 | Lượt xem: 24658

Thuế nhà thầu (FCT) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động theo luật pháp Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh từ việc cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam. 
Thuế nhà thầu dịch vụ quảng cáo google/facebook là gì?

Khi công ty quảng cáo trên Google và Facebook có phải nộp thuế nhà thầu không?

Vậy tiền thanh toán mà nhà quảng cáo tại Việt Nam trả cho Google và Facebook có thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu hay không? Chúng ta cùng xác định qua 2 yếu tố sau:
 • 1. Cả 2 công ty Google LLC và Facebook, Inc đều không hoạt động theo luật pháp Việt Nam
 • 2. Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện việc quảng cáo trên 2 nền tảng này và việc chi trả diễn ra qua các loại thẻ thanh toán quốc tế như: Visa hoặc Master.
Như vậy, có thể khẳng định, doanh thu cung cấp dịch vụ quảng cáo qua 2 nền tảng của Google và Facebook là đối tượng chịu thuế nhà thầu. Nhưng, cả 2 công ty Google LLC và Facebook, Inc đều không thanh toán các khoản thuế phải nộp cho chính phủ Việt Nam. Vậy chi phí quảng cáo trên 2 nền tảng này phải làm như thế nào mới được công nhận là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? 

Cách tính thuế nhà thầu khi quảng cáo trên Google và Facebook

Khi quảng cáo trên 2 nền tảng này, nhà quảng cáo sẽ trả tiền theo các mục tiêu đã nhắm như: lượt click, lượt xem video hay lượt click vào liên kết,... Và đến 1 hạn mức nhất định, Google và Facebook sẽ thu tiền nhà quảng cáo đúng với số tiền đã thể hiện trên công cụ quản lý quảng cáo. Vì thế, thu nhập phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ tại Việt Nam của Google LLC và Facebook, Inc là thu nhập NET (thu nhập thực tế). Và phần thuế nhà thầu, nhà quảng cáo tại Việt Nam phải thực hiện kê khai và chi trả thay cho Google và Facebook thì mới được công nhận là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Công thức tính thuế nhà thầu cụ thể như sau: 

 • Doanh thu tính thuế TNDN (1) = Giá trị hợp đồng /  (1- tỷ lệ thuế TNDN) (*)
 • Doanh thu tính thuế GTGT (2) = Doanh thu tính thuế TNDN / (1 – tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu)
 • Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên Doanh thu
 • Thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ thuế TNDN
(1)TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
(2)GTGT: Giá trị gia tăng
(*): giá trị hợp đồng hoặc số tiền thanh toán từng lần khi đến hạn mức
Thuế nhà thầu dịch vụ quảng cáo google/facebook là gì?

Mức thuế suất thuế TNDN và thuế GTGT của thuế nhà thầu

Theo điểm a, khoản 2, điều 12, Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 08 năm 2014, thì:
 • Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với ngành kinh doanh dịch vụ là: 5%
 • Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh dịch vụ là: 5%

Ví dụ về cách tính thuế nhà thầu

Trong kỳ, công ty TNHH ABC có thanh toán cho Google chi phí quảng cáo là: 200 đồng. Lúc này, công ty ABC tiến hành nộp thuế nhà thầu cho Google để chi phí quảng cáo được tính vào chi phí được trừ. Vậy, số tiền công ty ABC phải kê khai và nộp thuế như sau:
- Doanh thu tính thuế TNDN = 200 đồng/(1-5%) = 210,52 đồng
- Doanh thu tính thuế GTGT = 210,52 đồng/(1-5%) = 221,6 đồng
- Thuế TNDN phải nộp = 210,52 đồng x 5% = 10, 526 đồng
- Thuế GTGT phải nộp = 221,6 đồng x 5% = 11,08 đồng

Thời hạn kê khai thuế nhà thầu

Theo điểm d, khoản 3, điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013, thì:
 • Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế
 • 3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
 • d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
Như vậy, thời hạn kê khai thuế nhà thầu sẽ là ngày thứ 10 tính từ ngày nhà quảng cáo chuyển tiền thanh toán các khoản quảng cáo trên Google/Facebook.

Thời hạn nộp tiền thuế nhà thầu

Theo khoản 2, điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013, thì: 
 • Điều 26. Thời hạn nộp thuế
 • 2. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
Như vậy, ngày nộp tiền thuế nhà thầu cũng chính là hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu được liệt kê bên trên.
Trên đây là tất cả những vấn đề liên quan đến thuế nhà thầu dịch vụ quảng cáo trên Google, Facebook. Đây là hoạt động thường xuyên xảy ra đối với các công ty, đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ muốn tiết kiệm chi phí nên tự thực hiện công việc quảng cáo trên 2 nền tảng này.
Song Kim chúc các bạn và quý khách hàng tối ưu hóa được chi phí thuế khi quảng cáo trên 2 nền tảng này.
Trân trọng kính chào!
Zalo
X