kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể

Menu

Hướng dẫn kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể

14:57:00 07-01-2022 | Lượt xem: 12540

Hộ kinh doanh cá thể là loại hình kinh tế phổ biến ở nước ta. Tính đến năm 2021, số lượng hộ kinh doanh cá thể đạt hơn 5 triệu hộ, gấp hơn 5 lần số lượng doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp gần 30% GDP của Việt Nam. Chính vì thế, việc thông tư 40/2021/TT-BTC ra đời tác động sâu rộng đến loại hình kinh doanh này. Có rất nhiều thắc mắc đã được gởi đến Song Kim trong thời gian vừa qua. Các câu hỏi như: hộ kinh doanh cá thể có phải kê khai thuế không? Thời hạn nộp tờ khai thuế và tiền thuế của hộ kinh doanh là khi nào? Hôm nay, mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về các vấn đề này qua bài viết sau đây.
Hướng dẫn kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể
 

Căn cứ pháp lý về việc kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể

 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2020
 • Thông tư 40/2021/TT-BTC ban hành ngày 01 tháng 06 năm 2021
 • Thông tư 88/2021/TT-BTC ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2021

Hộ kinh doanh cá thể có phải kê khai thuế hay không?

Để trả lời cho câu hỏi này, mời các bạn cùng Song Kim tìm hiểu định nghĩa kê khai thuế.

Kê khai thuế là gì?

Kê khai thuế là việc người nộp thuế liệt kê các số liệu, hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế trên các mẫu biểu theo quy định. Và nộp cho cơ quan thuế.
Nếu việc kê khai thuế được chấp thuận bởi cơ quan thuế, thì người nộp thuế phải chủ động nộp số thuế đã kê khai, theo đúng quy định của Luật Quản Lý thuế. Thông thường, thời hạn nộp tiền thuế cũng chính là thời hạn kê khai thuế. Việc kê khai thuế phải đảm bảo tính trung thực, chính xác về số liệu.

Các loại kê khai thuế

Theo quy định của pháp luật hiện hành, có 2 loại kê khai thuế đang được áp dụng, đó là:
 • Kê khai thuế theo định kỳ
 • Kê khai thuế theo từng lần phát sinh

Vậy, kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể sẽ áp dụng theo phương pháo nào?

Căn cứ vào khoản 3, 5, 7 điều 3 Thông tư 40/2021/TT-BTC, thì việc kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể sẽ có 3 phương pháp, cụ thể như sau:

Phương pháp kê khai

Căn cứ khoản 3, điều 3 Thông tư 40/2021/TT-BTC, , có quy định:
“3. “Phương pháp kê khai” là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh theo kỳ tháng hoặc quý.”

Phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh

Căn cứ khoản 5, điều 3 Thông tư 40/2021/TT-BTC, , có quy định:
“5. “Phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh” là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế từng lần phát sinh.”

Phương pháp khoán

Căn cứ khoản 7, điều 3 Thông tư 40/2021/TT-BTC, có quy định:
“7. “Phương pháp khoán” là phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu khoán do cơ quan thuế xác định để tính mức thuế khoán theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế”
Kết Luận:
 • Nếu hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai: sẽ phải kê khai thuế theo định kỳ tháng hoặc quý (tùy thuộc vào doanh thu).
 • Nếu hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán: sẽ không phải kê khai thuế theo định kỳ, nhưng phải đóng thuế khoán hàng năm (mức thuế khoán sẽ do chi cục thuế quản lý ấn định vào đầu năm). Chỉ phát sinh việc kê khai thuế theo từng lần phát sinh khi có nhu cầu mua hóa đơn điện tử từ chi cục thuế quản lý.
 • Nếu cá nhân, hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo từng lần phát sinh: sẽ không kê khai thuế theo định kỳ, không nộp thuế khoán hàng năm. Chỉ phát sinh việc kê khai thuế khi mua hóa đơn tại chi cục thuế quản lý.

Mời các bạn tham khảo bảng so sánh 3 phương pháp nộp thuế của hộ kinh doanh cá thể

Để tiện theo dõi, mời các bạn tham khảo bảng so sánh về 3 phương pháp kê khai thuế cho hộ kinh doanh cá thế, chi tiết như sau đây:
  HỘ/CÁ NHÂN KINH DOANH
PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI KHOÁN TỪNG LẦN PHÁT SINH
Kê khai thuế theo định kỳ Theo tháng; hoặc quý Không nộp Không nộp
Đóng thuế khoán hàng năm Không đóng Phải đóng, do cơ quan thuế ấn định Không đóng
Phải đóng tiền thuế khi mua hóa đơn cơ quan thuế Không đóng Phải đóng. Tùy thuộc vào ngành nghề, sẽ có mức thuế khác nhau Phải đóng. Tùy thuộc vào ngành nghề, sẽ có mức thuế khác nhau
Giấy tờ cần chuẩn bị khi mua hóa đơn Không cần, HKD chủ động xuất hóa đơn cho khách Hợp đồng, hóa đơn đầu vào chứng minh nguồn gốc hàng hóa bán ra Hợp đồng, hóa đơn đầu vào chứng minh nguồn gốc hàng hóa bán ra
Vậy, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ bao gồm những hộ kinh doanh có tiêu chí gì? Tương tự nếu hộ kinh doanh muốn áp dụng 1 trong 2 phương pháp khoán và khai thuế theo từng lần phát sinh sẽ phải đáp ứng những tiêu chí nào theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC. Mời các bạn cùng dịch vụ thành lập công ty Song Kim tiếp tục tìm hiểu qua nội dung sau đây.

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

Hướng dẫn kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể
 

Điều kiện để hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai

Căn cứ khoản 4, điều 3 Thông tư 40/2021/TT-BTC, có quy định:
“4. “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai” là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.”

Vậy, hộ kinh doanh có quy mô lớn là như thế nào?

Hộ kinh doanh có quy mô lớn là hộ kinh doanh đang hoạt động, đáp ứng đầy đủ mức cao nhất của tiêu chí dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Tiêu chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, căn cứ vào khoản 1, điều 6, nghị định số 39/2018/NĐ-CP, có quy định:
“1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 ngườitổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 ngườitổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.”
Kết luận: để xác định quy mô hộ kinh doanh có phải là quy mô lớn và hộ kinh doanh có phải nộp thuế theo phương pháp kê khai, sẽ căn cứ vào 3 tiêu chí:
 • Số lao động đóng bảo hiểm xã hội
 • Doanh thu hàng năm
 • Số vốn kinh doanh đăng ký.

Kinh nghiệm riêng của Song Kim về vấn đề hộ kinh doanh cá thể áp dụng phương pháp kê khai

Hiện tại, Song Kim đang hỗ trợ các chi cục thuế về việc chuyển đổi phương pháp kê khai thuế của hộ kinh doanh. Theo kinh nghiệm thực tế, nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau, hộ kinh doanh phải sử dụng phương pháp kê khai, đó là:
 • Chi cục thuế thông báo thu hồi hóa đơn quyển đã cấp cho hộ kinh doanh
 • Hướng dẫn hộ kinh doanh mua hóa đơn điện tử từ các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử.

Cách xác định kỳ báo cáo của hộ kinh doanh sử dụng phương pháp kê khai

Như dịch vụ thay đổi GPKD Song Kim đã trình bày bên trên, hộ kinh doanh sẽ dụng phương pháp kê khai sẽ phải báo cáo thuế theo định kỳ: tháng hoặc quý. Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 9, Nghị định 126/2020/NĐ-CP về luật quản lý thuế
"Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
1. Tiêu chí khai thuế theo quý
a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:
a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.
Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.
a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý."
Kết luận:
 • Hộ kinh doanh kê khai thuế theo tháng: nếu tổng doanh thu năm trước của hộ kinh doanh trên 50 tỷ
 • Hộ kinh doanh kê khai thuế theo quý: nếu tổng doanh thu năm trước của hộ kinh doanh từ 50 tỷ trở xuống
 • Đối với hộ kinh doanh mới thành lập, có thể lựa chọn việc kê khai theo quý. Qua năm tài chính tiếp theo, căn cứ vào doanh thu như đã liệt kê ở trên, để xác định kê khai theo quý hoặc theo tháng.

Thời hạn nộp tờ khai thuế đối với phương pháp kê khai

Hướng dẫn kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể
 
Đối với HKD áp dụng phương pháp kê khai, thời hạn nộp báo cáo thuế sẽ căn cứ vào khoản 3, điều 11, thông tư 40/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:
“3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai quy định tại khoản 1, điều 44 Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:
a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.”
Kết luận: Bạn có thể xem bảng miêu tả rút gọn sau để nắm chính xác thời hạn nộp tờ khai thuế của hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai.

Hộ kinh doanh nộp tờ khai thuế theo tháng

Thời gian nộp tờ khai theo tháng của hộ kinh doanh cá thể, chi tiết như sau
KỲ THUẾ THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI THUẾ
Tháng 01 20/02
Tháng 02 20/03
Tháng 03 20/04
Tháng 04 20/05
Tháng 05 20/06
Tháng 06 20/07
Tháng 07 20/08
Tháng 08 20/09
Tháng 09 20/10
Tháng 10 20/11
Tháng 11 20/12
Tháng 12 20/01 năm sau

Hộ kinh doanh nộp tờ khai thuế theo quý

Hộ kinh doanh nộp tờ khai thuế theo quý cần phải nộp trước các khoản thời gian sau
KỲ THUẾ THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI THUẾ
Quý I 02/05
(Hạn nộp là ngày 30/04 nhưng 30/04 và 01/05 là 2 ngày nghỉ theo quy định, nên hạn nộp là 02/05)
Quý II 31/07
Quý III 31/10
Quý IV 31/01 năm sau

Hộ kinh doanh cá thể áp dụng phương pháp kê khai sẽ nộp tiền thuế khi nào?

Căn cứ khoản 4, điều 11 Thông tư 40/2021/TT-BTC, thì việc nộp tiền thuế đối với hộ kinh doanh cá thể áp dụng phương pháp kê khai, sẽ được quy định cụ thể như sau:
“4. Thời hạn nộp thuế
Thời hạn nộp thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 55 Luật Quản Lý Thuế, cụ thể: Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.”
Như vậy, thời hạn nộp tiền thuế của HKD áp dụng phương pháp kê khai cũng chính là thời hạn nộp báo cáo thuế, đã được liệt kê ở nội dung bên trên.
Trên đây là nội dung chi tiết về hướng dẫn kê khai thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ở cả 3 trường hợp là áp dụng phương pháp kê khai, phương pháp khoán và phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh. Qua bài viết này, dịch vụ kế toán Song Kim hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích dành cho hộ kinh doanh cá thể về việc kê khai thuế khi áp dụng thông tư 40/2021/TT-BTC, áp dụng từ năm 2022
>>> Có thể bạn quan tâm: Hộ kinh doanh phương pháp khoán là gì?
Zalo
X