thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì

Menu

Điều kiện để thành lập công ty tnhh 1 thành viên

15:25:34 15-10-2021 | Lượt xem: 157

Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình được nhiều người lựa chọn khi thành lập công ty. Với việc chỉ 1 cá nhân/tổ chức làm chủ, loại hình này rất phù hợp với đặc tính kinh doanh nhỏ lẻ tại Việt Nam ta. Vậy, thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những điều kiện gì? Hãy cùng Song Kim tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.
Điều kiện để thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Đặc điểm của công ty TNHH MTV

Theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, loại hình công ty TNHH 1 thành viên đã được quy định chi tiết từ điều 74 đến điều 87 của Luật này. Về cơ bản, đặc điểm của công ty TNHH MTV sẽ bao gồm:
  • Do 1 cá nhân/tổ chức làm chủ sở hữu
  • Có đầy đủ tư cách pháp nhân
  • Có con dấu riêng
  • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn trên số vốn đăng ký.

Vậy, thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những điều kiện gì?

Giống như tất cả các loại hình doanh nghiệp khác được quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2020, khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên, có những điều kiện cấm khi đăng ký doanh nghiệp. Chỉ cần bạn không thuộc 1 trong các điều cấm này, thì việc thành lập công ty sẽ rất đơn giản. Và sau đây Song Kim gởi đến bạn các điều bị cấm khi thành lập công ty.

Điều kiện về chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Đối với chủ sở hữu công ty, các cá nhân sau đây sẽ bị cấm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, bao gồm:
“b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;
g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.”
(Căn cứ điểm b, c, d, đ, e, g khoản 2, điều 17 Luật doanh nghiệp 2020)
Kết luận: nếu bạn không thuộc 1 trong các trường hợp đã được liệt kê bên trên, bạn đã đủ điều kiện thành lập công ty TNHH MTV.

Điều kiện về đặt tên công ty TNHH MTV

Căn cứu vào điều 38, Luật Doanh Nghiệp 2020, điều cấm khi đặt tên công ty TNHH MTV được quy định chi tiết như sau:
"Điều 38. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp
1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 của Luật này.
2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.”
Việc đặt tên công ty TNHH 1 thành viên sẽ được đặt theo cách sau:
Công ty TNHH MTV + Tên riêng; hoặc
Công ty TNHH + Tên riêng

Mẹo đặt tên công ty TNHH MTV

  • Về loại hình công ty: bạn có thể sử dụng là công ty TNHH (Không dùng cụm từ MTV): đây là cách đặt tên hợp lệ, giúp tên công ty bạn sẽ ngắn gọc, dễ nhớ hơn
  • Về tên riêng: nếu tên riêng đã bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác, bạn có thể thêm vào trước tên riêng các tiền tố như: thương mại, dịch vụ, sản xuất,…phù hợp với ngành nghề kinh doanh của bạn.

Các điều bị cấm khi đăng ký ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

Căn cứ vào khoản 6, điều 16, Luật doanh nghiệp 2020, các điều bị cấm khi đăng ký ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên, sẽ bao gồm:
“6. Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động.”
Vậy, các ngành nghề bị cấm khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp là gì?

Danh mục ngành nghề bị cầm đầu tư theo luật đầu tư 2020, bao gồm:

Căn cứ vào điều 6, Luật đầu tư số 61/2020/QH14, có quy định:
Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh
1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:
a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;
b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;
c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;
d) Kinh doanh mại dâm;
đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
g) Kinh doanh pháo nổ;
h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.”
Kết luận: chỉ cần kinh doanh những ngành nghề không thuộc những ngành nghề kinh doanh bị cấm bên trên, thì việc đăng ký ngành nghề kinh doanh công ty TNHH MTV hết sức đơn giản.
Hiện tại, theo Luật doanh nghiệp 2020, điều kiện thành lập công ty TNHH MTV là hết sức đơn giản. Chỉ cần không thuộc 1 trong các điều cấm như Song Kim đã liệt kê bên trên, bạn hoàn toàn có thể thành lập công ty.
Nếu trong quá trình tìm hiểu và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, bạn còn bất cứ thắc mắc nào khác, liên hệ ngay với dịch vụ thành lập doanh nghiệp Song Kim để được tư vấn và hỗ trợ.
X